Ganesha Avatara Stotram in English

॥ Sri Ganesha Avatara Stotram English Lyrics ॥

॥ śrī gaṇēśāvatāra stōtram ॥
aṅgirasa uvāca ।
anantā avatārāśca gaṇēśasya mahātmanaḥ ।
na śakyatē kathāṁ vaktuṁ mayā varṣaśatairapi ॥ 1 ॥

saṅkṣēpēṇa pravakṣyāmi mukhyānāṁ mukhyatāṁ gatān ।
avatārāṁśca tasyāṣṭau vikhyātān brahmadhārakān ॥ 2 ॥

vakratuṇḍāvatāraśca dēhināṁ brahmadhārakaḥ ।
matsurāsurahantā sa siṁhavāhanagaḥ smr̥taḥ ॥ 3 ॥

ēkadantāvatārō vai dēhināṁ brahmadhārakaḥ ।
madāsurasya hantā sa ākhuvāhanagaḥ smr̥taḥ ॥ 4 ॥

mahōdara iti khyātō jñānabrahmaprakāśakaḥ ।
mōhāsurasya śatrurvai ākhuvāhanagaḥ smr̥taḥ ॥ 5 ॥

gajānanaḥ sa vijñēyaḥ sāṅkhyēbhyaḥ siddhidāyakaḥ ।
lōbhāsuraprahartā ca mūṣakagaḥ prakīrtitaḥ ॥ 6 ॥

lambōdarāvatārō vai krōdhāsuranibarhaṇaḥ ।
ākhugaḥ śaktibrahmā san tasya dhāraka ucyatē ॥ 7 ॥

vikaṭō nāma vikhyātaḥ kāmāsurapradāhakaḥ ।
mayūravāhanaścāyaṁ sauramātmadharaḥ smr̥taḥ ॥ 8 ॥

vighnarājāvatāraśca śēṣavāhana ucyatē ।
mamāsuraprahantā sa viṣṇubrahmēti vācakaḥ ॥ 9 ॥

dhūmravarṇāvatāraścābhimānāsuranāśakaḥ ।
ākhuvāhanatāṁ prāptaḥ śivātmakaḥ sa ucyatē ॥ 10 ॥

ētē:’ṣṭau tē mayā prōktā gaṇēśāṁśā vināyakāḥ ।
ēṣāṁ bhajanamātrēṇa svasvabrahmapradhārakāḥ ॥ 11 ॥

svānandavāsakārī sa gaṇēśānaḥ prakathyatē ।
svānandē yōgibhirdr̥ṣṭō brahmaṇi nātra saṁśayaḥ ॥ 12 ॥

tasyāvatārarūpāścāṣṭau vighnaharaṇāḥ smr̥tāḥ ।
svānandabhajanēnaiva līlāstatra bhavanti hi ॥ 13 ॥

māyā tatra svayaṁ līnā bhaviṣyati suputraka ।
samyōgē maunabhāvaśca samādhiḥ prāpyatē janaiḥ ॥ 14 ॥

ayōgē gaṇarājasya bhajanē naiva siddhyati ।
māyābhēdamayaṁ brahma nirvr̥ttiḥ prāpyatē parā ॥ 15 ॥

yōgātmakagaṇēśānō brahmaṇaspativācakaḥ ।
tatra śāntiḥ samākhyātā yōgarūpā janaiḥ kr̥tā ॥ 16 ॥

nānāśāntipramōdaśca sthānē sthānē prakathyatē ।
śāntīnāṁ śāntirūpā sā yōgaśāntiḥ prakīrtitā ॥ 17 ॥

yōgasya yōgatādr̥ṣṭā sarvabrahma suputraka ।
na yōgātparamaṁ brahma brahmabhūtēna labhyatē ॥ 18 ॥

ētadēva paraṁ guhyaṁ kathitaṁ vatsa tē:’likham ।
bhaja tvaṁ sarvabhāvēna gaṇēśaṁ brahmanāyakam ॥ 19 ॥

putrapautrādipradaṁ stōtramidaṁ śōkavināśanam ।
dhanadhānyasamr̥ddhyādipradaṁ bhāvi na saṁśayaḥ ॥ 20 ॥

dharmārthakāmamōkṣāṇāṁ sādhanaṁ brahmadāyakam ।
bhaktidr̥ḍhakaraṁ caiva bhaviṣyati na saṁśayaḥ ॥ 21 ॥

iti śrīmudgalapurāṇē gaṇēśāvatārastōtraṁ sampūrṇam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Stotram » Ganesha Avatara Stotram in Lyrics in Sanskrit » Kannada » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *