Lord Ganesha Sahasranamavali In Sanskrit

॥ Lord Ganesha Ganesha Sahasranamavali Mantra Sanskrit Lyrics ॥

1) ॐ गणेश्वराय नमः।
2) ॐ गणक्रीडाय नमः।
3) ॐ गणनाथाय नमः।
4) ॐ गणाधिपाय नमः।
5) ॐ एकदंष्ट्राय नमः।
6) ॐ वक्रतुण्डाय नमः।
7) ॐ गजवक्त्राय नमः।
8) ॐ महोदराय नमः।
9) ॐ लम्बोदराय नमः।
10) ॐ धूम्रवर्णाय नमः।
11) ॐ विकटाय नमः।
12) ॐ विघ्ननायकाय नमः।
13) ॐ सुमुखाय नमः।
14) ॐ दुर्मुखाय नमः।
15) ॐ बुद्धाय नमः।
16) ॐ विघ्नराजाय नमः।
17) ॐ गजाननाय नमः।
18) ॐ भीमाय नमः।
19) ॐ प्रमोदाय नमः।
20) ॐ आमोदाय नमः।
21) ॐ सुरानन्दाय नमः।
22) ॐ मदोत्कटाय नमः।
23) ॐ हेरम्बाय नमः।
24) ॐ शम्बराय नमः।
25) ॐ शम्भवे नमः।
26) ॐ लम्बकर्णाय नमः।
27) ॐ महाबलाय नमः।
28) ॐ नन्दनाय नमः।
29) ॐ अलम्पटाय नमः।
30) ॐ अभीरवे नमः।
31) ॐ मेघनादाय नमः।
32) ॐ गणञ्जयाय नमः।
33) ॐ विनायकाय नमः।
34) ॐ विरूपाक्षाय नमः।
35) ॐ धीरशूराय नमः।
36) ॐ वरप्रदाय नमः।
37) ॐ महागणपतये नमः।
38) ॐ बुद्धिप्रियाय नमः।
39) ॐ क्षिप्रप्रसादनाय नमः।
40) ॐ रुद्रप्रियाय नमः।
41) ॐ गणाध्यक्षाय नमः।
42) ॐ उमापुत्राय नमः।
43) ॐ अघनाशनाय नमः।
44) ॐ कुमारगुरवे नमः।
45) ॐ ईशानपुत्राय नमः।
46) ॐ मूषकवाहनाय नमः।
47) ॐ सिद्धिप्रियाय नमः।
48) ॐ सिद्धिपतये नमः।
49) ॐ सिद्धये नमः।
50) ॐ सिद्धिविनायकाय नमः।

51) ॐ अविघ्नाय नमः।
52) ॐ तुम्बुरवे नमः।
53) ॐ सिंहवाहनाय नमः।
54) ॐ मोहिनीप्रियाय नमः।
55) ॐ कटङ्कटाय नमः।
56) ॐ राजपुत्राय नमः।
57) ॐ शालकाय नमः।
58) ॐ सम्मिताय नमः।
59) ॐ अमिताय नमः।
60) ॐ कूष्माण्ड सामसम्भूतये नमः।
61) ॐ दुर्जयाय नमः।
62) ॐ धूर्जयाय नमः।
63) ॐ जयाय नमः।
64) ॐ भूपतये नमः।
65) ॐ भुवनपतये नमः।
66) ॐ भूतानां पतये नमः।
67) ॐ अव्ययाय नमः।
68) ॐ विश्वकर्त्रे नमः।
69) ॐ विश्वमुखाय नमः।
70) ॐ विश्वरूपाय नमः।
71) ॐ निधये नमः।
72) ॐ घृणये नमः।
73) ॐ कवये नमः।
74) ॐ कवीनामृषभाय नमः।
75) ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
76) ॐ ब्रह्मणस्पतये नमः।
77) ॐ ज्येष्ठराजाय नमः।
78) ॐ निधिपतये नमः।
79) ॐ निधिप्रियपतिप्रियाय नमः।
80) ॐ हिरण्मयपुरान्तःस्थाय नमः।
81) ॐ सूर्यमण्डलमध्यगाय नमः।
82) ॐ कराहतिविध्वस्तसिन्धुसलिलाय नमः।
83) ॐ पूषदंतभिदे नमः।
84) ॐ उमाङ्ककेलिकुतुकिने नमः।
85) ॐ मुक्तिदाय नमः।
86) ॐ कुलपालनाय नमः।
87) ॐ किरीटिने नमः।
88) ॐ कुण्डलिने नमः।
89) ॐ हारिणे नमः।
90) ॐ वनमालिने नमः।
91) ॐ मनोमयाय नमः।
92) ॐ वैमुख्यहतदैत्यश्रिये नमः।
93) ॐ पादाहतिजितक्षितये नमः।
94) ॐ सद्योजातस्वर्णमुञ्जमेखलिने नमः।
95) ॐ दुर्निमित्तहृते नमः।
96) ॐ दुःस्वप्नहृते नमः।
97) ॐ प्रसहनाय नमः।
98) ॐ गुणिने नमः।
99) ॐ नादप्रतिष्ठिताय नमः।
100) ॐ सुरूपाय नमः।

101) ॐ सर्वनेत्राधिवासाय नमः।
102) ॐ वीरासनाश्रयाय नमः।
103) ॐ पीताम्बराय नमः।
104) ॐ खण्डरदाय नमः।
105) ॐ खण्डेन्दुकृतशेखराय नमः।
106) ॐ चित्राङ्कश्यामदशनाय नमः।
107) ॐ भालचन्द्राय नमः।
108) ॐ चतुर्भुजाय नमः।
109) ॐ योगाधिपाय नमः।
110) ॐ तारकस्थाय नमः।
111) ॐ पुरुषाय नमः।
112) ॐ गजकर्णाय नमः।
113) ॐ गणाधिराजाय नमः।
114) ॐ विजयस्थिराय नमः।
115) ॐ गजपतिर्ध्वजिने नमः।
116) ॐ देवदेवाय नमः।
117) ॐ स्मरप्राणदीपकाय नमः।
118) ॐ वायुकीलकाय नमः।
119) ॐ विपश्चिद् वरदाय नमः।
120) ॐ नादोन्नादभिन्नबलाहकाय नमः।
121) ॐ वराहरदनाय नमः।
122) ॐ मृत्युंजयाय नमः।
123) ॐ व्याघ्राजिनाम्बराय नमः।
124) ॐ इच्छाशक्तिधराय नमः।
125) ॐ देवत्रात्रे नमः।
126) ॐ दैत्यविमर्दनाय नमः।
127) ॐ शम्भुवक्त्रोद्भवाय नमः।
128) ॐ शम्भुकोपघ्ने नमः।
129) ॐ शम्भुहास्यभुवे नमः।
130) ॐ शम्भुतेजसे नमः।
131) ॐ शिवाशोकहारिणे नमः।
132) ॐ गौरीसुखावहाय नमः।
133) ॐ उमाङ्गमलजाय नमः।
134) ॐ गौरीतेजोभुवे नमः।
135) ॐ स्वर्धुनीभवाय नमः।
136) ॐ यज्ञकायाय नमः।
137) ॐ महानादाय नमः।
138) ॐ गिरिवर्ष्मणे नमः।
139) ॐ शुभाननाय नमः।
140) ॐ सर्वात्मने नमः।
141) ॐ सर्वदेवात्मने नमः।
142) ॐ ब्रह्ममूर्ध्ने नमः।
143) ॐ ककुप् श्रुतये नमः।
144) ॐ ब्रह्माण्डकुम्भाय नमः।
145) ॐ चिद् व्योमभालाय नमः।
146) ॐ सत्यशिरोरुहाय नमः।
147) ॐ जगज्जन्मलयोन्मेषनिमेषाय नमः।
148) ॐ अग्न्यर्कसोमदृशे नमः।
149) ॐ गिरीन्द्रैकरदाय नमः।
150) ॐ धर्माधर्मोष्ठाय नमः।
151) ॐ सामबृंहिताय नमः।
152) ॐ ग्रहर्क्षदशनाय नमः।
153) ॐ वाणीजिह्वाय नमः।
154) ॐ वासवनासिकाय नमः।
155) ॐ कुलाचलांसाय नमः।
156) ॐ सोमार्कघण्टाय नमः।
157) ॐ रुद्रशिरोधराय नमः।
158) ॐ नदीनदभुजाय नमः।
159) ॐ सर्पाङ्गुलीकाय नमः।
160) ॐ तारकानखाय नमः।
161) ॐ भ्रूमध्यसंस्थितकराय नमः।
162) ॐ ब्रह्मविद्यामदोत्कटाय नमः।
163) ॐ व्योमनाभये नमः।
164) ॐ श्रीहृदयाय नमः।
165) ॐ मेरुपृष्ठाय नमः।
166) ॐ अर्णवोदराय नमः।
167) ॐ कुक्षिस्थयक्षगन्धर्व रक्षःकिन्नरमानुषाय नमः।
168) ॐ पृथ्विकटये नमः।
169) ॐ सृष्टिलिङ्गाय नमः।
170) ॐ शैलोरवे नमः।
171) ॐ दस्रजानुकाय नमः।
172) ॐ पातालजंघाय नमः।
173) ॐ मुनिपदे नमः।
174) ॐ कालाङ्गुष्ठाय नमः।
175) ॐ त्रयीतनवे नमः।
176) ॐ ज्योतिर्मण्डललांगूलाय नमः।
177) ॐ हृदयालाननिश्चलाय नमः।
178) ॐ हृत्पद्मकर्णिकाशालिवियत्केलिसरोवराय नमः।
179) ॐ सद्भक्तध्याननिगडाय नमः।
180) ॐ पूजावारिनिवारिताय नमः।
181) ॐ प्रतापिने नमः।
182) ॐ कश्यपसुताय नमः।
183) ॐ गणपाय नमः।
184) ॐ विष्टपिने नमः।
185) ॐ बलिने नमः।
186) ॐ यशस्विने नमः।
187) ॐ धार्मिकाय नमः।
188) ॐ स्वोजसे नमः।
189) ॐ प्रथमाय नमः।
190) ॐ प्रथमेश्वराय नमः।
191) ॐ चिन्तामणिद्वीप पतये नमः।
192) ॐ कल्पद्रुमवनालयाय नमः।
193) ॐ रत्नमण्डपमध्यस्थाय नमः।
194) ॐ रत्नसिंहासनाश्रयाय नमः।
195) ॐ तीव्राशिरोद्धृतपदाय नमः।
196) ॐ ज्वालिनीमौलिलालिताय नमः।
197) ॐ नन्दानन्दितपीठश्रिये नमः।
198) ॐ भोगदाभूषितासनाय नमः।
199) ॐ सकामदायिनीपीठाय नमः।
200) ॐ स्फुरदुग्रासनाश्रयाय नमः।

201) ॐ तेजोवतीशिरोरत्नाय नमः।
202) ॐ सत्यानित्यावतंसिताय नमः।
203) ॐ सविघ्ननाशिनीपीठाय नमः।
204) ॐ सर्वशक्त्यम्बुजाश्रयाय नमः।
205) ॐ लिपिपद्मासनाधाराय नमः।
206) ॐ वह्निधामत्रयाश्रयाय नमः।
207) ॐ उन्नतप्रपदाय नमः।
208) ॐ गूढगुल्फाय नमः।
209) ॐ संवृतपार्ष्णिकाय नमः।
210) ॐ पीनजंघाय नमः।
211) ॐ श्लिष्टजानवे नमः।
212) ॐ स्थूलोरवे नमः।
213) ॐ प्रोन्नमत्कटये नमः।
214) ॐ निम्ननाभये नमः।
215) ॐ स्थूलकुक्षये नमः।
216) ॐ पीनवक्षसे नमः।
217) ॐ बृहद्भुजाय नमः।
218) ॐ पीनस्कन्धाय नमः।
219) ॐ कम्बुकण्ठाय नमः।
220) ॐ लम्बोष्ठाय नमः।
221) ॐ लम्बनासिकाय नमः।
222) ॐ भग्नवामरदाय नमः।
223) ॐ तुङ्गसव्यदन्ताय नमः।
224) ॐ महाहनवे नमः।
225) ॐ ह्रस्वनेत्रत्रयाय नमः।
226) ॐ शूर्पकर्णाय नमः।
227) ॐ निबिडमस्तकाय नमः।
228) ॐ स्तबकाकारकुम्भाग्राय नमः।
229) ॐ रत्नमौलये नमः।
230) ॐ निरङ्कुशाय नमः।
231) ॐ सर्पहारकटिसूत्राय नमः।
232) ॐ सर्पयज्ञोपवीतये नमः।
233) ॐ सर्पकोटीरकटकाय नमः।
234) ॐ सर्पग्रैवेयकाङ्गदाय नमः।
235) ॐ सर्पकक्ष्योदराबन्धाय नमः।
236) ॐ सर्पराजोत्तरीयकाय नमः।
237) ॐ रक्ताय नमः।
238) ॐ रक्ताम्बरधराय नमः।
239) ॐ रक्तमाल्यविभूषणाय नमः।
240) ॐ रक्तेक्षणाय नमः।
241) ॐ रक्तकराय नमः।
242) ॐ रक्तताल्वोष्ठपल्लवाय नमः।
243) ॐ श्वेताय नमः।
244) ॐ श्वेताम्बरधराय नमः।
245) ॐ श्वेतमाल्यविभूषणाय नमः।
246) ॐ श्वेतातपत्ररुचिराय नमः।
247) ॐ श्वेतचामरवीजिताय नमः।
248) ॐ सर्वावयवसम्पूर्णसर्वलक्षणलक्षिताय नमः।
249) ॐ सर्वाभरणशोभाढ्याय नमः।
250) ॐ सर्वशोभासमन्विताय नमः।
251) ॐ सर्वमङ्गलमाङ्गल्याय नमः।
252) ॐ सर्वकारणकारणाय नमः।
253) ॐ सर्वदैककराय नमः।
254) ॐ शार्ङ्गिणे नमः।
255) ॐ बीजापूरिणे नमः।
256) ॐ गदाधराय नमः।
257) ॐ इक्षुचापधराय नमः।
258) ॐ शूलिने नमः।
259) ॐ चक्रपाणये नमः।
260) ॐ सरोजभृते नमः।
261) ॐ पाशिने नमः।
262) ॐ धृतोत्पलाय नमः।
263) ॐ शालीमञ्जरीभृते नमः।
264) ॐ स्वदन्तभृते नमः।
265) ॐ कल्पवल्लीधराय नमः।
266) ॐ विश्वाभयदैककराय नमः।
267) ॐ वशिने नमः।
268) ॐ अक्षमालाधराय नमः।
269) ॐ ज्ञानमुद्रावते नमः।
270) ॐ मुद्गरायुधाय नमः।
271) ॐ पूर्णपात्रिणे नमः।
272) ॐ कम्बुधराय नमः।
273) ॐ विधृतालिसमुद्गकाय नमः।
274) ॐ मातुलिङ्गधराय नमः।
275) ॐ चूतकलिकाभृते नमः।
276) ॐ कुठारवते नमः।
277) ॐ पुष्करस्थस्वर्णघटीपूर्णरत्नाभिवर्षकाय नमः।
278) ॐ भारतीसुन्दरीनाथाय नमः।
279) ॐ विनायकरतिप्रियाय नमः।
280) ॐ महालक्ष्मी प्रियतमाय नमः।
281) ॐ सिद्धलक्ष्मीमनोरमाय नमः।
282) ॐ रमारमेशपूर्वाङ्गाय नमः।
283) ॐ दक्षिणोमामहेश्वराय नमः।
284) ॐ महीवराहवामाङ्गाय नमः।
285) ॐ रविकन्दर्पपश्चिमाय नमः।
286) ॐ आमोदप्रमोदजननाय नमः।
287) ॐ सप्रमोदप्रमोदनाय नमः।
288) ॐ समेधितसमृद्धिश्रिये नमः।
289) ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।
290) ॐ दत्तसौख्यसुमुखाय नमः।
291) ॐ कान्तिकन्दलिताश्रयाय नमः।
292) ॐ मदनावत्याश्रितांघ्रये नमः।
293) ॐ कृत्तदौर्मुख्यदुर्मुखाय नमः।
294) ॐ विघ्नसम्पल्लवोपघ्नाय नमः।
295) ॐ सेवोन्निद्रमदद्रवाय नमः।
296) ॐ विघ्नकृन्निघ्नचरणाय नमः।
297) ॐ द्राविणीशक्ति सत्कृताय नमः।
298) ॐ तीव्राप्रसन्ननयनाय नमः।
299) ॐ ज्वालिनीपालतैकदृशे नमः।
300) ॐ मोहिनीमोहनाय नमः।

See Also  1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Odia

301) ॐ भोगदायिनीकान्तिमण्डिताय नमः।
302) ॐ कामिनीकान्तवक्त्रश्रिये नमः।
303) ॐ अधिष्ठित वसुन्धराय नमः।
304) ॐ वसुन्धरामदोन्नद्धमहाशङ्खनिधिप्रभवे नमः।
305) ॐ नमद्वसुमतीमौलिमहापद्मनिधिप्रभवे नमः।
306) ॐ सर्वसद्गुरुसंसेव्याय नमः।
307) ॐ शोचिष्केशहृदाश्रयाय नमः।
308) ॐ ईशानमूर्ध्ने नमः।
309) ॐ देवेन्द्रशिखायै नमः।
310) ॐ पवननन्दनाय नमः।
311) ॐ अग्रप्रत्यग्रनयनाय नमः।
312) ॐ दिव्यास्त्राणां प्रयोगविदे नमः।
313) ॐ ऐरावतादिसर्वाशावारणावरणप्रियाय नमः।
314) ॐ वज्राद्यस्त्रपरिवाराय नमः।
315) ॐ गणचण्डसमाश्रयाय नमः।
316) ॐ जयाजयापरिवाराय नमः।
317) ॐ विजयाविजयावहाय नमः।
318) ॐ अजितार्चितपादाब्जाय नमः।
319) ॐ नित्यानित्यावतंसिताय नमः।
320) ॐ विलासिनीकृतोल्लासाय नमः।
321) ॐ शौण्डीसौन्दर्यमण्डिताय नमः।
322) ॐ अनन्तानन्तसुखदाय नमः।
323) ॐ सुमङ्गलसुमङ्गलाय नमः।
324) ॐ इच्छाशक्तिज्ञानशक्तिक्रियाशक्तिनिषेविताय नमः।
325) ॐ सुभगासंश्रितपदाय नमः।
326) ॐ ललिताललिताश्रयाय नमः।
327) ॐ कामिनीकामनाय नमः।
328) ॐ काममालिनीकेलिललिताय नमः।
329) ॐ सरस्वत्याश्रयाय नमः।
330) ॐ गौरीनन्दनाय नमः।
331) ॐ श्रीनिकेतनाय नमः।
332) ॐ गुरुगुप्तपदाय नमः।
333) ॐ वाचासिद्धाय नमः।
334) ॐ वागीश्वरीपतये नमः।
335) ॐ नलिनीकामुकाय नमः।
336) ॐ वामारामाय नमः।
337) ॐ ज्येष्ठामनोरमाय नमः।
338) ॐ रौद्रिमुद्रितपादाब्जाय नमः।
339) ॐ हुम्बीजाय नमः।
340) ॐ तुङ्गशक्तिकाय नमः।
341) ॐ विश्वादिजननत्राणाय नमः।
342) ॐ स्वाहाशक्तये नमः।
343) ॐ सकीलकाय नमः।
344) ॐ अमृताब्धिकृतावासाय नमः।
345) ॐ मदघूर्णितलोचनाय नमः।
346) ॐ उच्छिष्टगणाय नमः।
347) ॐ उच्छिष्टगणेशाय नमः।
348) ॐ गणनायकाय नमः।
349) ॐ सर्वकालिकसंसिद्धये नमः।
350) ॐ नित्यशैवाय नमः।
351) ॐ दिगम्बराय नमः।
352) ॐ अनपाय नमः।
353) ॐ अनन्तदृष्टये नमः।
354) ॐ अप्रमेयाय नमः।
355) ॐ अजरामराय नमः।
356) ॐ अनाविलाय नमः।
357) ॐ अप्रतिरथाय नमः।
358) ॐ अच्युताय नमः।
359) ॐ अमृताय नमः।
360) ॐ अक्षराय नमः।
361) ॐ अप्रतर्क्याय नमः।
362) ॐ अक्षयाय नमः।
363) ॐ अजय्याय नमः।
364) ॐ अनाधाराय नमः।
365) ॐ अनामयाय नमः।
366) ॐ अमलाय नमः।
367) ॐ अमोघसिद्धये नमः।
368) ॐ अद्वैताय नमः।
369) ॐ अघोराय नमः।
370) ॐ अप्रमिताननाय नमः।
371) ॐ अनाकाराय नमः।
372) ॐ अब्धिभूम्याग्निबलघ्नाय नमः।
373) ॐ अव्यक्तलक्षणाय नमः।
374) ॐ आधारपीठाय नमः।
375) ॐ आधाराय नमः।
376) ॐ आधाराधेयवर्जिताय नमः।
377) ॐ आखुकेतनाय नमः।
378) ॐ आशापूरकाय नमः।
379) ॐ आखुमहारधाय नमः।
380) ॐ इक्षुसागरमध्यस्थाय नमः।
381) ॐ इक्षुभक्षणलालसाय नमः।
382) ॐ इक्षुचापातिरेकश्रिये नमः।
383) ॐ इक्षुचापनिषेविताय नमः।
384) ॐ इन्द्रगोपसमानश्रिये नमः।
385) ॐ इन्द्रनीलसमद्युतये नमः।
386) ॐ इन्दिवरदलश्यामाय नमः।
387) ॐ इन्दुमण्डलनिर्मलाय नमः।
388) ॐ इष्मप्रियाय नमः।
389) ॐ इडाभागाय नमः।
390) ॐ इराधाम्ने नमः।
391) ॐ इन्दिराप्रियाय नमः।
392) ॐ इअक्ष्वाकुविघ्नविध्वंसिने नमः।
393) ॐ इतिकर्तव्यतेप्सिताय नमः।
394) ॐ ईशानमौलये नमः।
395) ॐ ईशानाय नमः।
396) ॐ ईशानसुताय नमः।
397) ॐ ईतिघ्ने नमः।
398) ॐ ईषणात्रयकल्पान्ताय नमः।
399) ॐ ईहामात्रविवर्जिताय नमः।
400) ॐ उपेन्द्राय नमः।

401) ॐ उडुभृन्मौलये नमः।
402) ॐ उण्डेरकबलिप्रियाय नमः।
403) ॐ उन्नताननाय नमः।
404) ॐ उत्तुङ्गाय नमः।
405) ॐ उदारत्रिदशाग्रण्ये नमः।
406) ॐ उर्जस्वते नमः।
407) ॐ उष्मलमदाय नमः।
408) ॐ ऊहापोहदुरासदाय नमः।
409) ॐ ऋग्यजुस्सामसम्भूतये नमः।
410) ॐ ऋद्धिसिद्धिप्रवर्तकाय नमः।
411) ॐ ऋजुचित्तैकसुलभाय नमः।
412) ॐ ऋणत्रयमोचकाय नमः।
413) ॐ स्वभक्तानां लुप्तविघ्नाय नमः।
414) ॐ सुरद्विषांलुप्तशक्तये नमः।
415) ॐ विमुखार्चानां लुप्तश्रिये नमः।
416) ॐ लूताविस्फोटनाशनाय नमः।
417) ॐ एकारपीठमध्यस्थाय नमः।
418) ॐ एकपादकृतासनाय नमः।
419) ॐ एजिताखिलदैत्यश्रिये नमः।
420) ॐ एधिताखिलसंश्रयाय नमः।
421) ॐ ऐश्वर्यनिधये नमः।
422) ॐ ऐश्वर्याय नमः।
423) ॐ ऐहिकामुष्मिकप्रदाय नमः।
424) ॐ ऐरम्मदसमोन्मेषाय नमः।
425) ॐ ऐरावतनिभाननाय नमः।
426) ॐ ओंकारवाच्याय नमः।
427) ॐ ओंकाराय नमः।
428) ॐ ओजस्वते नमः।
429) ॐ ओषधीपतये नमः।
430) ॐ औदार्यनिधये नमः।
431) ॐ औद्धत्यधुर्याय नमः।
432) ॐ औन्नत्यनिस्स्वनाय नमः।
433) ॐ सुरनागानामङ्कुशाय नमः।
434) ॐ सुरविद्विषामङ्कुशाय नमः।
435) ॐ अःसमस्तविसर्गान्तपदेषु परिकीर्तिताय नमः।
436) ॐ कमण्डलुधराय नमः।
437) ॐ कल्पाय नमः।
438) ॐ कपर्दिने नमः।
439) ॐ कलभाननाय नमः।
440) ॐ कर्मसाक्षिणे नमः।
441) ॐ कर्मकर्त्रे नमः।
442) ॐ कर्माकर्मफलप्रदाय नमः।
443) ॐ कदम्बगोलकाकाराय नमः।
444) ॐ कूष्माण्डगणनायकाय नमः।
445) ॐ कारुण्यदेहाय नमः।
446) ॐ कपिलाय नमः।
447) ॐ कथकाय नमः।
448) ॐ कटिसूत्रभृते नमः।
449) ॐ खर्वाय नमः।
450) ॐ खड्गप्रियाय नमः।
451) ॐ खड्गखान्तान्तः स्थाय नमः।
452) ॐ खनिर्मलाय नमः।
453) ॐ खल्वाटश्रृंगनिलयाय नमः।
454) ॐ खट्वाङ्गिने नमः।
455) ॐ खदुरासदाय नमः।
456) ॐ गुणाढ्याय नमः।
457) ॐ गहनाय नमः।
458) ॐ ग-स्थाय नमः।
459) ॐ गद्यपद्यसुधार्णवाय नमः।
460) ॐ गद्यगानप्रियाय नमः।
461) ॐ गर्जाय नमः।
462) ॐ गीतगीर्वाणपूर्वजाय नमः।
463) ॐ गुह्याचाररताय नमः।
464) ॐ गुह्याय नमः।
465) ॐ गुह्यागमनिरूपिताय नमः।
466) ॐ गुहाशयाय नमः।
467) ॐ गुहाब्धिस्थाय नमः।
468) ॐ गुरुगम्याय नमः।
469) ॐ गुरोर्गुरवे नमः।
470) ॐ घण्टाघर्घरिकामालिने नमः।
471) ॐ घटकुम्भाय नमः।
472) ॐ घटोदराय नमः।
473) ॐ चण्डाय नमः।
474) ॐ चण्डेश्वरसुहृदे नमः।
475) ॐ चण्डीशाय नमः।
476) ॐ चण्डविक्रमाय नमः।
477) ॐ चराचरपतये नमः।
478) ॐ चिन्तामणिचर्वणलालसाय नमः।
479) ॐ छन्दसे नमः।
480) ॐ छन्दोवपुषे नमः।
481) ॐ छन्दोदुर्लक्ष्याय नमः।
482) ॐ छन्दविग्रहाय नमः।
483) ॐ जगद्योनये नमः।
484) ॐ जगत्साक्षिणे नमः।
485) ॐ जगदीशाय नमः।
486) ॐ जगन्मयाय नमः।
487) ॐ जपाय नमः।
488) ॐ जपपराय नमः।
489) ॐ जप्याय नमः।
490) ॐ जिह्वासिंहासनप्रभवे नमः।
491) ॐ झलज्झलोल्लसद्दान झङ्कारिभ्रमराकुलाय नमः।
492) ॐ टङ्कारस्फारसंरावाय नमः।
493) ॐ टङ्कारिमणिनूपुराय नमः।
494) ॐ ठद्वयीपल्लवान्तःस्थ सर्वमन्त्रैकसिद्धिदाय नमः।
495) ॐ डिण्डिमुण्डाय नमः।
496) ॐ डाकिनीशाय नमः।
497) ॐ डामराय नमः।
498) ॐ डिण्डिमप्रियाय नमः।
499) ॐ ढक्कानिनादमुदिताय नमः।
500) ॐ ढौकाय नमः।

See Also  1000 Names Of Guhya Nama Ucchista Ganesha – Sahasranamavali Stotram In Gujarati

501) ॐ ढुण्ढिविनायकाय नमः।
502) ॐ तत्वानां परमाय तत्वाय नमः।
503) ॐ तत्वम्पदनिरूपिताय नमः।
504) ॐ तारकान्तरसंस्थानाय नमः।
505) ॐ तारकाय नमः।
506) ॐ तारकान्तकाय नमः।
507) ॐ स्थाणवे नमः।
508) ॐ स्थाणुप्रियाय नमः।
509) ॐ स्थात्रे नमः।
510) ॐ स्थावराय जङ्गमाय जगते नमः।
511) ॐ दक्षयज्ञप्रमथनाय नमः।
512) ॐ दात्रे नमः।
513) ॐ दानवमोहनाय नमः।
514) ॐ दयावते नमः।
515) ॐ दिव्यविभवाय नमः।
516) ॐ दण्डभृते नमः।
517) ॐ दण्डनायकाय नमः।
518) ॐ दन्तप्रभिन्नाभ्रमालाय नमः।
519) ॐ दैत्यवारणदारणाय नमः।
520) ॐ दंष्ट्रालग्नद्विपघटाय नमः।
521) ॐ देवार्थनृगजाकृतये नमः।
522) ॐ धनधान्यपतये नमः।
523) ॐ धन्याय नमः।
524) ॐ धनदाय नमः।
525) ॐ धरणीधराय नमः।
526) ॐ ध्यानैकप्रकटाय नमः।
527) ॐ ध्येयाय नमः।
528) ॐ ध्यानाय नमः।
529) ॐ ध्यानपरायणाय नमः।
530) ॐ नन्द्याय नमः।
531) ॐ नन्दिप्रियाय नमः।
532) ॐ नादाय नमः।
533) ॐ नादमध्यप्रतिष्ठिताय नमः।
534) ॐ निष्कलाय नमः।
535) ॐ निर्मलाय नमः।
536) ॐ नित्याय नमः।
537) ॐ नित्यानित्याय नमः।
538) ॐ निरामयाय नमः।
539) ॐ परस्मै व्योम्ने नमः।
540) ॐ परस्मै धाम्मे नमः।
541) ॐ परमात्मने नमः।
542) ॐ परस्मै पदाय नमः।
543) ॐ परात्पराय नमः।
544) ॐ पशुपतये नमः।
545) ॐ पशुपाशविमोचकाय नमः।
546) ॐ पूर्णानन्दाय नमः।
547) ॐ परानन्दाय नमः।
548) ॐ पुराणपुरुषोत्तमाय नमः।
549) ॐ पद्मप्रसन्ननयनाय नमः।
550) ॐ प्रणताज्ञानमोचकाय नमः।
551) ॐ प्रमाणप्रत्यायातीताय नमः।
552) ॐ प्रणतार्तिनिवारणाय नमः।
553) ॐ फलहस्ताय नमः।
554) ॐ फणिपतये नमः।
555) ॐ फेत्काराय नमः।
556) ॐ फणितप्रियाय नमः।
557) ॐ बाणार्चितांघ्रियुगुलाय नमः।
558) ॐ बालकेलिकुतूहलिने नमः।
559) ॐ ब्रह्मणे नमः।
560) ॐ ब्रह्मार्चितपदाय नमः।
561) ॐ ब्रह्मचारिणे नमः।
562) ॐ बृहस्पतये नमः।
563) ॐ बृहत्तमाय नमः।
564) ॐ ब्रह्मपराय नमः।
565) ॐ ब्रह्मण्याय नमः।
566) ॐ ब्रह्मवित्प्रियाय नमः।
567) ॐ बृहन्नादाग्र्यचीत्काराय नमः।
568) ॐ ब्रह्माण्डावलिमेखलाय नमः।
569) ॐ भ्रूक्षेपदत्तलक्ष्मीकाय नमः।
570) ॐ भर्गाय नमः।
571) ॐ भद्राय नमः।
572) ॐ भयापहाय नमः।
573) ॐ भगवते नमः।
574) ॐ भक्तिसुलभाय नमः।
575) ॐ भूतिदाय नमः।
576) ॐ भूतिभूषणाय नमः।
577) ॐ भव्याय नमः।
578) ॐ भूतालयाय नमः।
579) ॐ भोगदात्रे नमः।
580) ॐ भ्रूमध्यगोचराय नमः।
581) ॐ मन्त्राय नमः।
582) ॐ मन्त्रपतये नमः।
583) ॐ मन्त्रिणे नमः।
584) ॐ मदमत्तमनोरमाय नमः।
585) ॐ मेखलावते नमः।
586) ॐ मन्दगतये नमः।
587) ॐ मतिमत्कमलेक्षणाय नमः।
588) ॐ महाबलाय नमः।
589) ॐ महावीर्याय नमः।
590) ॐ महाप्राणाय नमः।
591) ॐ महामनसे नमः।
592) ॐ यज्ञाय नमः।
593) ॐ यज्ञपतये नमः।
594) ॐ यज्ञगोप्ते नमः।
595) ॐ यज्ञफलप्रदाय नमः।
596) ॐ यशस्कराय नमः।
597) ॐ योगगम्याय नमः।
598) ॐ याज्ञिकाय नमः।
599) ॐ याजकप्रियाय नमः।
600) ॐ रसाय नमः।

601) ॐ रसप्रियाय नमः।
602) ॐ रस्याय नमः।
603) ॐ रञ्जकाय नमः।
604) ॐ रावणार्चिताय नमः।
605) ॐ रक्षोरक्षाकराय नमः।
606) ॐ रत्नगर्भाय नमः।
607) ॐ राज्यसुखप्रदाय नमः।
608) ॐ लक्ष्याय नमः।
609) ॐ लक्ष्यप्रदाय नमः।
610) ॐ लक्ष्याय नमः।
611) ॐ लयस्थाय नमः।
612) ॐ लड्डुकप्रियाय नमः।
613) ॐ लानप्रियाय नमः।
614) ॐ लास्यपराय नमः।
615) ॐ लाभकृल्लोकविश्रुताय नमः।
616) ॐ वरेण्याय नमः।
617) ॐ वह्निवदनाय नमः।
618) ॐ वन्द्याय नमः।
619) ॐ वेदान्तगोचराय नमः।
620) ॐ विकर्त्रे नमः।
621) ॐ विश्वतश्चक्षुषे नमः।
622) ॐ विधात्रे नमः।
623) ॐ विश्वतोमुखाय नमः।
624) ॐ वामदेवाय नमः।
625) ॐ विश्वनेते नमः।
626) ॐ वज्रिवज्रनिवारणाय नमः।
627) ॐ विश्वबन्धनविष्कम्भाधाराय नमः।
628) ॐ विश्वेश्वरप्रभवे नमः।
629) ॐ शब्दब्रह्मणे नमः।
630) ॐ शमप्राप्याय नमः।
631) ॐ शम्भुशक्तिगणेश्वराय नमः।
632) ॐ शास्त्रे नमः।
633) ॐ शिखाग्रनिलयाय नमः।
634) ॐ शरण्याय नमः।
635) ॐ शिखरीश्वराय नमः।
636) ॐ षड् ऋतुकुसुमस्रग्विणे नमः।
637) ॐ षडाधाराय नमः।
638) ॐ षडक्षराय नमः।
639) ॐ संसारवैद्याय नमः।
640) ॐ सर्वज्ञाय नमः।
641) ॐ सर्वभेषजभेषजाय नमः।
642) ॐ सृष्टिस्थितिलयक्रीडाय नमः।
643) ॐ सुरकुञ्जरभेदनाय नमः।
644) ॐ सिन्दूरितमहाकुम्भाय नमः।
645) ॐ सदसद् व्यक्तिदायकाय नमः।
646) ॐ साक्षिणे नमः।
647) ॐ समुद्रमथनाय नमः।
648) ॐ स्वसंवेद्याय नमः।
649) ॐ स्वदक्षिणाय नमः।
650) ॐ स्वतन्त्राय नमः।
651) ॐ सत्यसङ्कल्पाय नमः।
652) ॐ सामगानरताय नमः।
653) ॐ सुखिने नमः।
654) ॐ हंसाय नमः।
655) ॐ हस्तिपिशाचीशाय नमः।
656) ॐ हवनाय नमः।
657) ॐ हव्यकव्यभुजे नमः।
658) ॐ हव्याय नमः।
659) ॐ हुतप्रियाय नमः।
660) ॐ हर्षाय नमः।
661) ॐ हृल्लेखामन्त्रमध्यगाय नमः।
662) ॐ क्षेत्राधिपाय नमः।
663) ॐ क्षमाभर्त्रे नमः।
664) ॐ क्षमापरपरायणाय नमः।
665) ॐ क्षिप्रक्षेमकराय नमः।
666) ॐ क्षेमानन्दाय नमः।
667) ॐ क्षोणीसुरद्रुमाय नमः।
668) ॐ धर्मप्रदाय नमः।
669) ॐ अर्थदाय नमः।
670) ॐ कामदात्रे नमः।
671) ॐ सौभाग्यवर्धनाय नमः।
672) ॐ विद्याप्रदाय नमः।
673) ॐ विभवदाय नमः।
674) ॐ भुक्तिमुक्तिफलप्रदाय नमः।
675) ॐ अभिरूप्यकराय नमः।
676) ॐ वीरश्रीप्रदाय नमः।
677) ॐ विजयप्रदाय नमः।
678) ॐ सर्ववश्यकराय नमः।
679) ॐ गर्भदोषघ्ने नमः।
680) ॐ पुत्रपौत्रदाय नमः।
681) ॐ मेधादाय नमः।
682) ॐ कीर्तिदाय नमः।
683) ॐ शोकहारिणे नमः।
684) ॐ दौर्भाग्यनाशनाय नमः।
685) ॐ प्रतिवादिमुखस्तम्भाय नमः।
686) ॐ रुष्टचित्तप्रसादनाय नमः।
687) ॐ पराभिचारशमनाय नमः।
688) ॐ दुःखभञ्जनकारकाय नमः।
689) ॐ लवाय नमः।
690) ॐ त्रुटये नमः।
691) ॐ कलायै नमः।
692) ॐ काष्टायै नमः।
693) ॐ निमेषाय नमः।
694) ॐ तत्पराय नमः।
695) ॐ क्षणाय नमः।
696) ॐ घट्यै नमः।
697) ॐ मुहूर्ताय नमः।
698) ॐ प्रहराय नमः।
699) ॐ दिवा नमः।
700) ॐ नक्तं नमः।

701) ॐ अहर्निशं नमः।
702) ॐ पक्षाय नमः।
703) ॐ मासाय नमः।
704) ॐ अयनाय नमः।
705) ॐ वर्षाय नमः।
706) ॐ युगाय नमः।
707) ॐ कल्पाय नमः।
708) ॐ महालयाय नमः।
709) ॐ राशये नमः।
710) ॐ तारायै नमः।
711) ॐ तिथये नमः।
712) ॐ योगाय नमः।
713) ॐ वाराय नमः।
714) ॐ करणाय नमः।
715) ॐ अंशकाय नमः।
716) ॐ लग्नाय नमः।
717) ॐ होरायै नमः।
718) ॐ कालचक्राय नमः।
719) ॐ मेरवे नमः।
720) ॐ सप्तर्षिभ्यो नमः।
721) ॐ ध्रुवाय नमः।
722) ॐ राहवे नमः।
723) ॐ मन्दाय नमः।
724) ॐ कवये नमः।
725) ॐ जीवाय नमः।
726) ॐ बुधाय नमः।
727) ॐ भौमाय नमः।
728) ॐ शशिने नमः।
729) ॐ रवये नमः।
730) ॐ कालाय नमः।
731) ॐ सृष्टये नमः।
732) ॐ स्थितये नमः।
733) ॐ विश्वस्मै स्थावराय जङ्गमाय नमः।
734) ॐ भुवे नमः।
735) ॐ अद्भ्यो नमः।
736) ॐ अग्नये नमः।
737) ॐ मरुते नमः।
738) ॐ व्योम्ने नमः।
739) ॐ अहंकृतये नमः।
740) ॐ प्रकृतये नमः।
741) ॐ पुंसे नमः।
742) ॐ ब्रह्मणे नमः।
743) ॐ विष्णवे नमः।
744) ॐ शिवाय नमः।
745) ॐ रुद्राय नमः।
746) ॐ ईशाय नमः।
747) ॐ शक्तये नमः।
748) ॐ सदाशिवाय नमः।
749) ॐ त्रिदशेभ्यो नमः।
750) ॐ पितृभ्यो नमः।
751) ॐ सिद्धेभ्यो नमः।
752) ॐ यक्षेभ्यो नमः।
753) ॐ रक्षोभ्यो नमः।
754) ॐ किन्नरेभ्यो नमः।
755) ॐ साध्येभ्यो नमः।
756) ॐ विद्याधरेभ्यो नमः।
757) ॐ भूतेभ्यो नमः।
758) ॐ मनुष्येभ्यो नमः।
759) ॐ पशुभ्यो नमः।
760) ॐ खगेभ्यो नमः।
761) ॐ समुद्रेभ्यो नमः।
762) ॐ सरिद्भ्यो नमः।
763) ॐ शैलेभ्यो नमः।
764) ॐ भूताय नमः।
765) ॐ भव्याय नमः।
766) ॐ भवोद्भवाय नमः।
767) ॐ साङ्ख्याय नमः।
768) ॐ पातञ्जलाय नमः।
769) ॐ योगाय नमः।
770) ॐ पुराणेभ्यो नमः।
771) ॐ श्रुत्यै नमः।
772) ॐ स्मृत्यै नमः।
773) ॐ वेदाङ्गेभ्यो नमः।
774) ॐ सदाचाराय नमः।
775) ॐ मीमांसायै नमः।
776) ॐ न्यायविस्तराय नमः।
777) ॐ आयुर्वेदाय नमः।
778) ॐ धनुर्वेदीय नमः।
779) ॐ गान्धर्वाय नमः।
780) ॐ काव्यनाटकाय नमः।
781) ॐ वैखानसाय नमः।
782) ॐ भागवताय नमः।
783) ॐ सात्वताय नमः।
784) ॐ पाञ्चरात्रकाय नमः।
785) ॐ शैवाय नमः।
786) ॐ पाशुपताय नमः।
787) ॐ कालामुखाय नमः।
788) ॐ भैरवशासनाय नमः।
789) ॐ शाक्ताय नमः।
790) ॐ वैनायकाय नमः।
791) ॐ सौराय नमः।
792) ॐ जैनाय नमः।
793) ॐ आर्हत सहितायै नमः।
794) ॐ सते नमः।
795) ॐ असते नमः।
796) ॐ व्यक्ताय नमः।
797) ॐ अव्यक्ताय नमः।
798) ॐ सचेतनाय नमः।
799) ॐ अचेतनाय नमः।
800) ॐ बन्धाय नमः।

See Also  Sri Ganapathi Stava In Telugu

801) ॐ मोक्षाय नमः।
802) ॐ सुखाय नमः।
803) ॐ भोगाय नमः।
804) ॐ अयोगाय नमः।
805) ॐ सत्याय नमः।
806) ॐ अणवे नमः।
807) ॐ महते नमः।
808) ॐ स्वस्ति नमः।
809) ॐ हुम् नमः।
810) ॐ फट् नमः।
811) ॐ स्वधा नमः।
812) ॐ स्वाहा नमः।
813) ॐ श्रौषण्णमः।
814) ॐ वौषण्णमः।
815) ॐ वषण्णमः।
816) ॐ नमो नमः।
817) ॐ ज्ञानाय नमः।
818) ॐ विज्ञानाय नमः।
819) ॐ आनंदाय नमः।
820) ॐ बोधाय नमः।
821) ॐ संविदे नमः।
822) ॐ शमाय नमः।
823) ॐ यमाय नमः।
824) ॐ एकस्मै नमः।
825) ॐ एकाक्षराधाराय नमः।
826) ॐ एकाक्षरपरायणाय नमः।
827) ॐ एकाग्रधिये नमः।
828) ॐ एकवीराय नमः।
829) ॐ एकानेकस्वरूपधृते नमः।
830) ॐ द्विरूपाय नमः।
831) ॐ द्विभुजाय नमः।
832) ॐ द्व्यक्षाय नमः।
833) ॐ द्विरदाय नमः।
834) ॐ द्विपरक्षकाय नमः।
835) ॐ द्वैमातुराय नमः।
836) ॐ द्विवदनाय नमः।
837) ॐ द्वन्द्वातीताय नमः।
838) ॐ द्व्यातीगाय नमः।
839) ॐ त्रिधाम्ने नमः।
840) ॐ त्रिकराय नमः।
841) ॐ त्रेतात्रिवर्गफलदायकाय नमः।
842) ॐ त्रिगुणात्मने नमः।
843) ॐ त्रिलोकादये नमः।
844) ॐ त्रिशक्तिशाय नमः।
845) ॐ त्रिलोचनाय नमः।
846) ॐ चतुर्बाहवे नमः।
847) ॐ चतुर्दन्ताय नमः।
848) ॐ चतुरात्मने नमः।
849) ॐ चतुर्मुखाय नमः।
850) ॐ चतुर्विधोपायमयाय नमः।
851) ॐ चतुर्वर्णाश्रमाश्रयाय नमः।
852) ॐ चतुर्विधवचोवृत्तिपरिवृत्तिप्रवर्तकाय नमः।
853) ॐ चतुर्थीपूजनप्रीताय नमः।
854) ॐ चतुर्थीतिथिसम्भवाय नमः।
855) ॐ पञ्चाक्षरात्मने नमः।
856) ॐ पञ्चात्मने नमः।
857) ॐ पञ्चास्याय नमः।
858) ॐ पञ्चकृत्यकृते नमः।
859) ॐ पञ्चाधाराय नमः।
860) ॐ पञ्चवर्णाय नमः।
861) ॐ पञ्चाक्षरपरायणाय नमः।
862) ॐ पञ्चतालाय नमः।
863) ॐ पञ्चकराय नमः।
864) ॐ पञ्चप्रणवभाविताय नमः।
865) ॐ पञ्चब्रह्ममयस्फूर्तये नमः।
866) ॐ पञ्चावरणवारिताय नमः।
867) ॐ पञ्चभक्ष्यप्रियाय नमः।
868) ॐ पञ्चबाणाय नमः।
869) ॐ पञ्चशिवात्मकाय नमः।
870) ॐ षट्कोणपीठाय नमः।
871) ॐ षट्चक्रधाम्ने नमः।
872) ॐ षड्ग्रन्थिभेदकाय नमः।
873) ॐ षडध्वध्वान्तविध्वंसिने नमः।
874) ॐ षडङ्गुलमहाह्रदाय नमः।
875) ॐ षण्मुखाय नमः।
876) ॐ षण्मुखभ्रात्रे नमः।
877) ॐ षट्शक्तिपरिवारिताय नमः।
878) ॐ षड्वैरिवर्गविध्वंसिने नमः।
879) ॐ षडूर्मिमयभञ्जनाय नमः।
880) ॐ षट्तर्कदूराय नमः।
881) ॐ षट्कर्मनिरताय नमः।
882) ॐ षड्रसाश्रयाय नमः।
883) ॐ सप्तपातालचरणाय नमः।
884) ॐ सप्तद्वीपोरुमण्डलाय नमः।
885) ॐ सप्तस्वर्लोकमुकुटाय नमः।
886) ॐ सप्तसाप्तिवरप्रदाय नमः।
887) ॐ सप्तांगराज्यसुखदाय नमः।
888) ॐ सप्तर्षिगणमण्डिताय नमः।
889) ॐ सप्तछन्दोनिधये नमः।
890) ॐ सप्तहोत्रे नमः।
891) ॐ सप्तस्वराश्रयाय नमः।
892) ॐ सप्ताब्धिकेलिकासाराय नमः।
893) ॐ सप्तमातृनिषेविताय नमः।
894) ॐ सप्तछन्दो मोदमदाय नमः।
895) ॐ सप्तछन्दोमखप्रभवे नमः।
896) ॐ अष्टमूर्तिध्येयमूर्तये नमः।
897) ॐ अष्टप्रकृतिकारणाय नमः।
898) ॐ अष्टाङ्गयोगफलभुवे नमः।
899) ॐ अष्टपत्राम्बुजासनाय नमः।
900) ॐ अष्टशक्तिसमृद्धश्रिये नमः।

901) ॐ अष्टैश्वर्यप्रदायकाय नमः।
902) ॐ अष्टपीठोपपीठश्रिये नमः।
903) ॐ अष्टमातृसमावृताय नमः।
904) ॐ अष्टभैरवसेव्याय नमः।
905) ॐ अष्टवसुवन्द्याय नमः।
906) ॐ अष्टमूर्तिभृते नमः।
907) ॐ अष्टचक्रस्फूरन्मूर्तये नमः।
908) ॐ अष्टद्रव्यहविः प्रियाय नमः।
909) ॐ नवनागासनाध्यासिने नमः।
910) ॐ नवनिध्यनुशासिताय नमः।
911) ॐ नवद्वारपुराधाराय नमः।
912) ॐ नवाधारनिकेतनाय नमः।
913) ॐ नवनारायणस्तुत्याय नमः।
914) ॐ नवदुर्गा निषेविताय नमः।
915) ॐ नवनाथमहानाथाय नमः।
916) ॐ नवनागविभूषणाय नमः।
917) ॐ नवरत्नविचित्राङ्गाय नमः।
918) ॐ नवशक्तिशिरोधृताय नमः।
919) ॐ दशात्मकाय नमः।
920) ॐ दशभुजाय नमः।
921) ॐ दशदिक्पतिवन्दिताय नमः।
922) ॐ दशाध्यायाय नमः।
923) ॐ दशप्राणाय नमः।
924) ॐ दशेन्द्रियनियामकाय नमः।
925) ॐ दशाक्षरमहामन्त्राय नमः।
926) ॐ दशाशाव्यापिविग्रहाय नमः।
927) ॐ एकादशादिभीरुद्रैः स्तुताय नमः।
928) ॐ एकादशाक्षराय नमः।
929) ॐ द्वादशोद्दण्डदोर्दण्डाय नमः।
930) ॐ द्वादशान्तनिकेतनाय नमः।
931) ॐ त्रयोदशाभिदाभिन्नविश्वेदेवाधिदैवताय नमः।
932) ॐ चतुर्दशेन्द्रवरदाय नमः।
933) ॐ चतुर्दशमनुप्रभवे नमः।
934) ॐ चतुर्दशादिविद्याढ्याय नमः।
935) ॐ चतुर्दशजगत्प्रभवे नमः।
936) ॐ सामपञ्चदशाय नमः।
937) ॐ पञ्चदशीशीतांशुनिर्मलाय नमः।
938) ॐ षोडशाधारनिलयाय नमः।
939) ॐ षोडशस्वरमातृकाय नमः।
940) ॐ षोडशान्त पदावासाय नमः।
941) ॐ षोडशेन्दुकलात्मकाय नमः।
942) ॐ कलायैसप्तदश्यै नमः।
943) ॐ सप्तदशाय नमः।
944) ॐ सप्तदशाक्षराय नमः।
945) ॐ अष्टादशद्वीप पतये नमः।
946) ॐ अष्टादशपुराणकृते नमः।
947) ॐ अष्टादशौषधीसृष्टये नमः।
948) ॐ अष्टादशविधिस्मृताय नमः।
949) ॐ अष्टादशलिपिव्यष्टिसमष्टिज्ञानकोविदाय नमः।
950) ॐ एकविंशाय पुंसे नमः।
951) ॐ एकविंशत्यङ्गुलिपल्लवाय नमः।
952) ॐ चतुर्विंशतितत्वात्मने नमः।
953) ॐ पञ्चविंशाख्यपुरुषाय नमः।
954) ॐ सप्तविंशतितारेशाअय नमः।
955) ॐ सप्तविंशति योगकृते नमः।
956) ॐ द्वात्रिंशद्भैरवाधीशाय नमः।
957) ॐ चतुस्त्रिंशन्महाह्रदाय नमः।
958) ॐ षट् त्रिंशत्तत्त्वसम्भूतये नमः।
959) ॐ अष्टात्रिंशकलातनवे नमः।
960) ॐ नमदेकोनपञ्चाशन्मरुद्वर्गनिरर्गलाय नमः।
961) ॐ पञ्चाशदक्षरश्रेण्यै नमः।
962) ॐ पञ्चाशद् रुद्रविग्रहाय नमः।
963) ॐ पञ्चाशद् विष्णुशक्तीशाय नमः।
964) ॐ पञ्चाशन्मातृकालयाय नमः।
965) ॐ द्विपञ्चाशद्वपुःश्रेण्यै नमः।
966) ॐ त्रिषष्ट्यक्षरसंश्रयाय नमः।
967) ॐ चतुषष्ट्यर्णनिर्णेत्रे नमः।
968) ॐ चतुःषष्टिकलानिधये नमः।
969) ॐ चतुःषष्टिमहासिद्धयोगिनीवृन्दवन्दिताय नमः।
970) ॐ अष्टषष्टिमहातीर्थक्षेत्रभैरवभावनाय नमः।
971) ॐ चतुर्नवतिमन्त्रात्मने नमः।
972) ॐ षण्णवत्यधिकप्रभवे नमः।
973) ॐ शतानन्दाय नमः।
974) ॐ शतधृतये नमः।
975) ॐ शतपत्रायतेक्षणाय नमः।
976) ॐ शतानीकाय नमः।
977) ॐ शतमखाय नमः।
978) ॐ शतधारावरायुधाय नमः।
979) ॐ सहस्रपत्रनिलयाय नमः।
980) ॐ सहस्रफणभूषणाय नमः।
981) ॐ सहस्रशीर्ष्णे पुरुषाय नमः।
982) ॐ सहस्राक्षाय नमः।
983) ॐ सहस्रपदे नमः।
984) ॐ सहस्रनाम संस्तुत्याय नमः।
985) ॐ सहस्राक्षबलापहाय नमः।
986) ॐ दशसहस्रफणभृत्फणिराजकृतासनाय नमः।
987) ॐ अष्टाशीतिसहस्राद्यमहर्षि स्तोत्रयन्त्रिताय नमः।
988) ॐ लक्षाधीशप्रियाधाराय नमः।
989) ॐ लक्ष्याधारमनोमयाय नमः।
990) ॐ चतुर्लक्षजपप्रीताय नमः।
991) ॐ चतुर्लक्षप्रकाशिताय नमः।
992) ॐ चतुरशीतिलक्षाणां जीवानां देहसंस्थिताय नमः।
993) ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशाय नमः।
994) ॐ कोटिचन्द्रांशुनिर्मलाय नमः।
995) ॐ शिवाभवाध्युष्टकोटिविनायकधुरन्धराय नमः।
996) ॐ सप्तकोटिमहामन्त्रमन्त्रितावयवद्युतये नमः।
997) ॐ त्रयस्रिंशत्कोटिसुरश्रेणीप्रणतपादुकाय नमः।
998) ॐ अनन्तनाम्ने नमः।
999) ॐ अनन्तश्रिये नमः।
1000) ॐ अनन्तानन्तसौख्यदाय नमः।