Narayanathe Namo Namo In Sanskrit

॥ Narayanathe Namo Namo Sanskrit Lyrics ॥

नारायणते नमो नमो
नारद सन्नुत नमो नमो ॥

मुरहर भवहर मुकुन्द माधव
गरुड गमन पङ्कजनाभ ।
परम पुरुष भवबन्ध विमोचन
नर मृग शरीर नमो नमो ॥

जलधि शयन रविचन्द्र विलोचन
जलरुह भवनुत चरणयुग ।
बलिबन्धन गोप वधू वल्लभ
नलिनो दरते नमो नमो ॥

आदिदेव सकलागम पूजित
यादवकुल मोहन रूप ।
वेदोद्धर श्री वेङ्कट नायक
नाद प्रियते नमो नमो ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Narayanathe Namo Namo Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil