Navanita Chora Namo Namo In Tamil

॥ Navanita Chora Namo Namo Tamil Lyrics ॥

னவனீதசோர னமோ னமோ
னவமஹிமார்ணவ னமோ னமோ ॥

ஹரி னாராயண கேஶவாச்யுத ஶ்ரீக்றுஷ்ண
னரஸிம்ஹ வாமன னமோ னமோ ।
முரஹர பத்ம னாப முகும்த கோவிம்த
னரனாராயணரூப னமோ னமோ ॥

னிகமகோசர விஷ்ணு னீரஜாக்ஷ வாஸுதேவ
னகதர னம்தகோப னமோ னமோ ।
த்ரிகுணாதீத தேவ த்ரிவிக்ரம த்வாரக
னகராதினாயக னமோ னமோ ॥

வைகும்ட ருக்மிணீவல்லப சக்ரதர
னாகேஶவம்தித னமோ னமோ ।
ஶ்ரீகரகுணனிதி ஶ்ரீ வேம்கடேஶ்வர
னாகஜனனனுத னமோ னமோ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Navanita Chora Namo Namo Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu

See Also  Nagavulu Nijamani In Kannada