Akhilandeshwari Stotram In Tamil

॥ Akhilandeshwari Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ அகி²லாண்டே³ஶ்வரீ ஸ்தோத்ரம் ॥ஓம்காரார்ணவமத்⁴யகே³ த்ரிபத²கே³ ஓம்காரபீ³ஜாத்மிகேஓம்காரேண ஸுக²ப்ரதே³ ஶுப⁴கரே ஓம்காரபி³ந்து³ப்ரியே ।ஓம்காரே ஜக³த³ம்பி³கே ஶஶிகலே ஓம்காரபீட²ஸ்தி²தேதா³ஸோ(அ)ஹம் தவ பாத³பத்³மயுக³ளம் வந்தே³(அ)கி²லாண்டே³ஶ்வரி ॥ 1 ॥ ஹ்ரீம்காரார்ணவவர்ணமத்⁴யநிலயே ஹ்ரீம்காரவர்ணாத்மிகே ।ஹ்ரீம்காராப்³தி⁴ஸுசாருசாந்த்³ரகத⁴ரே ஹ்ரீம்காரநாத³ப்ரியே ।ஹ்ரீம்காரே த்ரிபுரேஶ்வரீ ஸுசரிதே ஹ்ரீம்காரபீட²ஸ்தி²தேதா³ஸோ(அ)ஹம் தவ பாத³பத்³மயுக³ளம் வந்தே³(அ)கி²லாண்டே³ஶ்வரி ॥ 2 ॥ ஶ்ரீசக்ராங்கிதபூ⁴ஷணோஜ்ஜ்வலமுகே² ஶ்ரீராஜராஜேஶ்வரிஶ்ரீகண்டா²ர்த⁴ஶரீரபா⁴க³நிலயே ஶ்ரீஜம்பு³நாத²ப்ரியே ।ஶ்ரீகாந்தஸ்ய ஸஹோத³ரே ஸுமநஸே ஶ்ரீபி³ந்து³பீட²ப்ரியேதா³ஸோ(அ)ஹம் தவ பாத³பத்³மயுக³ளம் வந்தே³(அ)கி²லாண்டே³ஶ்வரி ॥ 3 ॥ கஸ்தூரீதிலகோஜ்ஜ்வலே கலிஹரே க்லீங்காரபீ³ஜாத்மிகேகல்யாணீ … Read more

Dakshinamurthy Stotram 3 In Tamil

॥ Dakshinamurthy Stotram 3 Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ த³க்ஷிணாமூர்தி ஸ்தோத்ரம் -3 ॥மௌநவ்யாக்²யா ப்ரகடித பரப்³ரஹ்மதத்த்வம் யுவாநம்வர்ஷிஷ்டா²ந்தே வஸத்³ருஷிக³ணைராவ்ருதம் ப்³ரஹ்மநிஷ்டை²꞉ ।ஆசார்யேந்த்³ரம் கரகலித சிந்முத்³ரமாநந்த³மூர்திம்ஸ்வாத்மாராமம் முதி³தவத³நம் த³க்ஷிணாமூர்திமீடே³ ॥ 1 ॥ வடவிடபிஸமீபேபூ⁴மிபா⁴கே³ நிஷண்ணம்ஸகலமுநிஜநாநாம் ஜ்ஞாநதா³தாரமாராத் ।த்ரிபு⁴வநகு³ருமீஶம் த³க்ஷிணாமூர்திதே³வம்ஜநநமரணது³꞉க²ச்சே²த³த³க்ஷம் நமாமி ॥ 2 ॥ சித்ரம் வடதரோர்மூலே வ்ருத்³தா⁴꞉ ஶிஷ்யா கு³ருர்யுவா ।கு³ரோஸ்து மௌநம் வ்யாக்²யாநம் ஶிஷ்யாஸ்துச்சி²ந்நஸம்ஶயா꞉ ॥ 3 ॥ நித⁴யே ஸர்வவித்³யாநாம் பி⁴ஷஜே ப⁴வரோகி³ணாம் ।கு³ரவே ஸர்வலோகாநாம் த³க்ஷிணாமூர்தயே நம꞉ … Read more

Uma Maheshwara Stotram In Tamil

॥ Uma Maheshwara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ உமாமஹேஶ்வர ஸ்தோத்ரம் ॥நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் நவயௌவநாப்⁴யாம்பரஸ்பராஶ்லிஷ்டவபுர்த⁴ராப்⁴யாம் ।நகே³ந்த்³ரகந்யாவ்ருஷகேதநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 1 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஸரஸோத்ஸவாப்⁴யாம்நமஸ்க்ருதாபீ⁴ஷ்டவரப்ரதா³ப்⁴யாம் ।நாராயணேநார்சிதபாது³காப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 2 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் வ்ருஷவாஹநாப்⁴யாம்விரிஞ்சிவிஷ்ண்விந்த்³ரஸுபூஜிதாப்⁴யாம் ।விபூ⁴திபாடீரவிளேபநாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 3 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் ஜக³தீ³ஶ்வராப்⁴யாம்ஜக³த்பதிப்⁴யாம் ஜயவிக்³ரஹாப்⁴யாம் ।ஜம்பா⁴ரிமுக்²யைரபி⁴வந்தி³தாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ 4 ॥ நம꞉ ஶிவாப்⁴யாம் பரமௌஷதா⁴ப்⁴யாம்பஞ்சாக்ஷரீபஞ்ஜரரஞ்ஜிதாப்⁴யாம் ।ப்ரபஞ்சஸ்ருஷ்டிஸ்தி²திஸம்ஹ்ருதாப்⁴யாம்நமோ நம꞉ ஶங்கரபார்வதீப்⁴யாம் ॥ … Read more

Ishana Stuti In Tamil

॥ Ishana Stuti Tamil Lyrics ॥ ॥ ஈஶாந ஸ்துதி꞉ ॥வ்யாஸ உவாச ।ப்ரஜாபதீநாம் ப்ரத²மம் தேஜஸாம் புருஷம் ப்ரபு⁴ம் ।பு⁴வநம் பூ⁴ர்பு⁴வம் தே³வம் ஸர்வலோகேஶ்வரம் ப்ரபு⁴ம் ॥ 1 ॥ ஈஶாநம் வரத³ம் பார்த² த்³ருஷ்டவாநஸி ஶங்கரம் ।தம் க³ச்ச² ஶரணம் தே³வம் வரத³ம் பு⁴வநேஶ்வரம் ॥ 2 ॥ மஹாதே³வம் மஹாத்மாநமீஶாநம் ஜடிலம் ஶிவம் ।த்ர்யக்ஷம் மஹாபு⁴ஜம் ருத்³ரம் ஶிகி²நம் சீரவாஸஸம் ॥ 3 ॥ மஹாதே³வம் ஹரம் ஸ்தா²ணும் வரத³ம் பு⁴வநேஶ்வரம் … Read more

Aarthi Hara Stotram In Tamil

॥ Aarthi Hara Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஆர்திஹர ஸ்தோத்ரம் ॥ஶ்ரீஶம்போ⁴ மயி கருணாஶிஶிராம் த்³ருஷ்டிம் தி³ஶன் ஸுதா⁴வ்ருஷ்டிம் ।ஸந்தாபமபாகுரு மே மந்தா பரமேஶ தவ த³யாயா꞉ ஸ்யாம் ॥ 1 ॥ அவஸீதா³மி யதா³ர்திபி⁴ரநுகு³ணமித³மோகஸோ(அ)ம்ஹஸாம் க²லு மே ।தவ ஸந்நவஸீதா³மி யத³ந்தகஶாஸந ந தத்தவாநுகு³ணம் ॥ 2 ॥ தே³வ ஸ்மரந்தி தவ யே தேஷாம் ஸ்மரதோ(அ)பி நார்திரிதி கீர்திம் ।கலயஸி ஶிவ பாஹீதி க்ரந்த³ன் ஸீதா³ம்யஹம் கிமுசிதமித³ம் ॥ 3 ॥ … Read more

Abhilashaashtakam In Tamil

॥ Abhilashaashtakam Tamil Lyrics ॥ ॥ அபிலாஷாஷ்டகம் ॥ஏகம் ப்³ரஹ்மைவ(ஆ)த்³விதீயம் ஸமஸ்தம்ஸத்யம் ஸத்யம் நேஹ நானாஸ்தி கிஞ்சித் ।ஏகோ ருத்³ரோ ந த்³விதீயோவ தஸ்தே²தஸ்மாதே³கம் த்வாம் ப்ரபத்³யே மஹேஶம் ॥ 1 ॥ கர்தா ஹர்தா த்வம் ஹி ஸர்வஸ்ய ஶம்போ⁴நானா ரூபேஷு ஏகரூபோபி அரூப꞉ ।யத்³வத் ப்ரத்யக் த⁴ர்ம ஏகோ(அ)பி அனேக꞉தஸ்மாத் நான்யம் த்வாம் வினேஶம் ப்ரபத்³யே ॥ 2 ॥ ரஜ்ஜௌ ஸர்ப꞉ ஶுக்திகாயாம் ச ரௌப்யம்நீரை꞉ பூர꞉ தன்ம்ருகா³க்²யே மரீசௌ ।யத்³வத் … Read more

Apakara Nindhai Pattuzhaladhe In Tamil

॥ Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in Tamil ॥ அபகார நிந்தை பட்டுழலதைஅறியாை வஞ்சதரக்குரியதை ॥ உபதைச மந்திர பபாருளாதலஉன்தன நான் நிதனந்ைருள் பபறுதவதனா ॥ இபமா முகன் ைதனக் கிதளதயாதனஇமவான் மடந்தை உை்ைமிபால ॥ பெபமாதல ைந்ை சை்குரு நாைாதிருவாவினன்குடி பபருமாதள ॥ – Chant Stotra in Other Languages – Murugan Song » Apakara Nindhai Pattuzhaladhe Lyrics in English

Shri Subramanya Sahasranama Stotram In Tamil

॥ Shri Subramanya Sahasranama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய ஸஹஸ்ரநாம ஸ்தோத்ரம் ॥ருஷய ஊசு꞉ ।ஸர்வஶாஸ்த்ரார்த²தத்த்வஜ்ஞ ஸர்வலோகோபகாரக ।வயம் சாதித²ய꞉ ப்ராப்தா ஆதிதே²யோ(அ)ஸி ஸுவ்ரத ॥ 1 ॥ ஜ்ஞாநதா³நேந ஸம்ஸாரஸாக³ராத்தாரயஸ்வ ந꞉ ।கலௌ கலுஷசித்தா யே நரா꞉ பாபரதா꞉ ஸதா³ ॥ 2 ॥ கேந ஸ்தோத்ரேண முச்யந்தே ஸர்வபாதகப³ந்த⁴நாத் ।இஷ்டஸித்³தி⁴கரம் புண்யம் து³꞉க²தா³ரித்³ர்யநாஶநம் ॥ 3 ॥ ஸர்வரோக³ஹரம் ஸ்தோத்ரம் ஸூத நோ வக்துமர்ஹஸி ।ஶ்ரீஸூத உவாச ।ஶ்ருணுத்⁴வம் … Read more

Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati In Tamil

॥ Shri Subramanya Mantra Sammelana Trisati Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய மந்த்ரஸம்மேலந த்ரிஶதீ ॥த்⁴யாநம் ।வந்தே³ கு³ரும் க³ணபதிம் ஸ்கந்த³மாதி³த்யமம்பி³காம் ।து³ர்கா³ம் ஸரஸ்வதீம் லக்ஷ்மீம் ஸர்வகார்யார்த²ஸித்³த⁴யே ॥மஹாஸேநாய வித்³மஹே ஷடா³நநாய தீ⁴மஹி ।தந்ந꞉ ஸ்கந்த³꞉ ப்ரசோத³யாத் ॥ – நகாராதி³நாமாநி – 50 –[ப்ரதிநாம மூலம் – ஓம் நம் ஸௌம் ஈம் நம் லம் ஶ்ரீம் ஶரவணப⁴வ ஹம் ஸத்³யோஜாத ஹாம் ஹ்ருத³ய ப்³ரஹ்ம ஸ்ருஷ்டிகாரண ஸுப்³ரஹ்மண்ய ॥ ](மூலம்) … Read more

Shri Subramanya Trishati Namavali In Tamil

॥ Shri Subramanya Trishati Namavali Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ ஸுப்³ரஹ்மண்ய த்ரிஶதீ நாமாவளீ ॥ஓம் ஶ்ரீம் ஸௌம் ஶரவணப⁴வாய நம꞉ ।ஓம் ஶரச்சந்த்³ராயுதப்ரபா⁴ய நம꞉ ।ஓம் ஶஶாங்கஶேக²ரஸுதாய நம꞉ ।ஓம் ஶசீமாங்க³ல்யரக்ஷகாய நம꞉ ।ஓம் ஶதாயுஷ்யப்ரதா³த்ரே நம꞉ ।ஓம் ஶதகோடிரவிப்ரபா⁴ய நம꞉ ।ஓம் ஶசீவல்லப⁴ஸுப்ரீதாய நம꞉ ।ஓம் ஶசீநாயகபூஜிதாய நம꞉ ।ஓம் ஶசீநாத²சதுர்வக்த்ரதே³வதை³த்யாபி⁴வந்தி³தாய நம꞉ ।ஓம் ஶசீஶார்திஹராய நம꞉ ॥ 10 ॥ ஓம் ஶம்ப⁴வே நம꞉ ।ஓம் ஶம்பூ⁴பதே³ஶகாய நம꞉ ।ஓம் … Read more