Nirvana Dasakam In English

॥ Dasa Sloki or Nirvana Dasakam English Lyrics ॥

॥ nirvana daśakam (daśaślōkī) ॥
nirvaaNadashakaM ।

na bhoomirna toyaM na tejo na vaayurna KaM nendriyaM vaa na teShaaM samoohaH ।
anaikaantikatvaatsuShuptyaikasiddhastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 1 ॥

na varNaa na varNaashramaachaaradharmaa na me dhaaraNaadhyaanayogaadayo&pi ।
anaatmaashrayo&haM mamaadhyaasahaanaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 2 ॥

na maataa pitaa vaa na devaa na lokaa na vedaa na yaj~jaa na tIrthaM bruvanti ।
suShuptau nirastaatishoonyaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 3 ॥

na saa~gKyaM na shaivaM na tatpaa~jcharaatraM na jainaM na mImaaMsakaadermataM vaa ।
vishiShTaanubhootyaa vishuddhaatmakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 4 ॥

na shuklaM na kRuShNaM na raktaM na pItaM na pInaM na ku~jjaM na hrasvaM na dIrgham ।
aroopaM tathaa jyotiraakaarakatvaattadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 5 ॥

na jaagranna me svapnako vaa supuptirna vishvo na vaa taijasaH praaj~jako vaa ।
avidyaatmakatvaantrayaaNaaM turIyaM tadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 6 ॥

na shaastaa na shaastraM na shiShyo na shikShaa na cha tvaM na chaahaM na caayaM prapa~jchaH ।
svaroopaavabodhaadvikalpaasahiShNustadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 7 ॥

See Also  Sri Vatapatya Ashtakam In English

na chordhve na chaadho na chaantarna baahyaM na madhyaM na tirya~g na poorvaa paraadik ।
viyadvyaapakatvaadaKaNDaikaroopastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 8 ॥

api vyaapakatvaaditattvaatprayogaatsvataH siddhabhaavaadananyaashrayatvaat ।
jagattucChametatsamastaM tadanyastadeko&vashiShTaH shivaH kevalo&ham ॥ 9 ॥

na chaikaM tadanyaddvitIyaM kutaH syaanna chaakevalatvaM na vaa kevalatvam ।
na shoonyaM na caashoonyamadvaitakatvaatkathaM sarvavedaantasiddhaM bravImi ॥ 10 ॥

iti shrImacCha~gkaraacaaryaviracitaM nirvaaNadashakastotraM saMpoorNam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Nirvana Dasakam in English – BengaliGujaratiMarathiKannadaMalayalamTelugu