Pashupati Ashtakam In Bengali

॥ Pashupati Ashtakam Bengali Lyrics ॥

॥ পশুপতি অষ্টকম ॥
পশুপতিযষ্টকম ।
পশুপতীন্দুপতিং ধরণীপতিং ভুজগলোকপতিং চ সতীপতিম ।
প্রণতভক্তজনার্তিহরং পরং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ১ ॥

ন জনকো জননী ন চ সোদরো ন তনযো ন চ ভূরিবলং কুলম ।
অৱতি কোঽপি ন কালৱশং গতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ২ ॥

মুরজডিণ্ডিমৱাদ্যৱিলক্ষণং মধুরপঞ্চমনাদৱিশারদম ।
প্রমথভূতগণৈরপি সেৱিতং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৩ ॥

শরণদং সুখদং শরণান্ৱিতং শিৱ শিৱেতি শিৱেতি নতং নৃণাম ।
অভযদং করুণাৱরুণালযং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৪ ॥

নরশিরোরচিতং মণিকুণ্ডলং ভুজগহারমুদং ৱৃষভধ্ৱজম ।
চিতিরজোধৱলীকৃতৱিগ্রহং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৫ ॥

মখৱিনাশকরং শিশিশেখরং সততমধ্ৱরভাজিফলপ্রদম ।
প্রলযদগ্ধসুরাসুরমানৱং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৬ ॥

মদমপাস্য চিরং হৃদি সংস্থিতং মরণজন্মজরামযপীডিতম ।
জগদুদীক্ষ্য সমীপভযাকুলং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৭ ॥

হরিৱিরঞ্চিসুরাধিপপূজিতং যমজনেশধনেশনমস্কৄতম ।
ত্রিনযনং ভুৱনত্রিতযাধিপং ভজত রে মনুজা গিরিজাপতিম ॥ ৮ ॥

পশুপতেরিদমষ্টকমদ্ভুতং ৱিরচিতং পৃথিৱীপতিসূরিণা ।
পঠতি সংশ্রৃণুতে মনুজঃ সদা শিৱপুরীং ৱসতে লভতে মুদম ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রীপশুপত্যষ্টকম সংপূর্ণম ॥

See Also  Maha Mrityunjaya Kavacha In English

– Chant Stotra in Other Languages –

Pashupati Ashtakam in EnglishMarathiGujarati । Bengali – KannadaMalayalamTelugu