Raamudu Lokaabhiraamudu In Sanskrit

॥ Raamudu Lokaabhiraamudu Sanskrit Lyrics ॥

रामुडु लोकाभिरामुडु त्रैलोक्य
धामुडु रणरङ्ग भीमुडु वाडे ॥

वरुडु सीतकु, फलाधरुडु महोग्रपु
शरुडु राक्षस संहरुडु वाडे ।
स्थिरुडु सर्वगुणाकरुडु कोदण्ड दीक्षा
गुरुडु सेवकशुभकरुडु वाडे ॥

धीरुडु लोकैकवीरुडु सकला
धारुडु भवबन्धदूरुडु वाडे ।
शूरुडु धर्मविचारुडु रघुवंश
सारुडु ब्रह्मसाकारुडु वाडे ॥

बलुडु यिन्निटा रविकुलुडु भाविञ्च, नि
र्मलुडु निश्चलुडविकलुडु वाडे ।
वेलसि श्री वेङ्कटाद्रि निजनगरमुलोन
तलकोने पुण्यपादतलुडु वाडे ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Raamudu Lokaabhiraamudu Lyrics in English » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Narayana Achyuta In Telugu