Rama Dasaratha Rama In Sanskrit

॥ Rama Dasaratha Rama Sanskrit Lyrics ॥

राम दशरथराम निज सत्य-
काम नमो नमो काकुत्थ्सराम ॥

करुणानिधि राम कौसल्यानन्दन राम
परम पुरुष सीतापतिराम ।
शरधि बन्धन राम सवन रक्षक राम
गुरुतर रविवंश कोदण्ड राम ॥

दनुजहरण राम दशरथसुत राम
विनुतामर स्तोत्र विजयराम ।
मनुजावतारा राम महनीय गुणराम
अनिलजप्रिय राम अयोध्यराम ॥

सुललितयश राम सुग्रीव वरद राम
कलुष रावण भयङ्कर राम ।
विलसित रघुराम वेदगोचर राम
कलित प्रताप श्रीवेङ्कटगिरि राम ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Rama Dasaratha Rama Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Sri Vallabha Ashtakam 2 In Sanskrit