Sani Deva Graha Pancha Sloki In English – Saturn Navagraha Slokam

Sani Deva Graha Pancha Sloki in Telugu:

॥ Sani Deva Graha Pancha Sloki ॥

Neelanjana Samabaasam Raviputhram Yamaagrajam ।
Chaayaa Maarthaanda Sambootham Tham Namaami Sanaisvaram ॥ 1 ॥

Sanaisvaraaya Saanthaaya Svaraabhishta Pradhaayine ।
SaraNyaaya VareNyaaya Sarvesaaya Namonama ॥ 2 ॥

Sthuthyaaya Sthothra Gamyaaya Bhakthi Vasyaaya Bhaanave ।
Bhaanuputhraaya Bhavyaaya Paavanaaya Namonamah ॥ 3 ॥

Dhanurmandala Samsdhaaya Dhanadhaaya Dhanushmathe ।
Thanu Prakaasadhehaaya Thaamasaaya Namomah ॥ 4 ॥

Jvaalordhamakutaabhaasam Nelagrudhra Radhaavaham ।
Chathurbhujam Dhevam Tham Sanim PraNamaamyaham ॥ 5 ॥

Note:
Pushyami, Uttharabhaadhra, Anuradhaa Nakshathra Natives and under the influence of Shani Maha Dhasa Period, on reciting this Pancha Sloki is said to be blessed with all sort of well beings.

See Also  Engengum Ayyappa Gosham Kaetkindra In English