Sri Bhavamangala Ashtakam In Tamil

॥ Sri Bhavamangala Ashtakam Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீப⁴வமங்க³ளாஷ்டகம் ॥
ஶ்ரீரங்க³ம் கரிஶைலமஞ்ஜநகி³ரீம் ஶேஷாத்³ரிஸிம்ஹாசலம்
ஶ்ரீகூர்மம் புருஷோத்தமம் ச ப³த³ரீநாராயணம் நைமிஷம் ।
ஶ்ரீமத்³வாரவதீப்ரயாக³மது²ராயோத்⁴யாக³யாபுஷ்கரம்
ஶாலக்³ராமகி³ரிம் நிஷேவ்ய ரமதே ராமாநுஜோঽயம் முநி: ॥ 1 ॥

ஸர்வேஷாம் க்ருʼதிநாம் சரந்தி கு³ரவ: கைங்கர்யநிஷ்டா² ஹரே:
ஶ்ரீராமாநுஜயோகி³நாயகமணி: ஶ்ரீபாத³பத்³மாலயா: ।
போ⁴க்³யாஷ்டாக்ஷரமந்த்ரரத்நசரமஶ்லோகாநுஸந்தா⁴யிநோ
வந்த்³யா பா⁴க³வதோத்தமா: ப்ரதிதி³நங்குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 2 ॥

ஸ ஶ்ரீமாந்பரம:புமாநத² சதுர்வ்யூஹாவதாரஸ்ததோ
ஜாதா வ்யூஹபரம்பரா: ஸுரசிதா: ஶ்ரீகேஶவாத்³யா: பரா: ।
ஏகாம்போ⁴நிதி⁴ஶேஷபோ⁴க³ஶயநந்யக்³ரோத⁴பத்ராஶ்ரய-
க்ஷீரோத³ந்வத³நந்ததல்பஸுக²தா:³ குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 3 ॥

ஶ்ரீராமாநுஜயோகி³பூர்ணயமுநாவாஸ்தவ்யமாலாத⁴ரா:
நாத:² காரிதநூஜஸைந்யபரமா: ஶ்ரீமாம்ஶ்ச நாராயண: ।
சண்டா³த்³யா: குமுதா³த³ய: பரிஜநா நித்யாஶ்ச முக்தாஶ்ச யே
ஶ்ரீவைகுண்ட²நிவாஸிநோঽமரவரா: குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 4 ॥

மத்ஸ்ய:-கூர்ம-வராஹ-மாநவஹரி: ஶ்ரீவாமநோ-பா⁴ர்க³வ:
ஶ்ரீராமோ-ப³லதே³வதே³வகிஸுதௌ-கல்கீ த³ஶைதே க்ரமாத் ।
அந்தர்யாம்யத² யோகி³நாம் ஹ்ருʼத³யகோ³ப்யர்ச்சாவதாரா: ஶுபா:⁴
ஶ்ரீரங்கா³தி³ஸமஸ்ததா⁴மநிலயா: குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 5 ॥

ஶ்ரீபூ⁴மிர்விமலாத³யோ நவஸுதா⁴பத்³மாத்⁴ருʼதா: ஶக்தயோ
வேதா³ வேத³வதீ த⁴ராபி ச மஹாலக்ஷ்மீ ஸுகேஶாலயா ।
தே³வீ பா⁴ர்க³வபா⁴மிநீ ஜநகஜா ஸா ரேவதீ ருக்மிணீ
வேதா³த்³யா:ப்ரப⁴யாந்விதா த³ஶ ரமா: குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 6 ॥

ஶத்ருத்⁴வம்ஸி ஸுத³ர்ஶநம் ஸுக²கரம் ஶ்ரீபாஞ்சஜந்யஸ்ஸதா³
பா³ணா: ஶார்ங்க³மமஹர்ஷஜநகம் கௌமௌத³கீ நந்த³க: ।
ஸத்பத்³மம் முஸலம் ஹலம் ச பரஶுர்தி³வ்யாயுதா⁴நி ப்ரபோ:⁴
ஸேநாதீ⁴ஶக²கே³ஶபோ⁴கி³பதய: குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 7 ॥

ஹம்ஸோ த⁴ர்மநித³ர்ஶநோ ஹரிமுகோ² யஜ்ஞஶ்ச த⁴ந்வந்தரி:
பாதோ²ঽஜோமிது²நோதி³தோஹரிரலங்கார: ப்ருʼதி²வ்யா: ப்ருʼது:² ।
ஆத்³யோ வேத³முக²ஶ்ச ஜந்மநிலயோ நாராயணோ வை விராட்
ஶ்வேதத்³வீபநிவாஸிஜீவஹ்ருʼத³ய: குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 8 ॥

See Also  Lord Shiva Ashtakam 4 In Odia

விஷ்வக்ஸேநமுநிர்ஹ்யநந்தமுநய: ஶ்ரீஸம்ப்ரதா³யாதி³மா
யேঽந்யே பூ⁴தப⁴விஷ்யத்³ருʼஶ்யஸமயே ஶ்ரீரங்க³பூ⁴பூ⁴ஷணா: ।
யே வை பா⁴க³வதா: ஸுகா² த³ஶக³ணா ப்⁴ருʼத்யா நரா வாநரா:
ஶ்வேதத்³வீபநிவாஸிநோ நரவரா:குர்வந்து நோ மங்க³ளம் ॥ 9 ॥

இத்யுக்தம் ப⁴வமங்க³ளாஷ்டகமித³ம் ஸுஶ்லோகஸங்கீர்தநம்
ஶ்ரீமத்³பா⁴க³வதப்ரஸாத³ஜநகம் ஶ்ரீவேங்கடேஶேந யத் ।
ப⁴க்தா யே ப்ரபட²ந்தி ஶுத்³த⁴மநஸ: ப்ரோத்பு²ல்லஹ்ருʼத்பங்கஜா-
ஸ்தேஷாம்வாஞ்சி²தமங்க³ளம்ப்ரகுருதே ப⁴க்திப்ரியோ மாத⁴வ: ॥ 10 ॥

இதி ஶ்ரீப⁴வமங்க³ளாஷ்டகம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Bhavamangala Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu