Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

॥ Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली ॥

ओं कालकण्ठ्यै नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं बालायै नमः ।
ओं मायायै नमः ।
ओं त्रिपुरसुन्दर्यै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं सौभाग्यवत्यै नमः ।
ओं क्लीङ्कार्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलायै नमः ॥ ९ ॥

ओं ऐङ्कार्यै नमः ।
ओं स्कन्दजनन्यै नमः ।
ओं परायै नमः ।
ओं पञ्चदशाक्षर्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यमोहनाधीशायै नमः ।
ओं सर्वाशापूरवल्लभायै नमः ।
ओं सर्वसङ्क्षोभणाधीशायै नमः ।
ओं सर्वसौभाग्यवल्लभायै नमः ।
ओं सर्वार्थसाधकाधीशायै नमः ॥ १८ ॥

ओं सर्वरक्षाकराधिपायै नमः ।
ओं सर्वरोगहराधीशायै नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदाधिपायै नमः ।
ओं सर्वानन्दमयाधीशायै नमः ।
ओं योगिनीचक्रनायिकायै नमः ।
ओं भक्तानुरक्तायै नमः ।
ओं रक्ताङ्ग्यै नमः ।
ओं शङ्करार्धशरीरिण्यै नमः ।
ओं पुष्पबाणेक्षुकोदण्डपाशाङ्कुशकरायै नमः ॥ १८ ॥

ओं उज्ज्वलायै नमः ।
ओं सच्चिदानन्दलहर्यै नमः ।
ओं श्रीविद्यायै नमः ।
ओं परमेश्वर्यै नमः ।
ओं अनङ्गकुसुमोद्यानायै नमः ।
ओं चक्रेश्वर्यै नमः ।
ओं भुवनेश्वर्यै नमः ।
ओं गुप्तायै नमः ।
ओं गुप्ततरायै नमः ॥ ३६ ॥

See Also  Ekashloki Durga In Odia

ओं नित्यायै नमः ।
ओं नित्यक्लिन्नायै नमः ।
ओं मदद्रवायै नमः ।
ओं मोहिन्यै नमः ।
ओं परमानन्दायै नमः ।
ओं कामेश्यै नमः ।
ओं तरुणीकलायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं भगवत्यै नमः ॥ ४५ ॥

ओं पद्मरागकिरीटायै नमः ।
ओं रक्तवस्त्रायै नमः ।
ओं रक्तभूषायै नमः ।
ओं रक्तगन्धानुलेपनायै नमः ।
ओं सौगन्धिकलसद्वेण्यै नमः ।
ओं मन्त्रिण्यै नमः ।
ओं तन्त्ररूपिण्यै नमः ।
ओं तत्त्वमय्यै नमः ।
ओं सिद्धान्तपुरवासिन्यै नमः ॥ ५४ ॥

ओं श्रीमत्यै नमः ।
ओं चिन्मय्यै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं कौलिन्यै नमः ।
ओं परदेवतायै नमः ।
ओं कैवल्यरेखायै नमः ।
ओं वशिन्यै नमः ।
ओं सर्वेश्वर्यै नमः ।
ओं सर्वमातृकायै नमः ॥ ६३ ॥

ओं विष्णुस्वस्रे नमः ।
ओं वेदमय्यै नमः ।
ओं सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ओं किङ्करीभूतगीर्वाण्यै नमः ।
ओं सुतवापिविनोदिन्यै नमः ।
ओं मणिपूरसमासीनायै नमः ।
ओं अनाहताब्जवासिन्यै नमः ।
ओं विशुद्धिचक्रनिलयायै नमः ।
ओं आज्ञापद्मनिवासिन्यै नमः ॥ ७२ ॥

See Also  108 Names Sri Gayatri Devi In Kannada

ओं अष्टत्रिंशत्कलामूर्त्यै नमः ।
ओं सुषुम्नाद्वारमध्यगायै नमः ।
ओं योगीश्वरमनोध्येयायै नमः ।
ओं परब्रह्मस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं चतुर्भुजायै नमः ।
ओं चन्द्रचूडायै नमः ।
ओं पुराणागमरूपिण्यै नमः ।
ओं ओङ्कार्यै नमः ।
ओं विमलायै नमः ॥ ८१ ॥

ओं विद्यायै नमः ।
ओं पञ्चप्रणवरूपिण्यै नमः ।
ओं भूतेश्वर्यै नमः ।
ओं भूतमय्यै नमः ।
ओं पञ्चाशत्पीठरूपिण्यै नमः ।
ओं षोडशन्यासमहारूपिण्यै नमः ।
ओं कामाक्ष्यै नमः ।
ओं दशमातृकायै नमः ।
ओं आधारशक्त्यै नमः ॥ ९० ॥

ओं अरुणायै नमः ।
ओं लक्ष्म्यै नमः ।
ओं त्रिपुरभैरव्यै नमः ।
ओं रहःपूजासमालोलायै नमः ।
ओं रहोयन्त्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं त्रिकोणमध्यनिलयायै नमः ।
ओं बिन्दुमण्डलवासिन्यै नमः ।
ओं वसुकोणपुरावासायै नमः ।
ओं दशारद्वयवासिन्यै नमः ।
ओं चतुर्दशारचक्रस्थायै नमः ॥ ९९ ॥

ओं वसुपद्मनिवासिन्यै नमः ।
ओं स्वराब्जपत्रनिलयायै नमः ।
ओं वृन्दत्रयवासिन्यै नमः । [*वृत्तत्रय*]
ओं चतुरस्रस्वरूपास्यायै नमः ।
ओं नवचक्रस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं महानित्यायै नमः ।
ओं विजयायै नमः ।
ओं श्रीराजराजेश्वर्यै नमः ॥ १०८ ॥

See Also  Aparajita Stotra In Tamil

इति श्री कामाक्ष्यष्टोत्तरशतनामावली ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali in English – Hindi ।KannadaTeluguTamil