Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali In Kannada

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali in Kannada:

॥ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ॥

ಓಂ ಕಾಲಕಂಠ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಾಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಾಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಂದರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಭಾಗ್ಯವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕ್ಲೀಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಂಗಳಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯ ॥

ಓಂ ಐಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ಕಂದಜನನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚದಶಾಕ್ಷರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರೈಲೋಕ್ಯಮೋಹನಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾಶಾಪೂರವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಕ್ಷೋಭಣಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸೌಭಾಗ್ಯವಲ್ಲಭಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾರ್ಥಸಾಧಕಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೮ ॥

ಓಂ ಸರ್ವರಕ್ಷಾಕರಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವರೋಗಹರಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಾಧಿಪಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಾನಂದಮಯಾಧೀಶಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗಿನೀಚಕ್ರನಾಯಿಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಕ್ತಾನುರಕ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಾಂಗ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶಂಕರಾರ್ಧಶರೀರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುಷ್ಪಬಾಣೇಕ್ಷುಕೋದಂಡಪಾಶಾಂಕುಶಕರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೨೭ ॥

ಓಂ ಉಜ್ಜ್ವಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದಲಹರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಂಗಕುಸುಮೋದ್ಯಾನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಕ್ರೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭುವನೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಗುಪ್ತತರಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೩೬ ॥

See Also  Ganeshashtakam 2 In Kannada

ಓಂ ನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನಿತ್ಯಕ್ಲಿನ್ನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮದದ್ರವಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮೋಹಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಮಾನಂದಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮೇಶ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತರುಣೀಕಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಲಾವತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭಗವತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೪೫ ॥

ಓಂ ಪದ್ಮರಾಗಕಿರೀಟಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತವಸ್ತ್ರಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಭೂಷಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಕ್ತಗಂಧಾನುಲೇಪನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸೌಗಂಧಿಕಲಸದ್ವೇಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಂತ್ರಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತಂತ್ರರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತತ್ತ್ವಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸಿದ್ಧಾಂತಪುರವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೫೪ ॥

ಓಂ ಶ್ರೀಮತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಿನ್ಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದೇವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೌಳಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರದೇವತಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕೈವಲ್ಯರೇಖಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಶಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೬೩ ॥

ಓಂ ವಿಷ್ಣುಸ್ವಸ್ರೇ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೇದಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸರ್ವಸಂಪತ್ಪ್ರದಾಯಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಿಂಕರೀಭೂತಗೀರ್ವಾಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುತವಾಪಿವಿನೋದಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಣಿಪೂರಸಮಾಸೀನಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಅನಾಹತಾಬ್ಜವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಶುದ್ಧಿಚಕ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಜ್ಞಾಪದ್ಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೭೨ ॥

See Also  Sri Nrisimha Ashtakam In Kannada

ಓಂ ಅಷ್ಟತ್ರಿಂಶತ್ಕಳಾಮೂರ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸುಷುಮ್ನಾದ್ವಾರಮಧ್ಯಗಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಯೋಗೀಶ್ವರಮನೋಧ್ಯೇಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪರಬ್ರಹ್ಮಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ಭುಜಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚಂದ್ರಚೂಡಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪುರಾಣಾಗಮರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಓಂಕಾರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಮಲಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೮೧ ॥

ಓಂ ವಿದ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಪ್ರಣವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಭೂತಮಯ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಪಂಚಾಶತ್ಪೀಠರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಷೋಡಶನ್ಯಾಸಮಹಾರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಮಾತೃಕಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಆಧಾರಶಕ್ತ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೦ ॥

ಓಂ ಅರುಣಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಲಕ್ಷ್ಮ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಪುರಭೈರವ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹಃಪೂಜಾಸಮಾಲೋಲಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ರಹೋಯಂತ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ತ್ರಿಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಬಿಂದುಮಂಡಲವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಸುಕೋಣಪುರಾವಾಸಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ದಶಾರದ್ವಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಚತುರ್ದಶಾರಚಕ್ರಸ್ಥಾಯೈ ನಮಃ ॥ ೯೯ ॥

ಓಂ ವಸುಪದ್ಮನಿವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಸ್ವರಾಬ್ಜಪತ್ರನಿಲಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವೃಂದತ್ರಯವಾಸಿನ್ಯೈ ನಮಃ – [*ವೃತ್ತತ್ರಯ*]
ಓಂ ಚತುರಸ್ರಸ್ವರೂಪಾಸ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ನವಚಕ್ರಸ್ವರೂಪಿಣ್ಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಮಹಾನಿತ್ಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ವಿಜಯಾಯೈ ನಮಃ ।
ಓಂ ಶ್ರೀರಾಜರಾಜೇಶ್ವರ್ಯೈ ನಮಃ ॥ ೧೦೮ ॥

See Also  Durga Apaduddharaka Ashtakam In English

ಇತಿ ಶ್ರೀ ಕಾಮಾಕ್ಷ್ಯಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮಾವಳೀ ।

– Chant Stotras in other Languages –

Sri Kamakshi Ashtottara Shatanamavali in EnglishSanskrit ।Kannada – TeluguTamil