Sri Maha Ganesha Pancharatnam In Bengali

॥ Sri Maha Ganesha Pancharatnam Bengali Lyrics ॥

মুদা করাত্ত মোদকং সদা বিমুক্তি সাধকম ।
কলাধরাবতংসকং বিলাসিলোক রক্ষকম ।
অনায়কৈক নায়কং বিনাশিতেভ দৈত্য়কম ।
নতাশুভাশু নাশকং নমামি তং বিনায়কম ॥ 1 ॥

নতেতরাতি ভীকরং নবোদিতার্ক ভাস্বরম ।
নমত্সুরারি নির্জরং নতাধিকাপদুদ্ঢরম ।
সুরেশ্বরং নিধীশ্বরং গজেশ্বরং গণেশ্বরম ।
মহেশ্বরং তমাশ্রয়ে পরাত্পরং নিরন্তরম ॥ 2 ॥
সমস্ত লোক শঙ্করং নিরস্ত দৈত্য় কুঞ্জরম ।
দরেতরোদরং বরং বরেভ বক্ত্রমক্ষরম ।
কৃপাকরং ক্ষমাকরং মুদাকরং য়শস্করম ।
মনস্করং নমস্কৃতাং নমস্করোমি ভাস্বরম ॥ 3 ॥

অকিঞ্চনার্তি মার্জনং চিরন্তনোক্তি ভাজনম ।
পুরারি পূর্ব নন্দনং সুরারি গর্ব চর্বণম ।
প্রপঞ্চ নাশ ভীষণং ধনঞ্জয়াদি ভূষণম ।
কপোল দানবারণং ভজে পুরাণ বারণম ॥ 4 ॥

নিতান্ত কান্তি দন্ত কান্তি মন্ত কান্তি কাত্মজম ।
অচিন্ত্য় রূপমন্ত হীন মন্তরায় কৃন্তনম ।
হৃদন্তরে নিরন্তরং বসন্তমেব য়োগিনাম ।
তমেকদন্তমেব তং বিচিন্তয়ামি সন্ততম ॥ 5 ॥

মহাগণেশ পঞ্চরত্নমাদরেণ য়ো‌உন্বহম ।
প্রজল্পতি প্রভাতকে হৃদি স্মরন গণেশ্বরম ।
অরোগতামদোষতাং সুসাহিতীং সুপুত্রতাম ।
সমাহিতায়ু রষ্টভূতি মভ্য়ুপৈতি সো‌உচিরাত ॥ 6 ॥

Click here for Shri Mahaganapathy Pancharatnam Meaning in English

– Chant Stotra in Other Languages –

Sree Ganesha Stotram » Sri Maha Ganesha Pancharatnam Havan Mantra in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil