Sri Panduranga Ashtakam In English

॥ Sri Panduranga Ashtakam English Lyrics ॥

॥ śrī panduraṅgastakam ॥

mahayōgapīthē tatē bhīmarathya
varaṁ pundarīkaya datuṁ munīndraiḥ ।
samagatya tisthantamanandakandaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 1 ॥

tatidvasasaṁ nīlamēghavabhasaṁ
ramamandiraṁ sundaraṁ citprakaśam ।
varaṁ tvistakayaṁ samanyastapadaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 2 ॥

pramanaṁ bhavabdhēridaṁ mamakanaṁ
nitambaḥ karabhyaṁ dhr̥tō yēna tasmat ।
vidhaturvasatyai dhr̥tō nabhikōśaḥ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 3 ॥

sphuratkaustubhalaṅkr̥taṁ kanthadēśē
śriya justakēyūrakaṁ śrīnivasam ।
śivaṁ śantamīdyaṁ varaṁ lōkapalaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 4 ॥

śaraccandrabimbananaṁ caruhasaṁ
lasatkundalakrantagandasthalantam ।
japaragabimbadharaṁ kañjanētraṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 5 ॥

kirītōjjvalatsarvadikprantabhagaṁ
surairarcitaṁ divyaratnairanarghaiḥ ।
tribhaṅgakr̥tiṁ barhamalyavataṁsaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 6 ॥

vibhuṁ vēnunadaṁ carantaṁ durantaṁ
svayaṁ līlaya gōpavēsaṁ dadhanam ।
gavaṁ br̥ndakanandadaṁ caruhasaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 7 ॥

ajaṁ rukminīpranasañjīvanaṁ taṁ
paraṁ dhama kaivalyamēkaṁ turīyam ।
prasannaṁ prapannartihaṁ dēvadēvaṁ
parabrahmaliṅgaṁ bhajē panduraṅgam ॥ 8 ॥

stavaṁ panduraṅgasya vai punyadaṁ yē
pathantyēkacittēna bhaktya ca nityam ।
bhavambhōnidhiṁ tē:’pi tīrtvantakalē
harēralayaṁ śaśvataṁ prapnuvanti ॥ 9 ॥

iti śrīmatparamahaṁsa parivrajakacarya śrīmacchaṅkarabhagavatpadacarya viracitaṁ śrī panduraṅgastakam ।

See Also  1000 Names Of Sri Shanmukha » Adho Mukha Sahasranamavali 6 In English

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Panduranga Ashtakam in Sanskrit – English –  KannadaTeluguTamil