Sri Shabarigirish Ashtakam In Bengali

॥ Sri Shabari Girisha Ashtakam Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীশবরিগিরীশাষ্টকম্ ॥

য়জন সুপূজিত য়োগিবরার্চিত য়াদুবিনাশক য়োগতনো
য়তিবর কল্পিত য়ন্ত্রকৃতাসন য়ক্ষবরার্পিত পুষ্পতনো
য়মনিয়মাসন য়োগিহৃদাসন পাপ নিবারণ কালতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ১ ॥

মকর মহোত্সব মঙ্গলদায়ক ভূতগণাবৃত দেবতনো
মধুরিপু মন্মথ মারকমানিত দীক্ষিতমানস মান্যতনো
মদগজ সেবিত মঞ্জুল নাদক বাদ্য সুঘোষিত মোদতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ২ ॥

জয় জয় হে শবরীগিরি নায়ক সাধয় চিন্তিতমিষ্টতনো
কলিবরদোত্তম কোমল কুন্তল কঞ্জসুমাবলিকান্ত তনো
কলিবরসংস্থিত কালভয়ার্দিত ভক্তজনাবনতুষ্টমতে
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৩ ॥

নিশিসুর পূজন মঙ্গলবাদন মাল্যবিভূষণ মোদমতে
সুরয়ুবতীকৃত বন্দন নর্তন নন্দিত মানস মঞ্জুতনো
কলিমনুজাদ্ভুত কল্পিত কোমল নাম সুকীর্তন মোদতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৪ ॥

অপরিমিতাদ্ভুত লীল জগত্পরিপাল নিজালয় চারুতনো
কলিজনপালন সঙ্কটবারণ পাপজনাবনলব্ধতনো
প্রতিদিবসাগত দেববরার্চিত সাধুমুখাগত কীর্তিতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৫ ॥

কলিমল কালন কঞ্জবিলোচন কুন্দসুমানন কান্ততনো
বহুজনমানস কামসুপূরণ নামজপোত্তম মন্ত্রতনো
নিজগিরিদর্শন য়াতুজনার্পিত পুত্রধনাদিক ধর্মতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৬ ॥

শতমুখপালক শান্তিবিদায়ক শত্রুবিনাশক শুদ্ধতনো
তরুনিকরালয় দীনকৃপালয় তাপসমানস দীপ্ততনো
হরিহরসংভব পদ্মসমুদ্ভব বাসব শম্বব সেব্যতনো
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৭ ॥

মমকুলদৈবত মত্পিতৃপূজিত মাধব লালিত মঞ্জুমতে
মুনিজনসংস্তুত মুক্তিবিদায়ক শঙ্কর পালিত শান্তমতে
জগদভয়ঙ্কর জন্মফলপ্রদ চন্দনচর্চিত চন্দ্ররুচে
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৮ ॥

অমলমনন্ত পদান্বিত রাম সুদীক্ষিত সত্কবিপদ্যমিদং
শিব শবরীগিরি মন্দির সংস্থিত তোষদমিষ্টদং আর্তিহরং
পঠতি শৃণোতি চ ভক্তিয়ুতো য়দি ভাগ্যসমৃদ্ধিমথো লভতে
জয় জয় হে শবরীগিরি মন্দির সুন্দর পালয় মামনিশং ॥ ৯ ॥

ইতি শ্রী শবরীগিরিশাষ্টকং সম্পূর্ণং ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Ayyappa slokam » Sri Shabari Girisha Ashtakam Lyrics in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil