Unai Padum Thozhil Antri Veru Illai In English

॥ Unai Padum Thozhil Antri Veru Illai English Lyrics ॥

॥ Singer – T.M.Soundarajan ॥
Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai
Enai Kakka Unaiyindri Yarumillai

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai
Enai Kakka Unaiyindri Yarumillai
Muruga… Muruga

Karpanaiyil Varugindra Sorpadhame-Anbu
Karunaiyil Uruvana Arpudhame

Karpanaiyil Varugindra Sorpadhame-Anbu
Karunaiyil Uruvana Arpudhame

Sirpach Chilaiyaga Nirpavane
Sirpach Chilaiyaga Nirpavane –Vellai
Thiruneeril Arulana Virpanane
Muruga… Muruga

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai
Enai Kakka Unaiyindri Yarumillai
Muruga… Muruga

Amudham Irukkindra Porkudame-Iyarkai
Azhagu Vazhigindra Ezhil Vaname

Amudham Irukkindra Porkudame-Iyarkai
Azhagu Vazhigindra Ezhil Vaname

Kumudha Idhazh Virindha Poochcharame
Kumudha Idhazh Virindha Poochcharame -Undhan
Kurunagai Thamizhukku Thiruvarame
Muruga… Muruga

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai
Enai Kakka Unaiyindri Yarumillai

Unai Padum Thozhil Indri Veru Illai
Enai Kakka Unaiyindri Yarumillai
Muruga… Muruga
Muruga… Muruga

– Chant Stotra in Other Languages –

Murugan Song » Unai Padum Thozhil Antri Veru Illai in Tamil