1000 Names Of Goddess Durga In Sanskrit

1) महाविद्या
2) जगन्माता
3) महालक्ष्मी
4) शिवप्रिया
5) विष्णुमाया
6) शुभा
7) शान्ता
8) सिद्धा
9) सिद्धसरस्वती
10) क्षमा
11) कान्तिः
12) प्रभा
13) ज्योत्स्ना
14) पार्वती
15) सर्वमङ्गला
16) हिङ्गुला
17) चण्डिका
18) दान्ता
19) पद्मा
20) लक्ष्मी
21) हरिप्रिया
22) त्रिपुरा
23) नन्दिनी
24) नन्दा
25) सुनन्दा
26) सुरवन्दिता
27) यज्ञविद्या
28) महामाया
29) वेदमाता
30) सुधा
31) धृतिः
32) प्रीतिः
33) प्रथा
34) प्रसिद्धा
35) मृडानी
36) विंध्यवासिनी
37) सिद्धविद्या
38) महाशक्तिः
39) पृथ्वी
40) नारदसेविता
41) पुरुहुतप्रिया
42) कान्ता
43) कामिनी
44) पद्मलोचना
45) प्रह्लादिनी
46) महामाता
47) दुर्गा
48) दुर्गतिनाशिनी
49) ज्वालामुखी
50) सुगोत्रा

51) ज्योतिः
52) कुमुदवासिनी
53) दुर्गमा
54) दुर्लभा
55) विद्या
56) स्वर्गतिः
57) पुरवासिनी
58) अपर्णा
59) शाम्बरीमाया
60) मदिरा
61) मृदुहासिनी
62) कुलवागीश्वरी
63) नित्या
64) नित्यक्लिन्ना
65) कृशोदरी
66) कामेश्वरी
67) नीला
68) भीरुण्डा
69) वह्निवासिनी
70) लम्बोदरी
71) महाकाली
72) विद्याविद्येश्वरी
73) नरेश्वरी
74) सत्या
75) सर्वसौभाग्यवर्धिनी
76) सङ्कर्षणी
77) नारसिंही
78) वैष्णवी
79) महोदरी
80) कात्यायनी
81) चम्पा
82) सर्वसम्पत्तिकारिणी
83) नारायणी
84) महानिद्रा
85) योगनिद्रा
86) प्रभावती
87) प्रज्ञापारमिता
88) प्रज्ञा
89) तारा
90) मधुमती
91) मधु
92) क्षीरार्णवसुधाहारा
93) कालिका
94) सिंहवाहना
95) ओंकारा
96) वसुधाकारा
97) चेतना
98) कोपनाकृतिः
99) अर्धबिन्दुधरा
100) धारा

See Also  Ramanatha Ashtakam In Sanskrit

101) विश्वमाता
102) कलावती
103) पद्मावती
104) सुवस्त्रा
105) प्रबुद्धा
106) सरस्वती
107) कुण्डासना
108) जगद्धात्री
109) बुद्धमाता
110) जिनेश्वरी
111) जिनमता
112) जिनेन्द्रा
113) शारदा
114) हंसवाहना
115) राज्यलक्ष्मी
116) वषट्कारा
117) सुधाकारा
118) सुधात्मिका
119) राजनीतिः
120) त्रयी
121) वार्ता
122) दण्डनीतिः
123) क्रियावती
124) सद्भूतिः
125) तारिणी
126) श्रद्धा
127) सद्गतिः
128) सत्परायणा
129) सिन्धुः
130) मन्दाकिनी
131) गङ्गा
132) यमुना
133) सरस्वती
134) गोदावरी
135) विपाशा
136) कावेरी
137) शतद्रुका
138) सरयूः।
139) चन्द्रभागा
140) कौशिकी
141) गण्डकी
142) शुचिः
143) नर्मदा
144) कर्मनाशा
145) चर्मण्वती
146) देविका
147) वेत्रवती
148) वितस्ता
149) वरदा
150) नरवाहना
151) सती
152) पतिव्रता
153) साध्वी
154) सुचक्षुः
155) कुण्डवासिनी
156) एकचक्षुः
157) सहस्त्राक्षी
158) सुश्रोणिः
159) भगमालिनी
160) सेना
161) श्रेणिः
162) पताका
163) सुव्यूहा
164) युद्धकान्क्षिणी
165) पताकिनी
166) दयारम्भा
167) विपञ्चीपञ्चमप्रिया
168) परापरकलाकान्ता
169) त्रिशक्तिः
170) मोक्षदायिनी
171) ऐन्द्री
172) माहेश्वरी
173) ब्राह्मी
174) कौमारी
175) कुलवासिनी
176) इच्छा
177) भगवती
178) शक्तिः
179) कामधेनुः
180) कृपावति
181) वज्रायुधा
182) वज्रहस्ता
183) च

See Also  Upashantyashtakam In Sanskrit