1000 Names Of Sri Bala – Sahasranamavali 3 Stotram In Bengali

॥ BalaSahasranamavali 3 Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীবালাসহস্রনামাবলিঃ ৩ ॥
ওং ঐং হ্রীং শ্রীঙ্কল্যাণ্যৈ নমঃ । কমলায়ৈ নমঃ । কাল্যৈ নমঃ ।
করাল্যৈ নমঃ । কামরূপিণ্যৈ নমঃ । কামাক্ষায়ৈ নমঃ । কামদায়ৈ নমঃ ।
কাম্যায়ৈ নমঃ । কামনায়ৈ নমঃ । কামচারিণ্যৈ নমঃ । কৌমার্যৈ নমঃ ।
করুণামূর্ত্যৈ নমঃ । কলিকল্মষনাশিন্যৈ নমঃ । কাত্যায়ন্যৈ নমঃ ।
কলাধারায়ৈ নমঃ । কৌমুদ্যৈ নমঃ । কমলপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
কীর্তিদায়ৈ নমঃ । বুদ্ধিদায়ৈ নমঃ । মেধায়ৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

নীতিজ্ঞায়ৈ নমঃ । নীতিবত্সলায়ৈ নমঃ । মাহেশ্বর্যৈ নমঃ ।
মহামায়ায়ৈ নমঃ । মহাতেজসে নমঃ । মহেশ্বর্যৈ নমঃ । কালরার্ত্যৈ নমঃ ।
মহারার্ত্যৈ নমঃ । কালিন্দ্যৈ নমঃ । কল্পরূপিণ্যৈ নমঃ ।
মহাজিহ্বায়ৈ নমঃ । মহালোলায়ৈ নমঃ । মহাদংষ্ট্রায়ৈ নমঃ ।
মহাভুজায়ৈ নমঃ । মহামোহান্ধকারঘ্ন্যৈ নমঃ । মহামোক্ষপ্রদায়িন্যৈ নমঃ ।
মহাদারিদ্র্যরাশিঘ্ন্যৈ নমঃ । মহাশত্রুবিমর্দিন্যৈ নমঃ ।
মহাশক্ত্যৈ নমঃ । মহাজ্যোতিষে নমঃ ॥ ৪০ ॥

মহাসুরবিমর্দিন্যৈ নমঃ । মহাকায়ায়ৈ নমঃ । মহাবীজায়ৈ নমঃ ।
মহাপাতকনাশিন্যৈ নমঃ । মহামখায়ৈ নমঃ । মন্ত্রময়্যৈ নমঃ ।
মণিপুরনিবাসিন্যৈ নমঃ । মানস্যৈ নমঃ । মানদায়ৈ নমঃ । মান্যায়ৈ নমঃ ।
মনশ্চক্ষুরগোচরায়ৈ নমঃ । গণমাত্রে নমঃ । গায়র্ত্যৈ নমঃ ।
গণগন্ধর্বসেবিতায়ৈ নমঃ । গিরিজায়ৈ নমঃ । গিরিশায়ৈ নমঃ ।
সাধ্ব্যৈ নমঃ । গিরিসুবে নমঃ । গিরিসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
চণ্ডেশ্বর্যৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

চন্দ্ররূপায়ৈ নমঃ । প্রচণ্ডায়ৈ নমঃ । চণ্ডমালিন্যৈ নমঃ ।
চর্চিকায়ৈ নমঃ । চর্চিতাকারায়ৈ নমঃ । চণ্ডিকায়ৈ নমঃ ।
চারুরূপিণ্যৈ নমঃ । য়জ্ঞেশ্বর্যৈ নমঃ । য়জ্ঞরূপায়ৈ নমঃ ।
জপয়জ্ঞপরায়ণায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞমাত্রে নমঃ । য়জ্ঞগোপ্ত্র্যৈ নমঃ ।
য়জ্ঞেশ্যৈ নমঃ । য়জ্ঞসম্ভবায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
য়জ্ঞসিদ্‍ধ্যৈ নমঃ । ক্রিয়াসিদ্ধ্যৈ নমঃ । য়জ্ঞাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
য়জ্ঞরক্ষকায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

য়াজ্ঞ্যৈ নমঃ । য়জ্ঞকৃপালয়ায়ৈ নমঃ । জালন্ধর্যৈ নমঃ ।
জগন্মাত্রে নমঃ । জাতবেদসে নমঃ । জগত্প্রিয়ায়ৈ নমঃ । জিতেন্দ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
জিতক্রোধায়ৈ নমঃ । জনন্যৈ নমঃ । জন্মদায়িন্যৈ নমঃ ।
গঙ্গায়ৈ নমঃ । গোদাবর্যৈ নমঃ । গৌর্যৈ নমঃ । গৌতম্যৈ নমঃ ।
শতহৃদায়ৈ নমঃ । ঘুর্ঘুরায়ৈ নমঃ । বেদগর্ভায়ৈ নমঃ ।
রেবিকায়ৈ নমঃ । করসম্ভবায়ৈ নমঃ । সিন্ধবে নমঃ ॥ ১০০ ॥

মন্দাকিন্যৈ নমঃ । ক্ষিপ্রায়ৈ নমঃ । য়মুনায়ৈ নমঃ । সরস্বত্যৈ নমঃ ।
চন্দ্রভাগায়ৈ নমঃ । বিপাশায়ৈ নমঃ । গণ্ডক্যৈ নমঃ ।
বিন্ধ্যবাসিন্যৈ নমঃ । নর্মদায়ৈ নমঃ । কহ্নকাবের্যৈ নমঃ ।
বেত্রবত্যায়ৈ নমঃ । কৌশিক্যৈ নমঃ । মহোনতনয়ায়ৈ নমঃ ।
অহল্যায়ৈ নমঃ । চম্পকাবত্যৈ নমঃ । অয়োধ্যায়ৈ নমঃ । মথুরায়ৈ নমঃ ।
মায়ায়ৈ নমঃ । কাশ্যৈ নমঃ । কাঞ্চ্যৈ নমঃ ॥ ১২০ ॥

অবন্তিকায়ৈ নমঃ । দ্বাবত্যৈ নমঃ । তীর্থেশ্যৈ নমঃ ।
মহাকিল্বিষনাশিন্যৈ নমঃ । পদ্মিন্যৈ নমঃ । পদ্মমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
পদ্মকিঞ্জল্কবাসিন্যৈ নমঃ । পদ্মবক্ত্রায়ৈ নমঃ । পদ্মাক্ষ্যৈ নমঃ ।
পদ্মস্থায়ৈ নমঃ । পদ্মসম্ভবায়ৈ নমঃ । হ্রীংকায়ৈ নমঃ । কুণ্ডল্যৈ নমঃ ।
ধাত্র্যৈ নমঃ । হৃত্পদ্মস্থায়ৈ নমঃ । সুলোচনায়ৈ নমঃ ।
শ্রীঙ্কার্যৈ নমঃ । ভূষণায়ৈ নমঃ । লক্ষ্ম্যৈ নমঃ । ক্লীংকার্যৈ নমঃ ।
১৪০ ॥

ক্লেশনাশিন্যৈ নমঃ । হরিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । হরের্মূর্ত্যৈ নমঃ ।
হরিনেত্রকৃতালয়ায়ৈ নমঃ । হরিবক্ত্রোদ্ভবায়ৈ নমঃ । শান্তায়ৈ নমঃ ।
হরিবক্ষঃস্থলস্থিতায়ৈ নমঃ । বৈষ্ণব্যৈ নমঃ ।
বিষ্ণুরূপায়ৈ নমঃ । বিষ্ণুমাতৃস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । বিষ্ণুমায়ায়ৈ নমঃ ।
বিশালাক্ষ্যৈ নমঃ । বিশালনয়নোজ্জ্বলায়ৈ নমঃ । বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ ।
বিশ্বাত্মনে নমঃ । বিশ্বেশ্যৈ নমঃ । বিশ্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
বিশ্বেশ্বর্যৈ নমঃ । শিবাধারায়ৈ নমঃ । শিবনাথায়ৈ নমঃ ॥ ১৬০ ॥

শিবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । শিবমাত্রে নমঃ । শিবাক্ষ্যৈ নমঃ । শিবদায়ৈ নমঃ ।
শিবরূপিণ্যৈ নমঃ । ভবেশ্বর্যৈ নমঃ । ভবারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ভবেশ্যৈ নমঃ । ভবনায়িকায়ৈ নমঃ । ভবমাত্রে নমঃ ।
ভবাগম্যায়ৈ নমঃ । ভবকণ্টকনাশিন্যৈ নমঃ । ভবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ভবানন্দায়ৈ নমঃ । ভবান্যৈ নমঃ । মোচিন্যৈ নমঃ । গীত্যৈ নমঃ ।
বরেণ্যায়ৈ নমঃ । সাবির্ত্যৈ নমঃ । ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ॥ ১৮০ ॥

ব্রহ্মরূপিণ্যৈ নমঃ । ব্রহ্মেশ্যৈ নমঃ । ব্রহ্মদায়ৈ নমঃ । ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ ।
ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ । ব্রহ্মবাদিন্যৈ নমঃ । দুর্গস্থায়ৈ নমঃ ।
দুর্গরূপায়ৈ নমঃ । দুর্গায়ৈ নমঃ । দুর্গার্তিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ত্রয়ীদায়ৈ নমঃ । ব্রহ্মদায়ৈ নমঃ । ব্রাহ্ম্যৈ নমঃ । ব্রহ্মাণ্যৈ নমঃ ।
ব্রহ্মবাদিন্যৈ নমঃ । ত্বক্স্থায়ৈ নমঃ । ত্বগ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ত্বাগ্গায়ৈ নমঃ । ত্বগার্তিহারিণ্যৈ নমঃ । স্বর্গমায়ৈ নমঃ ॥ ২০০ ॥

নির্গমায়ৈ নমঃ । দার্ত্যৈ নমঃ । দায়ায়ৈ নমঃ । দোগ্ধ্য্রৈ নমঃ ।
দুরাপহায়ৈ নমঃ । দূরঘ্ন্যৈ নমঃ । দুরারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
দূরদুষ্কৃতিনাশিন্যৈ নমঃ । পঞ্চস্থায়ৈ নমঃ । পঞ্চাম্যৈ নমঃ ।
পূর্ণায়ৈ নমঃ । পূর্ণাপীঠনিবাসিন্যৈ নমঃ । সত্ত্বস্থায়ৈ নমঃ ।
সত্ত্বরূপায়ৈ নমঃ । সত্ত্বদায়ৈ নমঃ । সত্ত্বসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
রজঃস্থায়ৈ নমঃ । রজোরূপায়ৈ নমঃ । রজোগুণসমুদ্ভবায়ৈ নমঃ ।
তামস্যৈ নমঃ ॥ ২২০ ॥

তমোরূপায়ৈ নমঃ । তামস্যৈ নমঃ । তমসঃ প্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
তমোগুণসমুদ্ভূতায়ৈ নমঃ । সাত্ত্বিক্যৈ নমঃ । রাজস্যৈ নমঃ । তম্যৈ নমঃ ।
কলায়ৈ নমঃ । কাষ্ঠায়ৈ নমঃ । নিমেষায়ৈ নমঃ । স্বকৃতায়ৈ নমঃ ।
তদনন্তরায়ৈ নমঃ । অর্ধমাসায়ৈ নমঃ । মাসায়ৈ নমঃ ।
সংবত্সরস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । য়ুগস্থায়ৈ নমঃ । য়ুগরূপায়ৈ নমঃ ।
কল্পস্থায়ৈ নমঃ । কল্পরূপিণ্যৈ নমঃ । নানারত্নবিচিত্রাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
নানাভরণমণ্ডিতায়ৈ নমঃ । বিশ্বাত্মিকায়ৈ নমঃ । বিশ্বমাত্রে নমঃ ।
বিশ্বপাশায়ৈ নমঃ । বিধায়িন্যৈ নমঃ । বিশ্বাসকারিণ্যৈ নমঃ ।
বিশ্বায়ৈ নমঃ । বিশ্বশক্ত্যৈ নমঃ । বিচক্ষণায়ৈ নমঃ ।
জপাকুসুমসঙ্কাশায়ৈ নমঃ । দাডিমীকুসুমোপমায়ৈ নমঃ । চতুরঙ্গায়ৈ নমঃ ।
চতুর্বাহবে নমঃ । চতুরায়ৈ নমঃ । চারুহাসিন্যৈ নমঃ ।
সর্বেশ্যৈ নমঃ । সর্বদায়ৈ নমঃ । সর্বায়ৈ নমঃ । সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
সর্বদায়িন্যৈ নমঃ ॥ ২৬০ ॥

See Also  Shri Raghavendra Swamy Ashtakam In Bengali

সর্বেশ্বর্যৈ নমঃ । সর্ববিদ্যায়ৈ নমঃ । শর্বাণ্যৈ নমঃ ।
সর্বমঙ্গলায়ৈ নমঃ । নলিন্যৈ নমঃ । নন্দিন্যৈ নমঃ । নন্দায়ৈ নমঃ ।
আনন্দায়ৈ নমঃ । নন্দবর্ধিন্যৈ নমঃ । সর্বভূতেষু ব্যাপিন্যৈ নমঃ ।
ভবভারবিনাশিন্যৈ নমঃ । কুলীনায়ৈ নমঃ । কুলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
কুলধর্মোপদেশিন্যৈ নমঃ । সর্বশৃঙ্গারবেষাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
পাশাঙ্কুশকরোদ্যতায়ৈ নমঃ । সূর্যকোটিসহস্রাভায়ৈ নমঃ ।
চন্দ্রকোটিনিভাননায়ৈ নমঃ । গণেশকোটিলাবণ্যায়ৈ নমঃ ।
বিষ্ণুকোট্যরিমর্দিন্যৈ নমঃ ॥ ২৮০ ॥

দাবাগ্নিকোটিজ্বলিন্যৈ নমঃ । রুদ্রকোট্যুগ্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
সমুদ্রকোটিগম্ভীরায়ৈ নমঃ । বায়ুকোটিমহাবলায়ৈ নমঃ ।
আকাশকোটিবিস্তারায়ৈ নমঃ । য়মকোটিভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ । মেরুকোটি
সমুচ্ছ রায়ায়ৈ নমঃ । গুণকোটি সমৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ । নিষ্কলঙ্কায়ৈ নমঃ ।
নিরাধারায়ৈ নমঃ । নির্গুণায়ৈ নমঃ । গুণবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
অশোকায়ৈ নমঃ । শোকরহিতায়ৈ নমঃ । তাপত্রয়বিবর্জিতায়ৈ নমঃ ।
বিশিষ্টায়ৈ নমঃ । বিশ্বজনন্যৈ নমঃ । বিশ্বমোহবিধারিণ্যৈ নমঃ ।
চিত্রায়ৈ নমঃ । বিচিত্রায়ৈ নমঃ ॥ ৩০০ ॥

চিত্রাশ্যৈ নমঃ । হেতুগর্ভায়ৈ নমঃ । কুলেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ইচ্ছাশক্ত্যৈ নমঃ । জ্ঞানশক্ত্যৈ নমঃ । ক্রিয়াশক্ত্যৈ নমঃ ।
শুচিস্মিতায়ৈ নমঃ । শ্রুতিস্মৃতিময়্যৈ নমঃ । সত্যায়ৈ নমঃ ।
শ্রুতিরূপায়ৈ নমঃ । শ্রুতিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । শ্রুতিপ্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
মহাসত্যায়ৈ নমঃ । পঞ্চতত্ত্বোপরিস্থিতায়ৈ নমঃ । পার্বত্যৈ নমঃ ।
হিমবত্পুর্ত্যৈ নমঃ । পাশস্থায়ৈ নমঃ । পাশরূপিণ্যৈ নমঃ ।
জয়ন্ত্যৈ নমঃ । ভদ্রকাল্যৈ নমঃ ॥ ৩২০ ॥

অহল্যায়ৈ নমঃ । কুলনায়িকায়ৈ নমঃ । ভূতধাত্র্যৈ নমঃ । ভূতেশ্যৈ নমঃ ।
ভূতস্থায়ৈ নমঃ । ভূতভাবিন্যৈ নমঃ । মহাকুণ্ডলিনীশক্ত্যৈ নমঃ ।
মহাবিভববর্ধিন্যৈ নমঃ । হংসাক্ষ্যৈ নমঃ । হংসরূপায়ৈ নমঃ ।
হংস্থায়ৈ নমঃ । হংসরূপিণ্যৈ নমঃ । সোমসূর্যাগ্নিমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
মণিপূরকবাসিন্যৈ নমঃ । ষট্পত্রাম্ভোজমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
মণিপূরনিবাসিন্যৈ নমঃ । দ্বাদশারসরোজস্থায়ৈ নমঃ ।
সূর্যমণ্ডলবাসিন্যৈ নমঃ । অকলঙ্কায়ৈ নমঃ । শশাঙ্কাভায়ৈ নমঃ ॥ ৩৪০ ॥

ষোডশারনিবাসিন্যৈ নমঃ । দ্বিপত্রদলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ললাটতলবাসিন্যৈ নমঃ । ডাকিন্যৈ নমঃ । শাকিন্যৈ নমঃ ।
লাকিন্যৈ নমঃ । কাকিন্যৈ নমঃ । রাকিণ্যৈ নমঃ । হাকিন্যৈ নমঃ ।
ষট্চক্রক্রমবাসিন্যৈ নমঃ । সৃষ্টি স্থিতিবিনাশায়ৈ নমঃ ।
সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণ্যৈ নমঃ । শ্রীকণ্ঠায়ৈ নমঃ । শ্রীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
কণ্ঠনাদাখ্যায়ৈ নমঃ । বিন্দুমালিন্যৈ নমঃ । চতুঃষষ্টিকলাধারায়ৈ নমঃ ।
মেরুদণ্ডসমাশ্রয়ায়ৈ নমঃ । মহাকাল্যৈ নমঃ । দ্যুত্যৈ নমঃ ॥ ৩৬০ ॥

মেধায়ৈ নমঃ । স্বধায়ৈ নমঃ । তুষ্ট্যৈ নমঃ । মহাদ্যুতয়ে নমঃ ।
হিঙ্গুলায়ৈ নমঃ । মঙ্গলশিবায়ৈ নমঃ । সুষুম্নামধ্যগামিন্যৈ নমঃ ।
পরায়ৈ নমঃ । ঘোরায়ৈ নমঃ । করালাক্ষ্যৈ নমঃ । বিজয়ায়ৈ নমঃ ।
জয়শালিন্যৈ নমঃ । হৃত্পদ্মনিলয়ায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । ভীমায়ৈ নমঃ ।
ভৈরবনাদিন্যৈ নমঃ । আকাশলিঙ্গসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ভুবনোদ্যানবাসিন্যৈ নমঃ । মহাসূক্ষ্মায়ৈ নমঃ । অভয়ায়ৈ নমঃ ।
কাল্যৈ নমঃ ॥ ৩৮০ ॥

ভীমরূপায়ৈ নমঃ । মহাবলায়ৈ নমঃ । মেনকাগর্ভসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
তপ্তকাঞ্চনসন্নিভায়ৈ নমঃ । অন্তস্থায়ৈ নমঃ । কূটবীজায়ৈ নমঃ ।
ত্রিকূটাচলবাসিন্যৈ নমঃ । বর্ণাক্ষায়ৈ নমঃ । বর্ণরহিতায়ৈ নমঃ ।
পঞ্চাশদ্বর্ণভেদিন্যৈ নমঃ । বিদ্যাধর্যৈ নমঃ । লোকধাত্র্যৈ নমঃ ।
অপ্সরসে নমঃ । অপ্সরঃপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । দক্ষায়ৈ নমঃ ।
দাক্ষায়ণ্যৈ নমঃ । দীক্ষায়ৈ নমঃ । দক্ষয়জ্ঞবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
য়শস্বিন্যৈ নমঃ । য়শঃপূর্ণায়ৈ নমঃ ॥ ৪০০ ॥

য়শোদাগর্ভসং ভবায়ৈ নমঃ । দেবক্যৈ নমঃ । দেবমাত্রে নমঃ ।
রাধিকায়ৈ নমঃ । কৃষ্ণবল্লভায়ৈ নমঃ । অরুন্ধত্যৈ নমঃ ।
শচ্যৈ নমঃ । ইন্দ্রাণ্যৈ নমঃ । গান্ধার্যৈ নমঃ । গন্ধমোদিন্যৈ নমঃ ।
ধ্যানাতীতায়ৈ নমঃ । ধ্যানগম্যায়ৈ নমঃ । ধ্যানাধ্যানাবধারিণ্যৈ নমঃ ।
লম্বোদর্যৈ নমঃ । লম্বোষ্ঠায়ৈ নমঃ । জাম্ববত্যৈ নমঃ ।
জলোদর্যৈ নমঃ । মহোদর্যৈ নমঃ । মুক্তকেশ্যৈ নমঃ ।
মুক্তিকামার্থসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ॥ ৪২০ ॥

তপস্বিন্যৈ নমঃ । তপোনিষ্ঠায়ৈ নমঃ । অপর্ণায়ৈ নমঃ ।
পর্ণভক্ষিণ্যৈ নমঃ । বাণচাপধরায়ৈ নমঃ । বীরায়ৈ নমঃ ।
পাঞ্চাল্যৈ নমঃ । পঞ্চমপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । গুহ্যায়ৈ নমঃ । গভীরায়ৈ নমঃ ।
গহনায়ৈ নমঃ । গুহ্যতত্ত্বায়ৈ নমঃ । নিরঞ্জনায়ৈ নমঃ ।
অশরীরায়ৈ নমঃ । শরীরস্থায়ৈ নমঃ । সংসারার্ণবতারিণ্যৈ নমঃ ।
অমৃতায়ৈ নমঃ । নিষ্কলায়ৈ নমঃ । ভদ্রায়ৈ নমঃ । সকলায়ৈ নমঃ ॥ ৪৪০ ॥

কৃষ্ণপিঙ্গলায়ৈ নমঃ । চক্রেশ্বর্যৈ নমঃ । চক্রহস্তায়ৈ নমঃ ।
পাশচক্রনিবাসিন্যৈ নমঃ । পদ্মরাগপ্রতীকাশায়ৈ নমঃ ।
নির্মলাকাশসন্নিভায়ৈ নমঃ । ঊর্ধ্বস্থায়ৈ নমঃ । ঊর্ধ্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ঊর্ধ্বপদ্মনিবাসিন্যৈ নমঃ । কার্যকারণকর্ত্র্যৈ নমঃ । পর্বাখ্যায়ৈ নমঃ ।
রূপসংস্থিতায়ৈ নমঃ । রসজ্ঞায়ৈ নমঃ । রসমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
গন্ধজ্ঞায়ৈ নমঃ । গন্ধরূপিণ্যৈ নমঃ । পরব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
পরব্রহ্মনিবাসিন্যৈ নমঃ । শব্দব্রহ্মস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
শব্দস্থায়ৈ নমঃ ॥ ৪৬০ ॥

শব্দবর্জিতায়ৈ নমঃ । সিদ্‍ধ্যৈ নমঃ । বৃদ্ধিপরায়ৈ নমঃ ।
বৃদ্‍ধ্যৈ নমঃ । সকীর্ত্যৈ নমঃ । দীপ্তিসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
স্বগুহ্যায়ৈ নমঃ । শাম্ভবীশক্ত্যৈ নমঃ । তত্ত্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
তত্ত্বরূপিণ্যৈ নমঃ । সরস্বত্যৈ নমঃ । ভূতমাত্রে নমঃ ।
মহাভূতাধিপপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । শ্রুতিপ্রজ্ঞাদিমায়ৈ সিদ্‍ধ্যৈ নমঃ ।
দক্ষকন্যায়ৈ নমঃ । অপরাজিতায়ৈ নমঃ । কামসন্দীপিন্যৈ নমঃ ।
কামায়ৈ নমঃ । সদাকামায়ৈ নমঃ । কুতূহলায়ৈ নমঃ ॥ ৪৮০ ॥

ভোগোপচারকুশলায়ৈ নমঃ । অমলায়ৈ নমঃ । ভক্তানুকম্পিন্যৈ নমঃ ।
মৈর্ত্যৈ নমঃ । শরণাগতবত্সলায়ৈ নমঃ । সহস্রভুজায়ৈ নমঃ ।
চিচ্ছক্ত্যৈ নমঃ । সহস্রাক্ষায়ৈ নমঃ । শতাননায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধলক্ষ্ম্যৈ নমঃ । মহালক্ষ্ম্যৈ নমঃ । বেদলক্ষ্ম্যৈ নমঃ ।
সুলক্ষণায়ৈ নমঃ । য়জ্ঞসারায়ৈ নমঃ । তপস্সারায়ৈ নমঃ ।
ধর্মসারায়ৈ নমঃ । জনেশ্বর্যৈ নমঃ । বিশ্বোদর্যৈ নমঃ ।
বিশ্বসৃষ্টায়ৈ নমঃ ॥ ৫০০ ॥

বিশ্বাখ্যায়ৈ নমঃ । বিশ্বতোমুখ্যৈ নমঃ । বিশ্বাস্যশ্রবণঘ্রাণায়ৈ নমঃ ।
বিশ্বমালায়ৈ নমঃ । পরাত্মিকায়ৈ নমঃ । তরুণাদিত্যসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
করণানেকসঙ্কুলায়ৈ নমঃ । ক্ষোভিণ্যৈ নমঃ । মোহিন্যৈ নমঃ ।
স্তম্ভিন্যৈ নমঃ । জৃম্ভিণ্যৈ নমঃ । রথিন্যৈ নমঃ ।
ধ্বজিন্যৈ নমঃ । সেনায়ৈ নমঃ । সর্বমন্ত্রময়্যৈ নমঃ । ত্রয়্যৈ নমঃ ।
জ্ঞানমুদ্রায়ৈ নমঃ । মহামুদ্রায়ৈ নমঃ । জপমুদ্রায়ৈ নমঃ ।
মহোত্সবায়ৈ নমঃ ॥ ৫২০ ॥

See Also  1000 Names Of Goddess Saraswati Devi – Sahasranamavali Stotram In Odia

জটাজূটধরায়ৈ নমঃ । মুক্তায়ৈ নমঃ । সূক্ষ্মশান্ত্যৈ নমঃ ।
বিভীষণায়ৈ নমঃ । দ্বীপিচর্মপরীধানায়ৈ নমঃ ।
নরমালাবিভূষিণ্যৈ নমঃ । অত্যুগ্ররূপিণ্যৈ নমঃ । উগ্রায়ৈ নমঃ ।
কল্পান্তদহনোপমায়ৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যসাধিন্যৈ নমঃ । সাধ্যায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধসাধকবত্সলায়ৈ নমঃ । সর্ববিদ্যাময়্যৈ নমঃ । সারায়ৈ নমঃ ।
অসুরাম্বুধিধারিণ্যৈ নমঃ । সুভগায়ৈ নমঃ । সুমুখ্যৈ নমঃ ।
সৌম্যায়ৈ নমঃ ॥ ৫৪০ ॥

সুশূরায়ৈ নমঃ । সোমভূষণায়ৈ নমঃ । শুদ্ধস্ফটিকসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
মহাবৃষভবাহিন্যৈ নমঃ । মহিষ্যৈ নমঃ । মহিষারূঢায়ৈ নমঃ ।
মহিষাসুরধাতিন্যৈ নমঃ । দমিন্যৈ নমঃ । দামিন্যৈ নমঃ ।
দান্তায়ৈ নমঃ । দয়ায়ৈ নমঃ । দোগ্ধ্র্যৈ নমঃ । দুরাপহায়ৈ নমঃ ।
অগ্নিজিহ্বায়ৈ নমঃ । মহাঘোরায়ৈ নমঃ । অঘোরায়ৈ নমঃ । ঘোরতরাননায়ৈ নমঃ ।
নারায়ণ্যৈ নমঃ । নারসিংহ্যৈ নমঃ । নৃসিংহহৃদয়স্থিতায়ৈ নমঃ ॥ ৫৬০ ॥

য়োগেশ্বর্যৈ নমঃ । য়োগরূপায়ৈ নমঃ । য়োগমালায়ৈ নমঃ । য়োগিন্যৈ নমঃ ।
খেচর্যৈ নমঃ । ভূচর্যৈ নমঃ । খেলায়ৈ নমঃ ।
নির্বাণপদসংশ্রয়ায়ৈ নমঃ । নাগিন্যৈ নমঃ । নাগকন্যায়ৈ নমঃ ।
সুবেগায়ৈ নমঃ । নাগনায়িকায়ৈ নমঃ । বিষজ্বালাবত্যৈ নমঃ ।
দীপ্তায়ৈ নমঃ । কলাশতবিভূষণায়ৈ নমঃ । ভীমবক্ত্রায়ৈ নমঃ ।
মহাবক্ত্রায়ৈ নমঃ । বক্ত্রাণাং কোটিধারিণ্যৈ নমঃ । মহদাত্মনে নমঃ ।
ধর্মজ্ঞায়ৈ নমঃ ॥ ৫৮০ ॥

ধর্মাতিসুখদায়িন্যৈ নমঃ । কৃষ্ণমূর্ত্যৈ নমঃ । মহামূর্ত্যৈ নমঃ ।
ঘোরমূর্ত্যৈ নমঃ । বরাননায়ৈ নমঃ । সর্বেন্দ্রিয়মনোন্মত্তায়ৈ নমঃ ।
সর্বেন্দ্রিয়মনোময়্যৈ নমঃ । সর্বসঙ্গ্রামজয়দায়ৈ নমঃ ।
সর্বপ্রহরণোদ্যতায়ৈ নমঃ । সর্বপীডোপশমন্যৈ নমঃ ।
সর্বারিষ্টবিনাশিন্যৈ নমঃ । সর্বৈশ্বর্যসমুত্পত্ত্যৈ নমঃ ।
সর্বগ্রহবিনাশিন্যৈ নমঃ । ভীতিঘ্ন্যৈ নমঃ । ভক্তিগম্যায়ৈ নমঃ ।
ভক্তানামার্তিনাশিন্যৈ নমঃ । মাতঙ্গ্যৈ নমঃ । মত্তমাতঙ্গ্যৈ নমঃ ।
মাতঙ্গগণমণ্ডিতায়ৈ নমঃ । অমৃতোদধিমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ॥ ৬০০ ॥

কটিসূত্রৈরলঙ্কৃতায়ৈ নমঃ । অমৃতদ্বীপমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
প্রবলায়ৈ নমঃ । বত্সলায়ৈ নমঃ । উজ্জ্বলায়ৈ নমঃ ।
মণিমণ্ডপমধ্যস্থায়ৈ নমঃ । রত্নসিংহাসনস্থিতায়ৈ নমঃ ।
পরমানন্দমুদিতায়ৈ নমঃ । ঈষত্প্রহসিতাননায়ৈ নমঃ । কুমুদায়ৈ নমঃ ।
ললিতায়ৈ নমঃ । লোলায়ৈ নমঃ । লাক্ষায়ৈ নমঃ । লোহিতলোচনায়ৈ নমঃ ।
দিগ্বাসায়ৈ নমঃ । দেবদূত্যৈ নমঃ । দেবদেবায়ৈ নমঃ ।
আদিদেবতায়ৈ নমঃ । সিংহোপরিসমারূঢায়ৈ নমঃ । হিমাচলনিবাসিন্যৈ নমঃ ॥ ৬২০ ॥

অট্টাট্টহাসিন্যৈ নমঃ । ঘোরায়ৈ নমঃ । ঘোরদৈত্যবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
অত্যুগ্রায়ৈ নমঃ । রক্তবসনায়ৈ নমঃ । নাগকেয়ূরমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
মুক্তাহারস্তনোপেতায়ৈ নমঃ । তুঙ্গপীনপয়োধরায়ৈ নমঃ ।
রক্তোত্পলদলাকারায়ৈ নমঃ । মদাধূর্ণিতলোচনায়ৈ নমঃ ।
গণ্ডমণ্ডিততাটঙ্কায়ৈ নমঃ । গুঞ্জাহারবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
সঙ্গীতরঙ্গরসনায়ৈ নমঃ । বীণাবাদ্যকুতূহলায়ৈ নমঃ ।
সমস্তদেবমূর্ত্যৈ নমঃ । অসুরক্ষয়কারিণ্যৈ নমঃ । খড্গিন্যৈ নমঃ ।
শূলহস্তায়ৈ নমঃ । চক্রিণ্যৈ নমঃ । অক্ষমালিন্যৈ নমঃ ॥ ৬৪০ ॥

পাশিন্যৈ নমঃ । চক্রিণ্যৈ নমঃ । দান্তায়ৈ নমঃ । বজ্রিণ্যৈ নমঃ ।
বজ্রদণ্ডিন্যৈ নমঃ । আনন্দোদধিমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
কটিসূত্রৈরলঙ্কৃতায়ৈ নমঃ । নানাভরণদীপ্তাঙ্গয়্যৈ নমঃ ।
নানামণিবিভূষণায়ৈ নমঃ । জগদানন্দসম্ভূত্যৈ নমঃ ।
চিন্তামণিগুণাকরায়ৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যনমিতায়ৈ নমঃ । পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
চিন্ময়ায়ৈ নমঃ । আনন্দরূপিণ্যৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যনন্দিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
দুঃখদুঃস্বপ্ননাশিন্যৈ নমঃ । ঘোরাগ্নিদাহশমন্যৈ নমঃ ।
রাজদৈবাদিশালিন্যৈ নমঃ । মহাপরাধরাশিঘ্ন্যৈ নমঃ ॥ ৬৬০ ॥

মহাবৈরিভয়াপহায়ৈ নমঃ । রাগাদিদোষরহিতায়ৈ নমঃ ।
জরামরণবর্জিতায়ৈ নমঃ । চন্দ্রমণ্ডলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
পীয়ূষার্ণবসম্ভবায়ৈ নমঃ । সর্বদেবৈঃ স্তুতায়ৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বসিদ্ধিনমস্কৃতায়ৈ নমঃ । অচিন্ত্যশক্তিরূপায়ৈ নমঃ ।
মণিমন্ত্রমহৌষধ্যৈ নমঃ । স্বস্ত্যৈ নমঃ । স্বস্তিমত্যৈ নমঃ ।
বালায়ৈ নমঃ । মলয়াচলসংস্থিতায়ৈ নমঃ । ধাত্র্যৈ নমঃ ।
বিধাত্র্যৈ নমঃ । সংহারায়ৈ নমঃ । রতিজ্ঞায়ৈ নমঃ । রতিদায়িন্যৈ নমঃ ।
রুদ্রাণ্যৈ নমঃ । রুদ্ররূপায়ৈ নমঃ ॥ ৬৮০ ॥

রৌদ্র্যৈ নমঃ । রৌদ্রার্তিহারিণ্যৈ নমঃ । সর্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
চোরধর্মজ্ঞায়ৈ নমঃ । রসজ্ঞায়ৈ নমঃ । দীনবত্সলায়ৈ নমঃ ।
অনাহতায়ৈ নমঃ । ত্রিনয়নায়ৈ নমঃ । নির্ভরায়ৈ নমঃ । নির্বৃত্যৈ
পরায়ৈ নমঃ । পরায়ৈ নমঃ । ঘোরকরালাক্ষ্যৈ নমঃ । স্বমাত্রে নমঃ ।
প্রিয়দায়িন্যৈ নমঃ । মন্ত্রাত্মিকায়ৈ নমঃ । মন্ত্রগম্যায়ৈ নমঃ ।
মন্ত্রমাত্রে নমঃ । সুমন্ত্রিণ্যৈ নমঃ । শুদ্ধানন্দায়ৈ নমঃ ।
মহাভদ্রায়ৈ নমঃ ॥ ৭০০ ॥

নির্দ্বন্দ্বায়ৈ নমঃ । নির্গুণাত্মিকায়ৈ নমঃ । ধরণ্যৈ নমঃ ।
ধারিণ্যৈ নমঃ । পৃথ্ব্যৈ নমঃ । ধরায়ৈ নমঃ । ধাত্র্যৈ নমঃ ।
বসুন্ধরায়ৈ নমঃ । মেরুমন্দিরমধ্যস্থায়ৈ নমঃ । শিবায়ৈ নমঃ ।
শঙ্করবল্লভায়ৈ নমঃ । শ্রীগত্যৈ নমঃ । শ্রীমত্যৈ নমঃ ।
শ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ । শ্রীকর্যৈ নমঃ । শ্রীবিভাবন্যৈ নমঃ । শ্রীদায়ৈ নমঃ ।
শ্রীমায়ৈ নমঃ । শ্রীনিবাসায়ৈ নমঃ । শ্রীমত্যৈ নমঃ ॥ ৭২০ ॥

শ্রীমতাং গত্যৈ নমঃ । উমায়ৈ নমঃ । শারঙ্গিণ্যৈ নমঃ । কৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
কুটিলায়ৈ নমঃ । কুটিলালকায়ৈ নমঃ । ত্রিলোচনায়ৈ নমঃ ।
ত্রিলোকাত্মনে নমঃ । পুণ্যদায়ৈ নমঃ । পুণ্যকীর্তিদায়ৈ নমঃ । অমৃতায়ৈ নমঃ ।
সত্যসঙ্কল্পায়ৈ নমঃ । সত্যাশায়ৈ নমঃ । গ্রন্থিভেদিন্যৈ নমঃ ।
পরেশায়ৈ নমঃ । পরমায়ৈ নমঃ । বিদ্যায়ৈ নমঃ । পরাবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
পরাত্পরায়ৈ নমঃ । সুন্দরাঙ্গ্যৈ নমঃ ॥ ৭৪০ ॥

সুবর্ণাভায়ৈ নমঃ । সুরাসুরনমস্কৃতায়ৈ নমঃ । প্রজায়ৈ নমঃ ।
প্রজাবত্যৈ নমঃ । ধন্যায়ৈ নমঃ । ধনধান্যসমৃদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ঈশান্যৈ নমঃ । ভুবনেশান্যৈ নমঃ । ভুবনায়ৈ নমঃ ।
ভুবনেশ্বর্যৈ নমঃ । অনন্তায়ৈ নমঃ । অনন্তমহিমায়ৈ নমঃ ।
জগত্সারায়ৈ নমঃ । জগদ্ভবায়ৈ নমঃ । অচিন্ত্যশক্তিমহিমায়ৈ নমঃ ।
চিন্ত্যাচিন্ত্যস্বরূপিণ্যৈ নমঃ । জ্ঞানগম্যায়ৈ নমঃ । জ্ঞানমূর্তয়ে নমঃ ।
জ্ঞানদায়ৈ নমঃ । জ্ঞানশালিন্যৈ নমঃ ॥ ৭৬০ ॥

অমিতায়ৈ নমঃ । ঘোররূপায়ৈ নমঃ । সুধাধারায়ৈ নমঃ । সুধাবহায়ৈ নমঃ ।
ভস্কর্যৈ নমঃ । ভাসুর্যৈ নমঃ । ভাত্যৈ নমঃ । ভাস্বদুত্তানশায়িন্যৈ নমঃ ।
অনসূয়ায়ৈ নমঃ । ক্ষমায়ৈ নমঃ । লজ্জায়ৈ নমঃ । দুর্লভায়ৈ নমঃ ।
ভুবনান্তিকায়ৈ নমঃ । বিশ্ববন্দ্যায়ৈ নমঃ । বিশ্ববীজায়ৈ নমঃ ।
বিশ্বধিয়ে নমঃ । বিশ্বসংস্থিতায়ৈ নমঃ । শীলস্থায়ৈ নমঃ ।
শীলরূপায়ৈ নমঃ । শীলায়ৈ নমঃ ॥ ৭৮০ ॥

See Also  Maya Panchakam In Bengali

শীলপ্রদায়িন্যৈ নমঃ । বোধিন্যৈ নমঃ । বোধকুশলায়ৈ নমঃ ।
রোধিন্যৈ নমঃ । বাধিন্যৈ নমঃ । বিদ্যোতিন্যৈ নমঃ । বিচিত্রাত্মনে নমঃ ।
বিদ্যুত্পটলসন্নিভায়ৈ নমঃ । বিশ্বয়োন্যৈ নমঃ । মহায়োন্যৈ নমঃ ।
কর্ময়োন্যৈ নমঃ । প্রিয়ংবদায়ৈ নমঃ । রোগিণ্যৈ নমঃ ।
রোগশমন্যৈ নমঃ । মহারোগভয়াপহায়ৈ নমঃ । বরদায়ৈ নমঃ ।
পুষ্টিদায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । মানদায়ৈ নমঃ । মানবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
কৃষ্ণাঙ্গবাহিন্যৈ নমঃ ॥ ৮০০ ॥

কৃষ্ণায়ৈ নমঃ । কৃষ্ণসহোদর্যৈ নমঃ । শাম্ভব্যৈ নমঃ ।
শম্ভুরূপায়ৈ নমঃ । শম্ভুসম্ভবায়ৈ নমঃ । বিশ্বোদর্যৈ নমঃ ।
বিশ্বমাত্রে নমঃ । য়োগমুদ্রায়ৈ নমঃ । য়োগিন্যৈ নমঃ ।
বাগীশ্বর্যৈ নমঃ । য়োগমুদ্রায়ৈ নমঃ । য়োগিন্যৈ নমঃ । বাগীশ্বর্যৈ নমঃ ।
য়োগমুদ্রায়ৈ নমঃ । য়োগিনীকোটিসেবিতায়ৈ নমঃ ।
কৌলিকানন্দকন্যায়ৈ নমঃ । শৃঙ্গারপীঠবাসিন্যৈ নমঃ ।
ক্ষেমঙ্কর্যৈ নমঃ । সর্বরূপায়ৈ নমঃ । দিব্যরূপায়ৈ নমঃ ।
দিগম্বরায়ৈ নমঃ । ধূম্রবক্ত্রায়ৈ নমঃ । ধূম্রনেত্রায়ৈ নমঃ ॥ ৮২০ ॥

ধূম্রকেশ্যৈ নমঃ । ধূসরায়ৈ নমঃ । পিনাক্যৈ নমঃ । রুদ্রবেতাল্যৈ নমঃ ।
মহাবেতালরূপিণ্যৈ নমঃ । তপিন্যৈ নমঃ । তাপিন্যৈ নমঃ ।
দক্ষায়ৈ নমঃ । বিষ্ণুবিদ্যায়ৈ নমঃ । অনাথিতায়ৈ নমঃ । অঙ্কুরায়ৈ নমঃ ।
জঠরায়ৈ নমঃ । তীব্রায়ৈ নমঃ । অগ্নিজিহ্বায়ৈ নমঃ ।
ভয়াপহায়ৈ নমঃ । পশুঘ্ন্যৈ নমঃ । পশুরূপায়ৈ নমঃ । পশুদায়ৈ নমঃ ।
পশুবাহিন্যৈ নমঃ । পিত্রে নমঃ ॥ ৮৪০ ॥

মাত্রে নমঃ । ভ্রাত্রে নমঃ । পশুপাশবিনাশিন্যৈ নমঃ । চন্দ্রমসে নমঃ ।
চন্দ্ররেখায়ৈ নমঃ । চন্দ্রকান্তিবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
কুঙ্কুমাঙ্কিতসর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ । সুধিয়ে নমঃ । বুদ্বুদলোচনায়ৈ নমঃ ।
শুক্লাম্বরধরায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । বীণাপুস্তকধারিণ্যৈ নমঃ ।
শ্বেতবস্ত্রধরায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । শ্বেতপদ্মাসনস্থিতায়ৈ নমঃ ।
রক্তাম্বরায়ৈ নমঃ । রক্তাঙ্গ্যৈ নমঃ । রক্তপদ্মবিলোচনায়ৈ নমঃ ।
নিষ্ঠুরায়ৈ নমঃ । ক্রূরহৃদয়ায়ৈ নমঃ । অক্রূরায়ৈ নমঃ ।
মিতভাষিণ্যৈ নমঃ ॥ ৮৬০ ॥

আকাশলিঙ্গসম্ভূতায়ৈ নমঃ । ভুবনোদ্যানবাসিন্যৈ নমঃ ।
মহাসূক্ষ্মায়ৈ নমঃ । কঙ্কাল্যৈ নমঃ । ভীমরূপায়ৈ নমঃ ।
মহাবলায়ৈ নমঃ । অনৌপম্যগুণোপেতায়ৈ নমঃ । সদামধুরভাষিণ্যৈ নমঃ ।
বিরূপাক্ষ্যৈ নমঃ । সহস্রাক্ষ্যৈ নমঃ । শতাক্ষ্যৈ নমঃ ।
বহুলোচনায়ৈ নমঃ । দুস্তর্যৈ নমঃ । তারিণ্যৈ নমঃ । তারায়ৈ নমঃ ।
তরুণ্যৈ নমঃ । তাররূপিণ্যৈ নমঃ । সুধাধারায়ৈ নমঃ । ধর্মজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ধর্ময়োগোপদেশিন্যৈ ॥ ৮৮০ ॥

ভগেশ্বর্যৈ নমঃ । ভগারাধ্যায়ৈ নমঃ । ভগিন্যৈ নমঃ ।
ভগিনীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ । ভগবিশ্বায়ৈ নমঃ । ভগক্লিন্নায়ৈ নমঃ ।
ভগয়োন্যৈ নমঃ । ভগপ্রদায়ৈ নমঃ । ভগেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ভগরূপায়ৈ নমঃ । ভগগুহ্যায়ৈ নমঃ । ভগাবহায়ৈ নমঃ ।
ভগোদর্যৈ নমঃ । ভগানন্দায়ৈ নমঃ । ভগাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ভগমালিন্যৈ নমঃ । সর্বসঙ্ক্ষোভিণীশক্ত্যৈ নমঃ । সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ
নমঃ । মালিন্যৈ নমঃ । মাধব্যৈ নমঃ ॥ ৯০০ ॥

মাধ্ব্যৈ নমঃ । মদরূপায়ৈ নমঃ । মদোত্কটায়ৈ নমঃ । ভেরুণ্ডায়ৈ নমঃ ।
চণ্ডিকায়ৈ নমঃ । জ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ বিশ্বচক্ষুষে নমঃ ।
তপোবহায়ৈ নমঃ । সুপ্রসন্নায়ৈ নমঃ । মহাদূত্যৈ নমঃ । য়মদূত্যৈ নমঃ ।
ভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ । উন্মাদিন্যৈ নমঃ । মহারূপায়ৈ নমঃ । দিব্যরূপায়ৈ নমঃ ।
সুরার্চিতায়ৈ নমঃ । চৈতন্যরূপিণ্যৈ নমঃ । নিত্যায়ৈ নমঃ । নিত্যক্লিন্নায়ৈ নমঃ ।
মদোল্লসায়ৈ নমঃ ॥ ৯২০ ॥

মদিরায়ৈ নমঃ । আনন্দকৈবল্যায়ৈ নমঃ । মদিরাক্ষ্যৈ নমঃ ।
মদালসায়ৈ নমঃ । সিদ্ধেশ্বর্যৈ নমঃ । সিদ্ধবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধাদ্যায়ৈ নমঃ । সিদ্ধবন্দিতায়ৈ নমঃ । সিদ্ধার্চিতায়ৈ নমঃ ।
সিদ্ধমাত্রে নমঃ । সিদ্ধসর্বার্থসাধিকায়ৈ নমঃ । মনোন্মন্যৈ নমঃ ।
গুণাতীতায়ৈ নমঃ । পরঞ্জ্যোতিস্স্বরূপিণ্যৈ নমঃ । পরেশ্যৈ নমঃ ।
পারগায়ৈ নমঃ । পারায়ৈ নমঃ । পারসিদ্‍ধ্যৈ নমঃ । পরায়ৈ গত্যৈ নমঃ ।
বিমলায়ৈ নমঃ । মোহিনীরূপায়ৈ নমঃ ॥ ৯৪০ ॥

মধুপানপরায়ণায়ৈ নমঃ । বেদবেদাঙ্গজনন্যৈ নমঃ ।
সর্বশাস্ত্রবিশারদায়ৈ নমঃ । সর্ববেদময়্যৈ নমঃ । বিদ্যায়ৈ নমঃ ।
সর্বশাস্ত্রময়্যৈ নমঃ । সর্বজ্ঞানময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বধর্মময়ীশ্বর্যৈ নমঃ । সর্বয়জ্ঞময়্যৈ নমঃ । য়জ্বনে নমঃ ।
সর্বমন্ত্রাধিকারিণ্যৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যাকর্ষিণ্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বাদ্যায়ৈ নমঃ । আনন্দরূপিণ্যৈ নমঃ । সর্বসম্পত্ত্যধিষ্ঠাত্র্যৈ নমঃ ।
সর্ববিদ্রাবিণ্যৈ পরায়ৈ নমঃ । সর্বসংক্ষোভিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বমঙ্গলকারিণ্যৈ নমঃ । ত্রৈলোক্যরঞ্জন্যৈ দেব্যৈ নমঃ ।
সর্বস্তম্ভনকারিণ্যৈ নমঃ ॥ ৯৬০ ॥

ত্রৈলোক্যজয়িন্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বোন্মাদস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বসম্মোহিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্ববশ্যঙ্কর্যৈ নমঃ ।
সর্বার্থসাধিন্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বসম্পত্তিদায়িন্যৈ নমঃ ।
সর্বকামপ্রদায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বমঙ্গলকারিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বসিদ্ধিপ্রদায়ৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বদুঃখবিমোচিন্যৈ নমঃ ।
সর্বমৃত্যুপ্রশমন্যৈ নমঃ । সর্ববিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
সর্বাঙ্গসুন্দর্যৈ নমঃ । মাত্রে নমঃ । সর্বসৌভাগ্যদায়িন্যৈ নমঃ ।
সর্বদায়ৈ নমঃ । সর্বশক্ত্যৈ নমঃ । সর্বৈশ্বর্যফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
সর্বজ্ঞানময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বব্যাধিবিনাশিন্যৈ নমঃ ॥ ৯৮০ ॥

সর্বাধারায়ৈ নমঃ । সর্বরূপায়ৈ নমঃ । সর্বপাপহরায়ৈ নমঃ ।
সর্বানন্দময়্যৈ দেব্যৈ নমঃ । সর্বরক্ষাস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
সর্বলক্ষ্মীময়্যৈ বিদ্যায়ৈ নমঃ । সর্বেপ্সিতফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
সর্বদুঃখপ্রশমন্যৈ নমঃ । পরমানন্দদায়িন্যৈ নমঃ ।
ত্রিকোণনিলয়ায়ৈ নমঃ । ত্রীষ্টায়ৈ নমঃ । ত্রিমতায়ৈ নমঃ ।
ত্রিতনুস্থিতায়ৈ নমঃ । ত্রৈবিদ্যায়ৈ নমঃ । ত্রিস্মারায়ৈ নমঃ ।
ত্রৈলোক্যত্রিপুরেশ্বর্যৈ নমঃ । ত্রিকোদরস্থায়ৈ নমঃ । ত্রিবিধায়ৈ নমঃ ।
ত্রিপুরায়ৈ নমঃ । ত্রিপুরাত্মিকায়ৈ নমঃ ॥ ১০০০ ॥

ত্রিধাত্র্যৈ নমঃ । ত্রিদশায়ৈ নমঃ । ত্র্যক্ষায়ৈ নমঃ । ত্রিঘ্ন্যৈ নমঃ ।
ত্রিপুরবাহিন্যৈ নমঃ । ত্রিপুরাশ্রিয়ৈ নমঃ । স্বজনন্যৈ নমঃ ।
বালাত্রিপুরসুন্দর্যৈ নমঃ ॥ ১০০৮ ॥

ইতি শ্রীবামকেশ্বরতন্ত্রান্তর্গতা শ্রীবালাসহস্রনামস্তোত্রাধারা
শ্রীবালাসহস্রনামাবলিঃ সমাপ্তা ।

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Bala 3:
1000 Names of Sri Bala – Sahasranamavali 3 Stotram in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil