1000 Names Of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi In Bengali

॥ Tara Sahasranamavali 1 Takaradi Bengali Lyrics ॥

॥ শ্রীতারাসহস্রনামাবলী ১ তকারাদি ॥

১. বিশ্বব্যাপকবারিমধ্যবিলসচ্ছ্বেতাম্বুজন্মস্থিতাম্ ।
কর্ত্রীখড্গকপালনীলনলিনৈঃ রাজত্করাং নীলভাম্ ॥

কাঞ্চীকুণ্ডলহারকঙ্কণলসত্কেয়ূরমঞ্জীরকাম্ ।
আপ্তৈর্নাগবরৈর্বিভূষিততনুং চারক্তনেত্রত্রয়াম্ ॥

পিঙ্গৈকাগ্রজটাং লসত্সুরসনাং দংষ্ট্রাকরালাননাম্ ।
হস্তৈশ্চাপি বরং কটৌ বিদধতীং শ্বেতাস্থিপট্টালিকাম্ ॥

অক্ষেভ্যেণ বিরাজমানশিরসং স্মেরাননাম্ভোরুহাম্ ।
তারং শাবহৃদাসনাং দৃঢকুচামম্বাং ত্রিলোক্যাং ভজে ॥

২. শ্বেতাম্বরাং শারদচন্দ্রকান্তিং সদ্ভূষণাং চন্দ্রকলাবতংসাম্ ।
কর্ত্রীকপালান্বিতপাদপদ্মাং তারাং ত্রিনেত্রাং প্রভজেঽখিলর্দ্ধ্যৈ ॥

৩. প্রত্যালীঢপদার্পিতাঙ্ঘ্রিশবহৃদ্ঘোরাট্টহাসা পরা ।
খড্গেন্দীবরকর্ত্রিখর্পরভুজা হুঙ্কারবীজোদ্ভবা ॥

খর্বা নীলবিশালপিঙ্গলজটাজূটৈকনাগৈর্যুতা ।
জাড্যং ন্যস্য কপালকে ত্রিজগতাং হন্ত্যুগ্রতারা স্বয়ম্ ॥

৪. সাত্ত্বিকমূর্তিধ্যানম্ ॥

শ্বেতাম্বরাঢ্যাং হংসস্থাং মুক্তাভরণভূষিতাম্ ।
চতুর্বক্ত্রামষ্টভুজৈর্দধানাং কুণ্ডিকাম্বুজে ॥

বরাভয়ে পাশশক্তী অক্ষস্রক্পুষ্পমালিকে ।
শব্দপাথোনিধের্মধ্যে তারাং স্থিতিকরীং ভজে ॥

৫. রাজসমূর্তিধ্যানম্ ॥

রক্তাম্বরাং রক্তসিংহাসনস্থাং হেমভূষিতাম্ ।
একবক্ত্রাং বেদসঙ্খ্যৈর্ভুজৈঃ সম্বিভ্রতীং ক্রমাত্ ॥

অক্ষমালাং পানপাত্রমভয়ং বরমুত্তমম্ ।
শ্বেতদ্বীপস্থিতাং বন্দে তারাং স্থিতিপরায়ণাম্ ॥

৬. তামসমূর্তিধ্যানম্ ॥

কৃষ্ণাম্বরাঢ্যাং নৌসংস্থামস্থ্যাভরণভূষিতাম্ ।
নববক্ত্রাং ভুজৈরষ্টাদশভির্দধতীং বরম্ ॥

অভয়ং পরশুং দর্বীং খড্গং পাশুপতং হলম্ ।
ভিন্দিং শূলং চ মুসলং কর্ত্রীং শক্তিং ত্রিশীর্ষকম্ ॥

সংহারাস্ত্রং বজ্রপাশৌ খট্বাঙ্গং গদয়া সহ ।

ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাদি পঞ্চার্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারান্যাবেদবীর্যজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারহিতাবর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাত্রিসমুত্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাত্রিবরোদ্যতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাত্রিজপাসক্তায়ৈ নমঃ ॥ ১০ ॥

ওঁ তারারাত্রিস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাজ্ঞীস্বসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাজ্ঞীবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাজ্ঞীস্বরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারাজ্ঞীপ্রসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাহৃত্পঙ্কজাগারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাহৃত্পঙ্কজাপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাহৃত্পঙ্কজাধারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাহৃত্পঙ্কজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারেশ্বর্যৈ নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ তারাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণসমাকীর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণনিষেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারান্বিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারারত্নান্বিতবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণরণাসন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাকৃত্যপ্রপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণকৃতাহারায়ৈ নমঃ ॥ ৩০ ॥

ওঁ তারাগণকৃতাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণকৃতাগারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগণনতত্পরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগুণগণাকীর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগুণগণপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগুণগণাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগুণগণালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাজপ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ তারণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারমুখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারাখ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারদক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারাগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারামৃততরঙ্গিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারার্ণায়ৈ নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ তারহব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্তস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারাশিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাহারশোভাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাবেষ্টিতাঙ্গণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাহংসকাকীর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাকৃতভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাঙ্গদশোভাঙ্গ্যৈ নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ তারকাশ্রিতকঙ্কণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাঞ্চিতকাঞ্চ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্বিতভক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাচিত্রবসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসনমণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাকীর্ণমুকুটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাশ্রিতকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্বিততাটঙ্কয়ুগ্মগণ্ডস্থলোজ্জ্বলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাশ্রিতপাদাব্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাবরদায়িকায়ৈ নমঃ ॥ ৭০ ॥

ওঁ তারকাদত্তহৃদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাঞ্চিতসায়কায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসকুশলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসসংহৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ তারকান্যাসসম্মগ্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকান্যাসসম্পূর্ণমন্ত্রসিদ্ধিবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকাসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকেষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকোপাসকারাধ্যায়ৈ নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ তারকোপাসকাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরনির্মাণকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসম্মান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরমানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসংসিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরদেহস্থায়ৈ নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ তারকাসুরস্বর্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসংসৃষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরগর্বদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসঙ্গ্রামনর্তক্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাপহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসঙ্গ্রামকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিভৃতে নমঃ ।
ওঁ তারকাসুরসঙ্গ্রামকবন্ধবৃন্দবন্দিতায়ৈ নমঃ । ১১০ ।

ওঁ তারকারিপ্রসুবে নমঃ ।
ওঁ তারকারিমাত্রে
ওঁ তারিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিমনোহারিবস্ত্রভূষানুশাসিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিবিধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিনিষেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিবচস্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিসুশিক্ষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিসুসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিবিভূষিতায়ৈ নমঃ । ১২০ ।

ওঁ তারকারিকৃতোত্সঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারকারিপ্রহর্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃ সম্পূর্ণসর্বাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোলিপ্তকলেবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোব্যাপ্তস্থলাসঙ্গায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃপটলসন্নিভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃসঞ্চারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগাত্র্যৈ নমঃ । ১৩০ ।

ওঁ তমোদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃপাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোঽপহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোরাশয়ে নমঃ ।
ওঁ তমোনাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোরাশিবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোরাশিকৃতধ্বংস্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোরাশিভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণপ্রসন্নাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণসুসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । ১৪০ ।

ওঁ তমোগুণোক্তমার্গস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণবিরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণস্তুতিপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণবিবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণাশ্রিতপরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণক্ষয়কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণকলেবরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোগুণধ্বংসতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমঃপারে প্রতিষ্ঠিতায়ৈ নমঃ । ১৫০ ।

ওঁ তমোভবভবপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবশ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমোভবভবপ্রত্যালীঢকুম্ভস্থলস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দপুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ । ১৬০ ।

ওঁ তপস্বিবৃন্দবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দহর্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিবৃন্দভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিচিত্ততল্পস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিচিত্তমধ্যগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিচিত্তচিত্তার্হায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিচিত্তহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকল্পবল্যাভায়ৈ নমঃ । ১৭০ ।

ওঁ তপস্বিকল্পপাদপ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকামধেনবে নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকামপূর্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিত্রাণনিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিগৃহসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিগৃহরাজশ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিরাজ্যদায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমানসারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমানদায়িকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিতাপসংহর্ত্র্যৈ নমঃ । ১৮০ ।

ওঁ তপস্বিতাপশান্তিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তপস্বিসিদ্ধিবিদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমন্ত্রসিদ্ধিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমন্ত্রতন্ত্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমন্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিমন্ত্রনিপুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকর্মকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকর্মসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্বিকর্মসাক্ষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্সেব্যায়ৈ নমঃ । ১৯০ ।

ওঁ তপোভব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোভাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্স্বিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবশ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোগম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোগেহনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোমান্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপঃকন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবৃতায়ৈ নমঃ । ২০০ ।

ওঁ তপসে নমঃ ।
ওঁ তথ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোগোপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোজপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোঽনৃতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্সাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোঽঽরাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্সন্ধ্যায়ৈ নমঃ । ২১০ ।

ওঁ তপোবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্সান্নিধ্যকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোগেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্তপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোলেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোদেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপস্তত্ত্বফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবিঘ্নবরঘ্ন্যৈ নমঃ । ২২০ ।

ওঁ তপোবিঘ্নবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবিঘ্নচয়ধ্বংস্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবিঘ্নভয়ঙ্কর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোভূমিবরপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোভূমিপতিস্তুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোভূমিপতিধ্যেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোভূমিপতীষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনকুরঙ্গস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনগতিপ্রীতায়ৈ নমঃ । ২৩০ ।

See Also  1000 Names Of Sri Gayatri – Sahasranamavali 2 Stotram In English

ওঁ তপোবনবিহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনফলাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনসুসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনসুসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবনসুসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোবননিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনসুসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনসুসাধিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনসুসংলীনায়ৈ নমঃ । ২৪০ ।

ওঁ তপোধনমনোময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধননমস্কারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনবিমুক্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনাসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনধনপ্রীতায়ৈ নমঃ । ২৫০ ।

ওঁ তপোধনধনালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনাকীর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনপ্রসুবে
ওঁ তপোধনজনপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনেষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনাসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপোধনজনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃক্প্রপন্নার্তায়ৈ নমঃ । ২৬০ ।

ওঁ তরুণাসৃক্প্রতর্পিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃক্সমুদ্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃক্প্রহর্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃক্সুসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃগ্বিলেপিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃঙ্নদীপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাসৃগ্বিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণৈণবলিপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণৈণবলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণৈণবলিপ্রাণায়ৈ নমঃ । ২৭০ ।

ওঁ তরুণৈণবলীষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাজবলিপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাজবলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাজবলিঘ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাজবলিপ্রভুজে নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যরুচিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যনির্মলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যনিলয়ায়ৈ নমঃ । ২৮০ ।

ওঁ তরুণাদিত্যমণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যললিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণাদিত্যকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণার্কসমজ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণার্কসমপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণার্কপ্রতীকাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণার্কপ্রবর্ধিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণারুণনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণারুণলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণারুণগাত্রায়ৈ নমঃ । ২৯০ ।

ওঁ তরুণারুণভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীদত্তসঙ্কেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীদত্তভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীগণসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিপূজিতায়ৈ নমঃ । ৩০০ ।

ওঁ তরুণীবৃন্দসংবন্দ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দবন্দিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দসংস্তুত্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দমানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দবেষ্টিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দসম্প্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীবৃন্দভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীজপসংসিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীজপমোক্ষদায়ৈ নমঃ । ৩১০ ।

ওঁ তরুণীপূজকাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীপূজকার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীপূজকশ্রীদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীপূজকার্তিহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীপূজকপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীনিন্দকার্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিবেষ্টিতায়ৈ নমঃ । ৩২০ ।

ওঁ তরুণীকোটিদুস্সাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীকোটিরুচিরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিহারাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীমণিমণ্ডিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীসরণীপ্রীতায়ৈ নমঃ । ৩৩০ ।

ওঁ তরুণীসরণীরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীসরণীস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুণীসরণীমতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলশ্রীদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলশ্রদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলার্ঘ্যাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীমণ্ডলধ্যেয়ায়ৈ নমঃ । ৩৪০ ।

ওঁ তরণীভবসাগরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীকারণাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীতক্ষকার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীতক্ষকশ্রীদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরণীতক্ষকার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরণশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরীতরণতারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরীতরণসংবেদ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরীতরণকারিণ্যৈ নমঃ । ৩৫০ ।

ওঁ তরুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরূপস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরবে নমঃ ।
ওঁ তরুলতাময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরুমধ্যনিবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনগেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনভূমিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনপ্রাকারায়ৈ নমঃ । ৩৬০ ।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনপাদুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনদীপ্তাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনসন্নিভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনগৌরাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনমঞ্চগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনবস্ত্রাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনমাসার্চ্যায়ৈ নমঃ । ৩৭০ ।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনপাত্রভুজে নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনশৈলস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনকুণ্ডলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনক্ষেত্রাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনদণ্ডধৃষে নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনভূষাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনদানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনদেবেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনচাপধৃষে নমঃ ।
ওঁ তপ্তকাঞ্চনতূণাঢ্যায়ৈ নমঃ । ৩৮০ ।

ওঁ তপ্তকাঞ্চনবাণভৃতে
ওঁ তলাতলবিধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলস্বরূপেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলবিহারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজনাসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজনেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজনারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজনার্থদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজয়াভাক্ষ্যৈ নমঃ । ৩৯০ ।

ওঁ তলাতলজচঞ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজরত্নাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তলাতলজদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীস্থানরসিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীতটবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীতীরগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীপ্লবনপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীপ্লবনোদ্যতায়ৈ নমঃ । ৪০০ ।

ওঁ তটিনীপ্লবনশ্লাঘ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটিনীপ্লবনার্থদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটলাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটরোমমুখার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তটজায়ৈ নমঃ । ৪১০ ।

ওঁ তটরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটচঞ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটসন্নিধিগেহস্থাসহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তটশায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গায়তলোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গসমদুর্ধর্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গসমচঞ্চলায়ৈ নমঃ । ৪২০ ।

ওঁ তরঙ্গসমদীর্ঘাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গসমবর্ধিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গসমসংবৃদ্ধয়ে নমঃ ।
ওঁ তরঙ্গসমনির্মলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগমধ্যনিলয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগমধ্যসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগরচনশ্লাঘ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগরচনোদ্যতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকুমুদামোদ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগেশ্যৈ নমঃ । ৪৩০ ।

ওঁ তডাগিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগনীরসংস্নাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগনীরনির্মলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলাগারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলান্তস্স্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলোদ্যতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগকমলপ্রাণায়ৈ নমঃ । ৪৪০ ।

ওঁ তডাগকমলেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগরক্তপদ্মস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগশ্বেতপদ্মগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগনীলপদ্মাভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডাগনীলপদ্মভৃতে নমঃ ।
ওঁ তন্বৈ নমঃ ।
ওঁ তনুগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্বঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তনুধারিণ্যৈ নমঃ । ৪৫০ ।

ওঁ তনুরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুধৃষে নমঃ ।
ওঁ তনুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তনুস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুমধ্যাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তনুকৃতে নমঃ ।
ওঁ তনুমঙ্গলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুজায়ৈ নমঃ । ৪৬০ ।

ওঁ তনুজাতনুসম্ভবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুভৃতে নমঃ ।
ওঁ তনুসম্ভূতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তনুকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তনুভৃতে নমঃ ।
ওঁ তনুসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তনুসঞ্চারকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যবাচে নমঃ ।
ওঁ তথ্যবচনায়ৈ নমঃ । ৪৭০ ।

ওঁ তথ্যকৃতে নমঃ ।
ওঁ তথ্যবাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যভৃতে নমঃ ।
ওঁ তথ্যচরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যধর্মানুবর্তিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যভুজে নমঃ ।
ওঁ তথ্যগমনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যভক্তিবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যনীচেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তথ্যচিত্তাচারাশুসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । ৪৮০ ।

ওঁ তর্ক্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্ক্যস্বভাবায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্ককৃতে নমঃ ।
ওঁ তর্কাধ্যাপনমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কাধ্যাপনকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কাধ্যাপনসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কাধ্যাপনরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কাধ্যাপনসংশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কার্থপ্রতিপাদিতায়ৈ নমঃ । ৪৯০ ।

See Also  1000 Names Of Upadesasahasri – Sahasranama In Bengali

ওঁ তর্কাধ্যাপনসন্তৃপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কার্থপ্রতিপাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কবাদাশ্রিতপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কবাদবিবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কবাদৈকনিপুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্কবাদপ্রচারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমালদলশ্যামাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমালদলমালিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তমালবনসঙ্কেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তমালপুষ্পপূজিতায়ৈ নমঃ । ৫০০ ।

ওঁ তগর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তগরারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরার্চিতপাদুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরস্রক্সুসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরস্রগ্বিরাজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরাহুতিসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরাহুতিকীর্তিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরাহুতিসংসিদ্ধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তগরাহুতিমানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিতে নমঃ । ৫১০ ।

ওঁ তডিল্লতাকারায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিচ্চঞ্চললোচনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিল্লতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিত্তন্ব্যৈ নমঃ ।
ওঁ তডিদ্দীপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তডিত্প্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তদ্রূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্স্বরূপেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বরূপিণ্যৈ নমঃ । ৫২০ ।

ওঁ তত্স্থানদাননিরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্কর্মফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বকৃতে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্ববিদে নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বতর্পিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বার্ঘ্যায়ৈ নমঃ । ৫৩০ ।

ওঁ তত্ত্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানপ্রদানেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তত্ত্বজ্ঞানসুমোক্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বরিতপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বরিতার্তিবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বরিতাসবসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বরিতাসবতর্পিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বগ্বস্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্বক্পরীধানায়ৈ নমঃ । ৫৪০ ।

ওঁ তরলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরলেক্ষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুচর্মবসনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুত্বগ্বিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষবে নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুপ্রাণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুপৃষ্ঠগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুপৃষ্ঠসংস্থানায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরক্ষুপৃষ্ঠবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ উদৈস্তর্পিতায়ৈ নমঃ । ৫৫০ ।

ওঁ তর্পণাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্পণাসক্তমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্পণানন্দহৃদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তর্পণাধিপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ততয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীকথায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীভব্যায়ৈ নমঃ । ৫৬০ ।

ওঁ ত্রয়ীভাব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীহব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রয়ীয়ুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরেশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরীশীঘ্রসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরীস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্র্যক্ষরীপুরুষাস্পদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনায়ৈ নমঃ । ৫৭০ ।

ওঁ তপনেষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপসে নমঃ ।
ওঁ তপনকন্যকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনাংশুসমাসহ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনকোটিকান্তিভৃতে নমঃ ।
ওঁ তপনীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পগতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পকৃতে নমঃ । ৫৮০ ।

ওঁ তল্পগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পলতাশ্রয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনীয়লতারাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপনীয়াংশুপ্রার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তপনীয়প্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তপনীয়াদ্রিসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পদায়ৈ নমঃ । ৫৯০ ।

ওঁ তল্পসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পবল্লভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তল্পনির্মাণকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরসাপূজনাসক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তরসাবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরসাসিদ্ধিসন্ধাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তরসামোক্ষদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপস্যৈ নমঃ । ৬০০ ।

ওঁ তাপসারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসার্তিবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসার্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসশ্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসপ্রিয়বাদিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসানন্দহৃদয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসানন্দদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসাশ্রিতপাদাব্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসাসক্তমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামস্যৈ নমঃ । ৬১০ ।

ওঁ তামসীপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামসীপ্রণয়োত্সুকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামস্যৈ নমঃ ।
ওঁ তামসীপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তামসীশীঘ্রসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তালেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তালভুজে নমঃ ।
ওঁ তালদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তালোপমস্তন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তালবৃক্ষস্থিতায়ৈ নমঃ । ৬২০ ।

ওঁ তালবৃক্ষজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তালরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যসমারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যমাত্রে নমঃ ।
ওঁ তার্ক্ষ্যেশীবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপ্যৈ নমঃ । ৬৩০ ।

ওঁ তপিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাপবিধ্বংসকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসকর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসহর্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসহায়ৈ নমঃ । ৬৪০ ।

ওঁ ত্রাসিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসরহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাসনির্মূলকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রাণকৃতে নমঃ ।
ওঁ ত্রাণসংশীলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তানেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তানদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তানগানরতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তানকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তানগায়িন্যৈ নমঃ । ৬৫০ ।

ওঁ তারুণ্যামৃতসম্পূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যামৃতবারিধ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যামৃতসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যামৃততর্পিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যামৃতপূর্ণাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যামৃতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যগুণসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তারুণ্যোক্তিবিশারদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্বূল্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্বুলেশান্যৈ নমঃ । ৬৬০ ।

ওঁ তাম্বূলচর্বণোদ্যতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্বূলপূরিতাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাম্বূলারুণিতাধরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্করত্নবিখ্যাত্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্করত্নভূষিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্করত্নমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তাটঙ্কদ্বয়ভূষিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথীশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিস্থায়ৈ নমঃ । ৬৭০ ।

ওঁ তিথিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিথিত্রিতয়বাস্তব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিথীশবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলোত্তমাদিকারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলোত্তমাদিকপ্রভায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলোত্তমায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলপ্রেক্ষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলভুজে নমঃ । ৬৮০ ।

ওঁ তিলসন্দাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলতুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলালয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলতৈলবিধায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলতৈলোপলিপ্তাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলতৈলসুগন্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলাজ্যহোমসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলাজ্যহোমসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ । ৬৯০ ।

ওঁ তিলপুষ্পাঞ্জলিপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলপুষ্পাঞ্জলিপ্রিয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলপুষ্পাঞ্জলিশ্রেষ্ঠায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলপুষ্পাভনাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলকাশ্রিতসিন্দূরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলকাঙ্কিতচন্দনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিলকাহৃতকস্তূর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিলকামোদমোহিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাকারায়ৈ নমঃ । ৭০০ ।

ওঁ ত্রিগুণান্বিতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাকারবিখ্যাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমূর্তয়ে নমঃ ।
ওঁ ত্রিগুণাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশিরসে নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিলোকস্থায়ৈ নমঃ । ৭১০ ।

ওঁ ত্রিপুর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিসমারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিবরপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিশিরোভূষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিসুখপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারীষ্টসন্দাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারীষ্টদেবতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিকৃতার্ধাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরারিবিলাসিন্যৈ নমঃ । ৭২০ ।

ওঁ ত্রিপুরাসুরসংহন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাসুরমর্দিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাসুরসংসেব্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপুরাসুরবর্যপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকুটারাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটার্চিতবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটাচলমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটাচলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকূটাচলসঞ্জাতায়ৈ নমঃ । ৭৩০ ।

ওঁ ত্রিকূটাচলনির্গতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিজটায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিজটেশান্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিজটাবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনেত্রবরবর্ণিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবল্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবলীয়ুক্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলবরধারিণ্যৈ নমঃ । ৭৪০ ।

ওঁ ত্রিশূলেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলীশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলভৃতে নমঃ ।
ওঁ ত্রিশূলিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনবে নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনূপাস্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনূপাসকেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনুজপসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনোস্তূর্ণসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমনুপূজনপ্রীতায়ৈ নমঃ । ৭৫০ ।

See Also  1000 Names Of Srimad Bhagavad Gita – Sahasranamavali Stotram In Telugu

ওঁ ত্রিমনুধ্যানমোক্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিধায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবিধাভক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিমতেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিভাবস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিভাবেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিভাবপরিপূরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিতত্ত্বাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ত্রিতত্ত্বেশ্যৈ নমঃ । ৭৬০ ।

ওঁ ত্রিতত্ত্বজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিতত্ত্বধৃষে নমঃ ।
ওঁ ত্রিতত্ত্বাচমনপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিতত্ত্বাচমনেষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণচক্রবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণচক্রমধ্যস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণবিন্দুরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণয়ন্ত্রসংস্থানায়ৈ নমঃ । ৭৭০ ।

ওঁ ত্রিকোণয়ন্ত্ররূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণয়ন্ত্রসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোণয়ন্ত্রসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণোপাসিরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্ণাদ্যায়ৈ নমঃ । ৭৮০ ।

ওঁ ত্রিবর্ণার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্গফলদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্গাঢ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্গেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবর্গাদ্যফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যারাধনেষ্টদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যার্চনসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিসন্ধ্যাজপমোক্ষদায়ৈ নমঃ । ৭৯০ ।

ওঁ ত্রিপদারাধিতপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদাপ্রতিপাদ্যেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপদাপ্রতিপাদিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তীশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তেষ্টফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তেষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তীষ্টায়ৈ নমঃ । ৮০০ ।

ওঁ ত্রিশক্তিপরিবেষ্টিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীস্ত্রিয়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীমাধবার্চিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীজলসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীস্নানপুণ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীজলসংস্নাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীজলরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীজলপূতাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিবেণীজলপূজিতায়ৈ নমঃ । ৮১০ ।

ওঁ ত্রিনাডীস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনাডীশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনাডীমধ্যগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনাডীসন্ধ্যসঞ্ছ্রেয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিনাড্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোটিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপঞ্চাশতে নমঃ ।
ওঁ ত্রিরেখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিশক্তিপথগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিপথস্থায়ৈ নমঃ । ৮২০ ।

ওঁ ত্রিলোকেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকোটিকুলমোক্ষদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিরামেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিরামার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিরামবরদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশাশ্রিতপাদাব্জায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশালয়চঞ্চলায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশপ্রার্থ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশাশুবরপ্রদায়ৈ নমঃ । ৮৩০ ।

ওঁ ত্রিদশৈশ্বর্যসম্পন্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিদশেশ্বরসেবিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামানন্তসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামেশাধিকজ্যোত্স্নায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামেশাধিকাননায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামানাথবত্সৌম্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামানাথভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিয়ামানাথলাবণ্যরত্নটিয়ুতাননায়ৈ নমঃ । ৮৪০ ।

ওঁ ত্রিকালস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞত্বকারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রিকালজ্ঞত্বদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীরভুজে নমঃ ।
ওঁ তীরগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীরসরিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীরবাসিন্যৈ নমঃ । ৮৫০ ।

ওঁ তীরভুগ্দেশসঞ্জাতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীরভুগ্দেশসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিগ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিগ্মাংশুসঙ্কাশায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিগ্মাংশুক্রোডসংস্থিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তিগ্মাংশুকোটিদীপ্তাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তিগ্মাংশুকোটিবিগ্রহায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণতরায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীক্ষ্ণমহিষাসুরসংস্থিতায়ৈ নমঃ । ৮৬০ ।

তীক্ষ্ণকর্ত্রীলসত্পাণয়ে
ওঁ তীক্ষ্ণাসিবরধারিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীব্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীব্রগতয়ে নমঃ ।
ওঁ তীব্রাসুরসঙ্ঘবিনাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীব্রাষ্টনাগাভরণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীব্রমুণ্ডবিভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থময়্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থেশ্যৈ নমঃ । ৮৭০ ।

ওঁ তীর্থপূজিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থরাজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থফলদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তীর্থদানদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুমুল্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুমুলপ্রাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুমুলাসুরঘাতিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুমুলক্ষতজপ্রীতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুমুলাঙ্গণনর্তক্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুরগ্যৈ নমঃ । ৮৮০ ।

ওঁ তুরগারূঢায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুরঙ্গপৃষ্ঠগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুরঙ্গগমনাহ্লাদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুরঙ্গবেগগামিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুরীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুলনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুল্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুল্যবৃত্তয়ে নমঃ ।
ওঁ তুল্যকৃতে নমঃ ।
ওঁ তুলনেশ্যৈ নমঃ । ৮৯০ ।

ওঁ তুলারাজ্ঞ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুলারাজ্ঞীত্বসূক্ষ্মবিদে নমঃ ।
ওঁ তুম্বিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুম্বিকাপাত্রভোজনায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুম্বিকার্থিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুলস্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুলসীবর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুলজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুলজেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুষাগ্নিব্রতসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ । ৯০০ ।

ওঁ তুষাগ্নয়ে নমঃ ।
ওঁ তুষরাশিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তুষারকরশীতাঙ্গ্যৈ নমঃ ।
তুষারকরপূর্তিকৃতে
ওঁ তুষারাদ্রয়ে নমঃ ।
ওঁ তুষারাদ্রিসুতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুহিনদীধিতয়ে নমঃ ।
ওঁ তুহিনাচলকন্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুহিনাচলবাসিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যবর্গেশ্বর্যৈ নমঃ । ৯১০ ।

ওঁ তুর্যবর্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যবেদদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যবর্যাত্মিকায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুর্যেশ্বরস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্টিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তুষ্টিকৃতে নমঃ ।
ওঁ তুষ্ট্যৈ নমঃ ।
ওঁ তূণীরদ্বয়পৃষ্ঠধৃষে নমঃ ।
ওঁ তুম্বুরাজ্ঞানসন্তুষ্টায়ৈ নমঃ । ৯২০ ।

ওঁ তুষ্টসংসিদ্ধিদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণরাজ্যপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণগদ্গদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণপদ্যদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণপাণ্ডিত্যসন্দাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তূর্ণবলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়ায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়েশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়াতিথিপূজিতায়ৈ নমঃ । ৯৩০ ।

ওঁ তৃতীয়াচন্দ্রচূডেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃতীয়াচন্দ্রভূষণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্ত্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তিকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃপ্তায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণাবিবর্ধিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণাপূর্ণকর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষ্ণানাশিন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৃষিতায়ৈ নমঃ । ৯৪০ ।

ওঁ তৃষায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রেতাসংসাধিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রেতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রেতায়ুগফলপ্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যপূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যেশ্বরতাদাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যপরমেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ ত্রৈলোক্যমোহনেশান্যৈ নমঃ । ৯৫০ ।

ওঁ ত্রৈলোক্যরাজ্যদায়িন্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৈত্রিশাখেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৈত্রিশাখায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তৈত্রবিবেকবিদে নমঃ ।
ওঁ তোরণান্বিতগেহস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তোরণাসক্তমানসায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তোলকাস্বর্ণসন্দাত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তোলকাস্বর্ণকঙ্কণায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তোমরায়ুধরূপায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তোমরায়ুধধারিণ্যৈ নমঃ । ৯৬০ ।

ওঁ তৌর্যত্রিকেশ্বর্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৌর্যত্রিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ তৌর্যত্রিকোত্সুক্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রকৃতে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রবত্সূক্ষ্মায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রমন্ত্রস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রকৃতে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রসম্পূজ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রেশ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রসম্মতায়ৈ নমঃ । ৯৭০ ।

ওঁ তন্ত্রজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রবিদে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রসাধ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রস্বরূপিণ্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রস্থায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রজায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্র্যৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রভৃতে নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রমন্ত্রদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রাদ্যায়ৈ নমঃ । ৯৮০ ।

ওঁ তন্ত্রগায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রার্চ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রসিদ্ধিদায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রবিজ্ঞায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্ররতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রগোপ্যায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তান্ত্রিক্যৈ নমঃ ।
ওঁ তারস্বরেণ মহিতায়ৈ নমঃ ।
ওঁ তন্ত্রাচারফলপ্রদায়ৈ নমঃ । ৯৯০ ।

অপূর্ণা তকারাদি শ্রীতারাসহস্রনামাবলী নামাবলিঃ ।
মার্গবিদ্ভিঃ উপাসকৈঃ পূরণীয়া ।
Namavai is incomplete to be filled in by those worshippers who are capable of doing so.

– Chant Stotra in Other Languages -1000 Names of Sri Tara:
1000 Names of Sri Tara – Sahasranamavali 1 Takaradi in SanskritEnglish – Bengali – GujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil