108 Names Of Lord Surya – Ashtottara Shatanamavali In Bengali

॥ 108 Names of Lord Surya 1 Bengali Lyrics ॥

॥ সূর্যাষ্টোত্তরশতনামাবলী 1॥

সূর্য বীজ মন্ত্র –
ওঁ হ্রাঁ হ্রীং হ্রৌং সঃ সূর্যায় নমঃ ॥

সূর্যং সুন্দর লোকনাথমমৃতং বেদান্তসারং শিবম্
জ্ঞানং ব্রহ্মময়ং সুরেশমমলং লোকৈকচিত্তং স্বয়ম্ ॥

ইন্দ্রাদিত্য নরাধিপং সুরগুরুং ত্রৈলোক্যচূডামণিম্
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব স্বরূপ হৃদয়ং বন্দে সদা ভাস্করম্ ॥

ওঁ অরুণায় নমঃ ।
ওঁ শরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ করুণারসসিন্ধবে নমঃ ।
ওঁ অসমানবলায় নমঃ ।
ওঁ আর্তরক্ষকায় নমঃ ।
ওঁ আদিত্যায় নমঃ ।
ওঁ আদিভূতায় নমঃ ।
ওঁ অখিলাগমবেদিনে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ।
ওঁ অখিলজ্ঞায় নমঃ ॥ ১০॥

ওঁ অনন্তায় নমঃ ।
ওঁ ইনায় নমঃ ।
ওঁ বিশ্বরূপায় নমঃ ।
ওঁ ইজ্যায় নমঃ ।
ওঁ ইন্দ্রায় নমঃ ।
ওঁ ভানবে নমঃ ।
ওঁ ইন্দিরামন্দিরাপ্তায় নমঃ ।
ওঁ বন্দনীয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঈশায় নমঃ ।
ওঁ সুপ্রসন্নায় নমঃ ॥ ২০ ॥

ওঁ সুশীলায় নমঃ ।
ওঁ সুবর্চসে নমঃ ।
ওঁ বসুপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ বসবে নমঃ ।
ওঁ বাসুদেবায় নমঃ ।
ওঁ উজ্জ্বলায় নমঃ ।
ওঁ উগ্ররূপায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্ধ্বগায় নমঃ ।
ওঁ বিবস্বতে নমঃ ।
ওঁ উদ্যত্কিরণজালায় নমঃ ॥ ৩০ ॥

See Also  Lalita Trishati Namavali 300 Names In Kannada

ওঁ হৃষীকেশায় নমঃ ।
ওঁ ঊর্জস্বলায় নমঃ ।
ওঁ বীরায় নমঃ ।
ওঁ নির্জরায় নমঃ ।
ওঁ জয়ায় নমঃ ।
ওঁ ঊরুদ্বয়াভাবরূপয়ুক্তসারথয়ে নমঃ ।
ওঁ ঋষিবন্দ্যায় নমঃ ।
ওঁ রুগ্ঘন্ত্রে নমঃ ।
ওঁ ঋক্ষচক্রচরায় নমঃ ।
ওঁ ঋজুস্বভাবচিত্তায় নমঃ ॥ ৪০ ॥

ওঁ নিত্যস্তুত্যায় নমঃ ।
ওঁ ঋকারমাতৃকাবর্ণরূপায় নমঃ ।
ওঁ উজ্জ্বলতেজসে নমঃ ।
ওঁ ঋক্ষাধিনাথমিত্রায় নমঃ ।
ওঁ পুষ্করাক্ষায় নমঃ ।
ওঁ লুপ্তদন্তায় নমঃ ।
ওঁ শান্তায় নমঃ ।
ওঁ কান্তিদায় নমঃ ।
ওঁ ঘনায় নমঃ ।
ওঁ কনত্কনকভূষায় নমঃ ॥ ৫০ ॥

ওঁ খদ্যোতায় নমঃ ।
ওঁ লূনিতাখিলদৈত্যায় নমঃ ।
ওঁ সত্যানন্দস্বরূপিণে নমঃ ।
ওঁ অপবর্গপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ আর্তশরণ্যায় নমঃ ।
ওঁ একাকিনে নমঃ ।
ওঁ ভগবতে নমঃ ।
ওঁ সৃষ্টিস্থিত্যন্তকারিণে নমঃ ।
ওঁ গুণাত্মনে নমঃ ।
ওঁ ঘৃণিভৃতে নমঃ ॥ ৬০ ॥

ওঁ বৃহতে নমঃ ।
ওঁ ব্রহ্মণে নমঃ ।
ওঁ ঐশ্বর্যদায় নমঃ ।
ওঁ শর্বায় নমঃ ।
ওঁ হরিদশ্বায় নমঃ ।
ওঁ শৌরয়ে নমঃ ।
ওঁ দশদিক্সম্প্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ ভক্তবশ্যায় নমঃ ।
ওঁ ওজস্করায় নমঃ ।
ওঁ জয়িনে নমঃ ॥ ৭০ ॥

See Also  108 Names Of Kakaradi Kalkya – Ashtottara Shatanamavali In Telugu

ওঁ জগদানন্দহেতবে নমঃ ।
ওঁ জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিবর্জিতায় নমঃ ।
ওঁ উচ্চস্থান সমারূঢরথস্থায় নমঃ ।
ওঁ অসুরারয়ে নমঃ ।
ওঁ কমনীয়করায় নমঃ ।
ওঁ অব্জবল্লভায় নমঃ ।
ওঁ অন্তর্বহিঃ প্রকাশায় নমঃ ।
ওঁ অচিন্ত্যায় নমঃ ।
ওঁ আত্মরূপিণে নমঃ ।
ওঁ অচ্যুতায় নমঃ ॥ ৮০ ॥

ওঁ অমরেশায় নমঃ ।
ওঁ পরস্মৈ জ্যোতিষে নমঃ ।
ওঁ অহস্করায় নমঃ ।
ওঁ রবয়ে নমঃ ।
ওঁ হরয়ে নমঃ ।
ওঁ পরমাত্মনে নমঃ ।
ওঁ তরুণায় নমঃ ।
ওঁ বরেণ্যায় নমঃ ।
ওঁ গ্রহাণাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ ভাস্করায় নমঃ ॥ ৯০ ॥

ওঁ আদিমধ্যান্তরহিতায় নমঃ ।
ওঁ সৌখ্যপ্রদায় নমঃ ।
ওঁ সকলজগতাংপতয়ে নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ।
ওঁ কবয়ে নমঃ ।
ওঁ নারায়ণায় নমঃ ।
ওঁ পরেশায় নমঃ ।
ওঁ তেজোরূপায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীং হিরণ্যগর্ভায় নমঃ ।
ওঁ হ্রীং সম্পত্করায় নমঃ ॥ ১০০ ॥

ওঁ ঐং ইষ্টার্থদায়নমঃ ।
ওঁ অনুপ্রসন্নায় নমঃ ।
ওঁ শ্রীমতে নমঃ ।
ওঁ শ্রেয়সেনমঃ ।
ওঁ ভক্তকোটিসৌখ্যপ্রদায়িনে নমঃ ।
ওঁ নিখিলাগমবেদ্যায় নমঃ ।
ওঁ নিত্যানন্দায় নমঃ ।
ওঁ সূর্যায় নমঃ ॥ ১০৮ ॥

See Also  108 Names Of Sri Ashtalakshmi In English

॥ ইতি সূর্য অষ্টোত্তরশতনামাবলিঃ সম্পূর্ণম্ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Navagraha Astotram » 108 Names of Lord Surya » Sri Surya Bhagwan Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit » English » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil