108 Names Of Mrityunjaya 4 – Ashtottara Shatanamavali 4 In Sanskrit

॥ Mrityunjaya Mantra 4 Ashtottarashata Namavali Sanskrit Lyrics ॥

।। मृत्युञ्जयाष्टोत्तरशतनामावलिः ४ ।।
ॐ शान्ताय नमः । भर्गाय । कैवल्यजनकाय । पुरुषोत्तमाय ।
आत्मरम्याय । निरालम्बाय । पूर्वजाय । शम्भवे । निरवद्याय ।
धर्मिष्ठाय । आद्याय । कात्यायनीप्रियाय । त्र्यम्बकाय । सर्वज्ञाय ।
वेद्याय । गायत्रीवल्लभाय । हरिकेशाय । विभवे । तेजसे ।
त्रिनेत्राय नमः ॥ २० ॥

विदुत्तमाय नमः । सद्योजाताय । सुवेषाढ्याय । कालकूटविषनाशनाय ।
अन्धकासुरसंहर्त्रे । कालकालाय । मृत्युञ्जयाय । परमसिद्धाय ।
परमेश्वराय । मृकण्डुसूनुनेत्रे । जाह्नवीधारणाय । प्रभवे ।
अनाथनाथाय । तरुणाय । शिवाय । सिद्धाय । धनुर्धराय ।
अन्त्यकालाधिपाय । सौम्याय । बालाय नमः ॥ ४० ॥

त्रिविष्टपाय नमः । अनादिनिधनाय । नागहस्ताय । खट्वाङ्गधारकाय ।
वरदाभयहस्ताय । एकाकिने । निर्मलाय । महते । शरण्याय ।
वरेण्याय । सुबाहवे । महाबल पराक्रमाय । बिल्वकेशाय । व्यक्तवेदाय ।
स्थूलरूपिणे । वाङ्मयाय । शुद्धाय । शेषाय । लोकैकाध्यक्षाय ।
जगत्पतये नमः ॥ ६० ॥

अभयाय नमः । अमृतेशाय । करवीरप्रियाय । पद्मगर्भाय ।
परस्मै ज्योतिषे । नीरपाय । बुद्धिमते । आदिदेवाय । भव्याय ।
दक्षयज्ञविघाताय । मुनिप्रियाय । बीजाय । मृत्युसंहारकाय ।
भुवनेशाय । यज्ञगोप्त्रे । विरागवते । मृगहस्ताय । हराय ।
कूटस्थाय । मोक्षदायकाय नमः ॥ ८० ॥

See Also  1000 Names Of Yamuna Or Kalindi In English

आनन्दभरिताय नमः । पीताय । देवाय । सत्यप्रियाय । चित्रमायिने ।
निष्कलङ्काय । वर्णिने । अम्बिकापतये । कालपाशनिघाताय ।
कीर्तिस्तम्भाकृतये । जटाधराय । शूलपाणये । आगमाय । अभयप्रदाय ।
मृत्युसङ्घातकाय । श्रीदाय । प्राणसंरक्षणाय । गङ्गाधराय ।
सुशीताय । फालनेत्राय नमः १०० ।

कृपाकराय नमः । नीलकण्ठाय । गौरीशाय । भस्मोद्धूलितविग्रहाय ।
पुरन्दराय । शिष्टाय । वेदान्ताय । ओञ्जुः सः मूलकाय नमः ॥ १०८ ॥

इति मृत्युञ्जयाष्टोत्तरशतनामावलिः समाप्ता ।

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Mrityun Jaya 4:

108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in Sanskrit – EnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTeluguTamil