108 Names Of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali In Tamil

॥ Sri Mookambika Ashtottarashata Namavali Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீமூகாம்பி³காயா: அஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ॥

ஜய ஜய ஶங்கர !
ௐ ஶ்ரீ லலிதா மஹாத்ரிபுரஸுந்த³ரீ பராப⁴ட்டாரிகா ஸமேதாய
ஶ்ரீ சந்த்³ரமௌளீஶ்வர பரப்³ரஹ்மணே நம: !

ௐ ஶ்ரீநாதா²தி³தநூத்த²ஶ்ரீமஹாக்ஷ்ம்யை நமோ நம: ।
ௐ ப⁴வபா⁴வித சித்தேஜ: ஸ்வரூபிண்யை நமோ நம: ।
ௐ க்ருʼதாநங்க³வதூ⁴கோடி ஸௌந்த³ர்யாயை நமோ நம: ।
ௐ உத்³யதா³தி³த்யஸாஹஸ்ரப்ரகாஶாயை நமோ நம: ।
ௐ தே³வதார்பிதஶஸ்த்ராஸ்த்ரபூ⁴ஷணாயை நமோ நம: ।
ௐ ஶரணாக³த ஸந்த்ராணநியோகா³யை நமோ நம: ।
ௐ ஸிம்ஹராஜவரஸ்கந்த⁴ஸம்ஸ்தி²தாயை நமோ நம: ।
ௐ அட்டஹாஸபரித்ரஸ்ததை³த்யௌகா⁴யை நமோ நம: ।
ௐ மஹாமஹிஷதை³த்யேந்த்³ரவிகா⁴திந்யை நமோ நம: ।
ௐ புரந்த³ரமுகா²மர்த்யவரதா³யை நமோ நம: ॥ 10 ॥

ௐ கோலர்ஷிப்ரவரத்⁴யாநப்ரத்யயாயை நமோ நம: ।
ௐ ஶ்ரீகண்ட²க்ல்ருʼப்தஶ்ரீசக்ரமத்⁴யஸ்தா²யை நமோ நம: ।
ௐ மிது²நாகாரகலிதஸ்வபா⁴வாயை நமோ நம: ।
ௐ இஷ்டாநுரூபப்ரமுக²தே³வதாயை நமோ நம: ।
ௐ தப்தஜாம்பூ³நத³ப்ரக்²யஶரீராயை நமோ நம: ।
ௐ கேதகீமாலதீபுஷ்பபூ⁴ஷிதாயை நமோ நம: ।
ௐ விசித்ரரத்நஸம்யுக்தகிரீடாயை நமோ நம: ।
ௐ ரமணீயத்³விரேபா²லிகுந்தலாயை நமோ நம: ।
ௐ அர்த⁴ஶுப்⁴ராம்ஶு விப்⁴ராஜல்லலாடாயை நமோ நம: ।
ௐ முக²சந்த்³ராந்தகஸ்தூரீதிலகயை நமோ நம: ॥ 20 ॥

ௐ மநோஜ்ஞவக்ரப்⁴ரூவல்லீயுக³ளாயை நமோ நம: ।
ௐ ரஜநீஶதி³நேஶாக்³நிலோசநாயை நமோ நம: ।
ௐ கருணாரஸஸம்ஸிக்தநேத்ராந்தாயை நமோ நம: ।
ௐ சாம்பேயகுஸுமோத்³பா⁴ஸிநாஸிகாயை நமோ நம: ।
ௐ தாரகாப⁴நஸாரத்நபா⁴ஸுராயை நமோ நம: ।
ௐ ஸத்³ரத்நக²சிதஸ்வர்ணதாடங்காயை நமோ நம: ।
ௐ ரத்நாத³ர்ஶப்ரதீகாஶகபோலாயை நமோ நம: ।
ௐ தாம்பூ³லஶோபி⁴தவரஸ்மிதாஸ்யாயை நமோ நம: ।
ௐ குந்த³குட்மலஸங்காஶத³ஶநாயை நமோ நம: ।
ௐ பு²ல்லப்ரவாலரத³நவஸநாயை நமோ நம: ॥ 30 ॥

See Also  Sadguru Tyagaraja Mangalashtakam In Tamil

ௐ ஸ்வகாந்தஸ்வாந்தவிக்ஷோபி⁴சிபு³காயை நமோ நம: ।
ௐ முக்தாஹாரலஸத்கம்பு³கந்த⁴ராயை நமோ நம: ।
ௐ ஸாஷ்டாபதா³ங்க³த³பு⁴ஜசதுஷ்காயை நமோ நம: ।
ௐ ஶங்க²சக்ரவராபீ⁴திகராப்³ஜாயை நமோ நம: ।
ௐ மதங்க³ஜமஹாகும்ப⁴வக்ஷோஜாயை நமோ நம: ।
ௐ குசபா⁴ரநமந்மஞ்ஜுமத்⁴யமாயை நமோ நம: ।
ௐ தடித்புஞ்ஜாப⁴கௌஶேயஸுசேலாயை நமோ நம: ।
ௐ ரம்யகிங்கிணிகாகாஞ்சீரஞ்ஜிதாயை நமோ நம: ।
ௐ அதிமஞ்ஜுளரம்போ⁴ருத்³விதயாயை நமோ நம: ।
ௐ மாணிக்யமுகுடாஷ்டீ²வஸம்யுக்தாயை நமோ நம: ॥ 40 ॥

ௐ தே³வேஶமுகுடோத்³தீ³ப்தபதா³ப்³ஜாயை நமோ நம: ।
ௐ பா⁴ர்க³வாராத்⁴யகா³ங்கே³யபாது³காயை நமோ நம: ।
ௐ மத்தத³ந்தாவலோத்தம்ஸக³மநாயை நமோ நம: ।
ௐ குங்குமாக³ருப⁴த்³ரஶ்ரீசர்சிதாங்க்³யை நமோ நம: ।
ௐ ஸசாமராமரீரத்நவீஜிதாயை நமோ நம: ।
ௐ ப்ரணதாகி²லஸௌபா⁴க்³யப்ரதா³யிந்யை நமோ நம: ।
ௐ தா³நவார்தி³தஶக்ராதி³ஸந்நுதாயை நமோ நம: ।
ௐ தூ⁴ம்ரலோசந தை³தேயத³ஹநாயை நமோ நம: ।
ௐ சண்ட³முண்ட³மஹாஶீர்ஷக²ண்ட³நாயை நமோ நம: ।
ௐ ரக்தபீ³ஜமஹாதை³த்யஶிக்ஷகாயை நமோ நம: ॥ 50 ॥

ௐ மதோ³த்³த⁴தநிஶும்பா⁴க்²யப⁴ஞ்ஜநாயை நமோ நம: ।
ௐ கோ⁴ரஶும்பா⁴ஸுராதீ⁴ஶநாஶநாயை நமோ நம: ।
ௐ மது⁴கைடப⁴ஸம்ஹாரகாரணாயை நமோ நம: ।
ௐ விரிஞ்சிமுக²ஸங்கீ³தஸமஜ்ஞாயை நமோ நம: ।
ௐ ஸர்வபா³தா⁴ப்ரஶமநசரித்ராயை நமோ நம: ।
ௐ ஸமாதி⁴ஸுரத²க்ஷ்மாப்⁴ருʼத³ர்சிதாயை நமோ நம: ।
ௐ மார்கண்டே³யமுநிஶ்ரேஷ்ட²ஸம்ஸ்துதாயை நமோ நம: ।
ௐ வ்யாலாஸுரத்³விஷத்³விஷ்ணுஸ்வரூபிண்யை நமோ நம: ।
ௐ க்ரூரவேத்ராஸுரப்ராணமாரணாயை நமோ நம: ।
ௐ லக்ஷ்மீஸரஸ்வதீகாலீவேஷாட்⁴யாயை நமோ நம: ॥ 60 ॥

See Also  Pavam Kalividum Pamba In Tamil

ௐ ஸ்ருʼஷ்டிஸ்தி²திலயக்ரீடா³தத்பராயை நமோ நம: ।
ௐ ப்³ரஹ்மோபேந்த்³ரகி³ரீஶாதி³ப்ரதீக்ஷாயை நமோ நம: ।
ௐ அம்ருʼதாப்³தி⁴மணித்³வீபநிவாஸிந்யை நமோ நம: ।
ௐ நிகி²லாநந்த³ஸந்தோ³ஹவிக்³ரஹாயை நமோ நம: ।
ௐ மஹாகத³ம்ப³விபிநமத்⁴யகா³யை நமோ நம: ।
ௐ அநேககோடிப்³ரஹ்மாண்ட³ஜநந்யை நமோ நம: ।
ௐ முமுக்ஷுஜநஸந்மார்க³த³ர்ஶிகாயை நமோ நம: ।
ௐ த்³வாத³ஶாந்தஷட³ம்போ⁴ஜவிஹாராயை நமோ நம: ।
ௐ ஸஹஸ்ராரமஹாபத்³மஸத³நாயை நமோ நம: ।
ௐ ஜந்மப்ரமுக²ஷட்³பா⁴வவர்ஜிதாயை நமோ நம: ॥ 70 ॥

ௐ மூலாதா⁴ராதி³ஷட்சக்ரநிலயாயை நமோ நம: ।
ௐ சராசராத்மகஜக³த்ஸம்ப்ரோதாயை நமோ நம: ।
ௐ மஹாயோகி³ஜநஸ்வாந்தநிஶாந்தாயை நமோ நம: ।
ௐ ஸர்வவேதா³ந்தஸத்ஸாரஸம்வேத்³யாயை நமோ நம: ।
ௐ ஹ்ருʼதி³நிக்ஷிப்தநி:ஶேஷப்³ரஹ்மாண்டா³யை நமோ நம: ।
ௐ ராஜராஜேஶ்வரப்ராணவல்லபா⁴யை நமோ நம: ।
ௐ துஷாராசலராஜந்யதநயாயை நமோ நம: ।
ௐ ஸர்வாத்மபுண்ட³ரீகாக்ஷஸஹோத³ர்யை நமோ நம: ।
ௐ மூகீக்ருʼதமஹாமூகதா³நவாயை நமோ நம: ।
ௐ து³ஷ்டமூகஶிர: ஶைலகுலிஶாயை நமோ நம: ॥ 80 ॥

ௐ குடஜோபத்யகாமுக்²யநிவாஸாயை நமோ நம: ।
ௐ வரேண்யத³க்ஷிணார்தா⁴ங்க³மஹேஶாயை நமோ நம: ।
ௐ ஜ்யோதிஶ்சக்ராஸநாபி⁴க்²யபீட²ஸ்தா²யை நமோ நம: ।
ௐ நவகோடிமஹது³ர்கா³ஸம்வ்ருʼதாயை நமோ நம: ।
ௐ விக்⁴நேஶஸ்கந்த³வீரேஶவத்ஸலாயை நமோ நம: ।
ௐ கலிகல்மஷவித்⁴வம்ஸஸமர்தா²யை நமோ நம: ।
ௐ ஷோட³ஶார்ணமஹாமந்த்ரமந்தி³ராயை நமோ நம: ।
ௐ பஞ்சப்ரணவலோலம்ப³பங்கஜாயை நமோ நம: ।
ௐ மிது²நார்சநஸம்ஹ்ருʼஷ்டஹ்ருʼத³யாயை நமோ நம: ।
ௐ வஸுதே³வமநோபீ⁴ஷ்டப²லதா³யை நமோ நம: ॥ 90 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Vishnu – Sahasranamavali Stotram As Per Garuda Puranam In Gujarati

ௐ கம்ஸாஸுரவராராதிபூஜிதாயை நமோ நம: ।
ௐ ருக்மிணீஸத்யபா⁴மாதி³வந்தி³தாயை நமோ நம: ।
ௐ நந்த³கோ³பப்ரியாக³ர்ப⁴ஸம்பூ⁴தாயை நமோ நம: ।
ௐ கம்ஸப்ராணாபஹரணஸாத⁴நாயை நமோ நம: ।
ௐ ஸுவாஸிநீவதூ⁴பூஜாஸுப்ரீதாயை நமோ நம: ।
ௐ ஶஶாங்கஶேக²ரோத்ஸங்க³விஷ்ட²ராயை நமோ நம: ।
ௐ விபு⁴தா⁴ரிகுலாரண்யகுடா²ராயை நமோ நம: ।
ௐ ஸஞ்ஜீவநௌஷத⁴த்ராதத்ரித³ஶாயை நமோ நம: ।
ௐ மாத்ருʼஸௌக்²யார்தி² பக்ஷீஶஸேவிதாயை நமோ நம: ।
ௐ கடாக்ஷலப்³த⁴ஶக்ரத்வ ப்ரத்³யும்நாயை நமோ நம: ॥ 100 ॥

ௐ இந்த்³ரக்ல்ருʼப்தோத்ஸவோத்க்ருʼஷ்டப்ரஹ்ருʼஷ்டாயை நமோ நம: ।
ௐ தா³ரித்³ர்யது:³க²விச்சே²த³நிபுணாயை நமோ நம: ।
ௐ அநந்யபா⁴வஸ்வர்கா³பவர்க³தா³யை நமோ நம: ।
ௐ அப்ரபந்ந ப⁴வத்ராஸதா³யகாயை நமோ நம: ।
ௐ நிர்ஜிதாஶேஷபாஷண்ட³மண்ட³லாயை நமோ நம: ।
ௐ ஶிவாக்ஷிகுமுதா³ஹ்லாத³சந்த்³ரிகாயை நமோ நம: ।
ௐ ப்ரவர்திதமஹாவித்³யாப்ரதா⁴நாயை நமோ நம: ।
ௐ ஸர்வஶக்த்யைகரூப ஶ்ரீமூகாம்பா³யை நமோ நம: ॥ 108 ॥

இதி மூகாம்பி³காஷ்டோத்தரஶதநாமாவளி: ஸம்பூர்ணா ॥

– Chant Stotra in Other Languages -108 Names of Moogambigai:
108 Names of Mukambika – Ashtottara Shatanamavali in SanskritEnglishBengaliGujaratiKannadaMalayalamOdiaTelugu – Tamil