108 Names of Chandrashekhar Indra Saraswati in Gujarati

॥ 108 Names of Chandrashekhar Indra Saraswati Gujarati Lyrics ॥

॥ શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વત્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ ॥

મહાસ્વામિપાદાષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ

શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધીશ્વર જગદ્ગુરુ
શ્રીશ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વતી અષ્ટોત્તરશત નામાવલિઃ ।

ૐ શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધીશ્વરાય નમઃ ।
ૐ શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વતીગુરુભ્યો નમઃ ।
ૐ સંન્યાસાશ્રમશિખરાય નમઃ ।
ૐ કાષાયદણ્ડધારિણે નમઃ ।
ૐ સર્વપીડાપહારિણે નમઃ ।
ૐ સ્વામિનાથગુરવે નમઃ ।
ૐ કરુણાસાગરાય નમઃ ।
ૐ જગદાકર્ષણશક્તિમતે નમઃ ।
ૐ સર્વસરાચરહૃદયસ્થાય નમઃ ।
ૐ ભક્તપરિપાલકશ્રેષ્ઠાય નમઃ ॥ ૧૦ ॥

ૐ ધર્મપરિપાલકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીજયેન્દ્રસરસ્વત્યાચાર્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રીવિજયેન્દ્રસરસ્વતીપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ શિવશક્તિસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ ભક્તજનપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મવિષ્ણુશિવૈક્યસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ કાઞ્ચીક્ષેત્રવાસાય નમઃ ।
ૐ કૈલાશશિખરવાસાય નમઃ ।
ૐ સ્વધર્મપરિપોષકાય નમઃ ।
ૐ ચાતુર્વર્ણ્યસંરક્ષકાય નમઃ ॥ ૨૦ ॥

ૐ લોકરક્ષણસઙ્કલ્પાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મનિષ્ઠાપરાય નમઃ ।
ૐ સર્વપાપહરાય નમઃ ।
ૐ ધર્મરક્ષણસન્તુષ્ટાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાર્પિતધનસ્વીકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ સર્વોપનિષત્સારજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વશાસ્ત્રગમ્યાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકપિતામહાય નમઃ ।
ૐ ભક્તાભીષ્ટપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મણ્યપોષકાય નમઃ ॥ ૩૦ ॥

ૐ નાનવિધપુષ્પાર્ચિતપદાય નમઃ ।
ૐ રુદ્રાક્ષકિરીટધારિણે નમઃ ।
ૐ ભસ્મોદ્ધૂલિતવિગ્રહાય નમઃ ।
ૐ સર્વજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ સર્વચરાચરવ્યાપકાય નમઃ ।
ૐ અનેકશિષ્યપરિપાલકાય નમઃ ।
ૐ મનશ્ચાઞ્ચલ્યનિવર્તકાય નમઃ ।
ૐ અભયહસ્તાય નમઃ ।
ૐ ભયાપહાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપુરુષાય નમઃ ॥ ૪૦ ॥

ૐ યજ્ઞાનુષ્ઠાનરુચિપ્રદાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસમ્પન્નાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞસહાયકાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞફલદાય નમઃ ।
ૐ યજ્ઞપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ ઉપમાનરહિતાય નમઃ ।
ૐ સ્ફટિકતુલસીરુદ્રાક્ષહારધારિણે નમઃ ।
ૐ ચાતુર્વર્ણ્યસમદૃષ્ટયે નમઃ ।
ૐ ઋગ્ય़જુસ્સામાથર્વણચતુર્વેદસંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ દક્ષિણામૂર્તિસ્વરૂપાય નમઃ ॥ ૫૦ ॥

ૐ જાગ્રત્સ્વપ્નસુષુપ્ત્યવસ્થાતીતાય નમઃ ।
ૐ કોટિસૂર્યતુલ્યતેજોમયશરીરાય નમઃ ।
ૐ સાધુસઙ્ઘસંરક્ષકાય નમઃ ।
ૐ અશ્વગજગોપૂજાનિર્વર્તકાય નમઃ ।
ૐ ગુરુપાદુકાપૂજાધુરન્ધરાય નમઃ ।
ૐ કનકાભિષિક્તાય નમઃ ।
ૐ સ્વર્ણબિલ્વદલપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ સર્વજીવમોક્ષદાય નમઃ ।
ૐ મૂકવાગ્દાનનિપુણાય નમઃ ।
ૐ નેત્રદીક્ષાદાનાય નમઃ ॥ ૬૦ ॥

ૐ દ્વાદશલિઙ્ગસ્થાપકાય નમઃ ।
ૐ ગાનરસજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ બ્રહ્મજ્ઞાનોપદેશકાય નમઃ ।
ૐ સકલકલાસિદ્ધિદાય નમઃ ।
ૐ ચાતુર્વર્ણ્યપૂજિતાય નમઃ ।
ૐ અનેકભાષાસમ્ભાષણકોવિદાય નમઃ ।
ૐ અષ્ટસિદ્ધિપ્રદાયકાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશારદામઠસુસ્થિતાય નમઃ ।
ૐ નિત્યાન્નદાનસુપ્રીતાય નમઃ ।
ૐ પ્રાર્થનામાત્રસુલભાય નમઃ ॥ ૭૦ ॥

ૐ પાદયાત્રાપ્રિયાય નમઃ ।
ૐ નાનાવિધમતપણ્ડિતાય નમઃ ।
ૐ શ્રુતિસ્મૃતિપુરાણજ્ઞાય નમઃ ।
ૐ દેવયક્ષકિન્નરકિંપુરુષપૂજ્યાય નમઃ ।
ૐ શ્રવણાનન્દકરકીર્તયે નમઃ ।
ૐ દર્શનાનન્દાય નમઃ ।
ૐ અદ્વૈતાનન્દભરિતાય નમઃ ।
ૐ અવ્યાજકરુણામૂર્તયે નમઃ ।
ૐ શૈવવૈષ્ણવાદિમાન્યાય નમઃ ।
ૐ શઙ્કરાચાર્યાય નમઃ ॥ ૮૦ ॥

ૐ દણ્ડકમણ્ડલુહસ્તાય નમઃ ।
ૐ વીણામૃદઙ્ગાદિસકલવાદ્યનાદસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ રામકથારસિકાય નમઃ ।
ૐ વેદવેદાઙ્ગાગમાદિ સકલકલાસદઃપ્રવર્તકાય નમઃ ।
ૐ હૃદયગુહાશયાય નમઃ ।
ૐ શતરુદ્રીયવર્ણિતસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ કેદારેશ્વરનાથાય નમઃ ।
ૐ અવિદ્યાનાશકાય નમઃ ।
ૐ નિષ્કામકર્મોપદેશકાય નમઃ ।
ૐ લઘુભક્તિમાર્ગોપદેશકાય નમઃ ॥ ૯૦ ॥

ૐ લિઙ્ગસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ સાલગ્રામસૂક્ષ્મસ્વરૂપાય નમઃ ।
ૐ કાલટ્યાંશઙ્કરકીર્તિસ્તમ્ભનિર્માણકર્ત્રે નમઃ ।
ૐ જિતેન્દ્રિયાય નમઃ ।
ૐ શરણાગતવત્સલાય નમઃ ।
ૐ શ્રીશૈલશિખરવાસાય નમઃ ।
ૐ ડમરુકનાદવિનોદાય નમઃ ।
ૐ વૃષભારૂઢાય નમઃ ।
ૐ દુર્મતનાશકાય નમઃ ।
ૐ આભિચારિકદોષહર્ત્રે નમઃ ॥ ૧૦૦ ॥

ૐ મિતાહારાય નમઃ ।
ૐ મૃત્યુવિમોચનશક્તાય નમઃ ।
ૐ શ્રીચક્રાર્ચનતત્પરાય નમઃ ।
ૐ દાસાનુગ્રહકારકાય નમઃ ।
ૐ અનુરાધાનક્ષત્રજાતાય નમઃ ।
ૐ સર્વલોકખ્યાતશીલાય નમઃ ।
ૐ વેઙ્કટેશ્વરચરણપદ્મષટ્પદાય નમઃ ।
ૐ શ્રીત્રિપુરસુન્દરીસમેતશ્રીચન્દ્રમૌલીશ્વરપૂજપ્રિયાય નમઃ । 108 ।

ઇતિ શ્રીકાઞ્ચીકામકોટિપીઠાધીશ્વર જગદ્ગુરુ શઙ્કરાચાર્ય
શ્રીચન્દ્રશેખરેન્દ્રસરસ્વત્યષ્ટોત્તરશતનામાવલિઃ સમ્પૂર્ણા ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Parmacharya Sri Chandrashekharendrasarasvati Ashtottarashata Namavali » 108 Names of Chandrashekhar Indra Saraswati Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu » Tamil

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *