108 Names Of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 In Odia

॥ Subramanya Siddhanama Ashtottarashata Namavali 2 Odia Lyrics ॥

॥ ଶ୍ରୀସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାଷ୍ଟୋତ୍ତରଶତନାମାଵଲିଃ ୨ ॥

ଓଂ ଶ୍ରୀଗଣେଶାୟ ନମଃ ।

ଓଂ ସୁବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟାୟ ନମଃ । ପରବ୍ରହ୍ମଣେ । ଶରଣାଗତଵତ୍ସଲାୟ ।
ଭକ୍ତପ୍ରିୟାୟ । ପରସ୍ମୈ ଜ୍ୟୋତିଷେ । କାର୍ତିକେୟାୟ । ମହାମତୟେ ।
କୃପନିଧୟେ । ମହାସେନାୟ । ଭୀମାୟ । ଭୀମପରକ୍ରମାୟ ।
ପାର୍ଵତୀନନ୍ଦନାୟ । ଶ୍ରୀମତେ । ଈଶପୁତ୍ରାୟ । ମହାଦ୍ୟୁତୟେ । ଏକରୂପାୟ ।
ସ୍ଵୟଂ ଜ୍ୟୋତିଷେ । ଅପ୍ରମେୟାୟ । ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟାୟ । ସେନାପତୟେ ନମଃ ॥ ୨୦ ॥

ଓଂ ମହାଵିଷ୍ଣଵେ ନମଃ । ଆଦ୍ୟନ୍ତରହିତାୟ । ଶିଵାୟ । ଅଗ୍ନିଗର୍ଭାୟ ।
ମହାଦେଵାୟ । ତାରକାସୁରମର୍ଦନାୟ । ଅନାଦୟେ । ଭଗଵତେ ।
ଦେଵାୟ । ଶରଜନ୍ମନେ । ଷଡାନନାୟ । ଗୁହାଶୟାୟ । ମହାତେଜସେ ।
ଲୋକଜ୍ଞାୟ । ଲୋକରକ୍ଷକାୟ । ସୁନ୍ଦରାୟ । ସୂତ୍ରକାରାୟ । ଵିଶାଖାୟ ।
ପରଭଞ୍ଜନାୟ । ଈଶାୟ ନମଃ ॥ ୪୦ ॥

ଓଂ ଖଡ୍ଗଧରାୟ ନମଃ । କର୍ତ୍ରେ । ଵିଶ୍ଵରୂପାୟ । ଧନୁର୍ଧରାୟ ।
ଜ୍ଞାନଗମ୍ୟାୟ । ଦୃଢପ୍ରଜ୍ଞାୟ । କୁମାରାୟ । କମଲାସନାୟ ।
ଅକଲ୍ମଷାୟ । ଶକ୍ତିଧରାୟ । ସୁକୀର୍ତୟେ । ଦୀନରକ୍ଷକାୟ ।
ଷାଣ୍ମାତୁରାୟ । ସର୍ଵଗୋପ୍ତ୍ରେ । ସର୍ଵଭୂତଦୟାନିଧୟେ । ଵିଶ୍ଵପ୍ରିୟାୟ ।
ଵିଶ୍ଵେଶାୟ । ଵିଶ୍ଵଭୁଜେ । ଵିଶ୍ଵମଙ୍ଗଲାୟ । ସର୍ଵଵ୍ୟାପିନେ ନମଃ ॥ ୬୦ ॥

See Also  109 Names Of Sri Rajagopala – Ashtottara Shatanamavali In English

ଓଂ ସର୍ଵଭୋକ୍ତ୍ରେ ନମଃ । ସର୍ଵରକ୍ଷାକରାୟ । ପ୍ରଭଵେ ।
କାରଣତ୍ରୟକର୍ତ୍ରେ । ନିର୍ଗୁଣାୟ । କ୍ରୌଞ୍ଚଦାରଣାୟ । ସର୍ଵଭୂତାୟ ।
ଭକ୍ତିଗମ୍ୟାୟ । ଭକ୍ତେଶାୟ । ଭକ୍ତଵତ୍ସଲାୟ । କଲ୍ପଵୃକ୍ଷାୟ ।
ଗହ୍ଵରାୟ । ସର୍ଵଭୂତାଶୟସ୍ଥିତାୟ । ଦେଵଗୋପ୍ତ୍ରେ । ଦୁଃଖଜ୍ଞାୟ ।
ଵରଦାୟ । ଵରପ୍ରିୟାୟ । ଅନାଦିବ୍ରହ୍ମଚାରିଣେ । ସହସ୍ରାକ୍ଷାୟ ।
ସହସ୍ରପଦେ ନମଃ ॥ ୮୦ ॥

ଓଂ ଜ୍ଞାନସ୍ଵରୂପାୟ ନମଃ । ଜ୍ଞାନିନେ । ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ । ଜ୍ଞାନଦାତ୍ରେ ।
ସଦାଶିଵାୟ । ଵେଦାନ୍ତଵେଦ୍ୟାୟ । ଵେଦାତ୍ମନେ । ଵେଦସାରାୟ ।
ଵିଚକ୍ଷଣାୟ । ୟୋଗିନେ । ୟୋଗପ୍ରିୟାୟ । ଅନନ୍ତାୟ । ମହାऱୂପାୟ ।
ବହୁରୂପାୟ । ନିର୍ଵିକଲ୍ପାୟ । ନିର୍ଲେପାୟ । ନିର୍ଵିକାରାୟ । ନିରଞ୍ଜନାୟ ।
ନିତ୍ୟତୃପ୍ତାୟ । ନିରାହାରାୟ । ନିରାଭାସାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୦ ॥

ଓଂ ନିରାଶ୍ରୟାୟ ନମଃ । ଅଖଣ୍ଡନିର୍ମଲାୟ । ଅନନ୍ତାୟ ।
ଚିଦାନନ୍ଦାତ୍ମକାୟ । ଗୁହାୟ । ଚିନ୍ମୟାୟ । ଗିରୀଶାୟ ।
ଦଣ୍ଡାୟୁଧଧରାୟ ନମଃ ॥ ୧୦୮ ॥

ଇତି ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » 108 Names of Sri Subrahmanya Siddhanama 2 Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Gakaradi Sri Ganapati 1000 Names – Sahasranama Stotram In Malayalam