108 Names Of Sri Tripura Bhairavi In Sanskrit

॥ 108 Names of Sri Tripura Bhairavi Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री त्रिपुरभैरवी अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं भैरव्यै नमः ।
ओं भैरवाराध्यायै नमः ।
ओं भूतिदायै नमः ।
ओं भूतभावनायै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं ब्राह्म्यै नमः ।
ओं कामधेनवे नमः ।
ओं सर्वसम्पत्प्रदायिन्यै नमः ।
ओं त्रैलोक्यवन्दितदेव्यै नमः ॥ ९ ॥

ओं देव्यै नमः ।
ओं महिषासुरमर्दिन्यै नमः ।
ओं मोहघ्न्यै नमः ।
ओं मालत्यै नमः ।
ओं मालायै नमः ।
ओं महापातकनाशिन्यै नमः ।
ओं क्रोधिन्यै नमः ।
ओं क्रोधनिलयायै नमः ।
ओं क्रोधरक्तेक्षणायै नमः ॥ १८ ॥

ओं कुह्वे नमः ।
ओं त्रिपुरायै नमः ।
ओं त्रिपुराधारायै नमः ।
ओं त्रिनेत्रायै नमः ।
ओं भीमभैरव्यै नमः ।
ओं देवक्यै नमः ।
ओं देवमात्रे नमः ।
ओं देवदुष्टविनाशिन्यै नमः ।
ओं दामोदरप्रियायै नमः ॥ १८ ॥

ओं दीर्घायै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं दुर्गतिनाशिन्यै नमः ।
ओं लम्बोदर्यै नमः ।
ओं लम्बकर्णायै नमः ।
ओं प्रलम्बितपयोधरायै नमः ।
ओं प्रत्यङ्गिरायै नमः ।
ओं प्रतिपदायै नमः ।
ओं प्रणतक्लेशनाशिन्यै नमः ॥ ३६ ॥

ओं प्रभावत्यै नमः ।
ओं गुणवत्यै नमः ।
ओं गणमात्रे नमः ।
ओं गुह्येश्वर्यै नमः ।
ओं क्षीराब्धितनयायै नमः ।
ओं क्षेम्यायै नमः ।
ओं जगत्त्राणविधायिन्यै नमः ।
ओं महामार्यै नमः ।
ओं महामोहायै नमः ॥ ४५ ॥

ओं महाक्रोधायै नमः ।
ओं महानद्यै नमः ।
ओं महापातकसंहर्त्र्यै नमः ।
ओं महामोहप्रदायिन्यै नमः ।
ओं विकरालायै नमः ।
ओं महाकालायै नमः ।
ओं कालरूपायै नमः ।
ओं कलावत्यै नमः ।
ओं कपालखट्वाङ्गधरायै नमः ॥ ५४ ॥

ओं खड्गखर्परधारिण्यै नमः ।
ओं कुमार्यै नमः ।
ओं कुङ्कुमप्रीतायै नमः ।
ओं कुङ्कुमारुणरञ्जितायै नमः ।
ओं कौमोदक्यै नमः ।
ओं कुमुदिन्यै नमः ।
ओं कीर्त्यायै नमः ।
ओं कीर्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं नवीनायै नमः ॥ ६३ ॥

ओं नीरदायै नमः ।
ओं नित्यायै नमः ।
ओं नन्दिकेश्वरपालिन्यै नमः ।
ओं घर्घरायै नमः ।
ओं घर्घरारावायै नमः ।
ओं घोरायै नमः ।
ओं घोरस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं कलिघ्न्यै नमः ।
ओं कलिधर्मघ्न्यै नमः ॥ ७२ ॥

ओं कलिकौतुकनाशिन्यै नमः ।
ओं किशोर्यै नमः ।
ओं केशवप्रीतायै नमः ।
ओं क्लेशसङ्घनिवारिण्यै नमः ।
ओं महोन्मत्तायै नमः ।
ओं महामत्तायै नमः ।
ओं महाविद्यायै नमः ।
ओं महीमय्यै नमः ।
ओं महायज्ञायै नमः ॥ ८१ ॥

ओं महावाण्यै नमः ।
ओं महामन्दरधारिण्यै नमः ।
ओं मोक्षदायै नमः ।
ओं मोहदायै नमः ।
ओं मोहायै नमः ।
ओं भुक्तिमुक्तिप्रदायिन्यै नमः ।
ओं अट्टाट्टहासनिरतायै नमः ।
ओं क्वणन्नूपुरधारिण्यै नमः ।
ओं दीर्घदम्ष्ट्रायै नमः ॥ ९० ॥

ओं दीर्घमुख्यै नमः ।
ओं दीर्घघोणायै नमः ।
ओं दीर्घिकायै नमः ।
ओं दनुजान्तकर्यै नमः ।
ओं दुष्टायै नमः ।
ओं दुःखदारिद्र्यभञ्जिन्यै नमः ।
ओं दुराचारायै नमः ।
ओं दोषघ्न्यै नमः ।
ओं दमपत्न्यै नमः ॥ ९९ ॥

ओं दयापरायै नमः ।
ओं मनोभवायै नमः ।
ओं मनुमय्यै नमः ।
ओं मनुवंशप्रवर्धिन्यै नमः ।
ओं श्यामायै नमः ।
ओं श्यामतनवे नमः ।
ओं शोभायै नमः ।
ओं सौम्यायै नमः ।
ओं शम्भुविलासिन्यै नमः ॥ १०८ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Durga Slokam » Sri Tripura Bhairavi Ashtottarshat Shatanamavali » 108 Names of Sri Tripura Bhairavi Lyrics in English » Kannada » Telugu » Tamil