108 Names Sri Subrahmanya Swamy In Sanskrit

॥ Sri Subramanya Ashtottara Sata Namavali Sanskrit ॥

ॐ स्कन्दाय नमः
ॐ गुहाय नमः
ॐ षण्मुखाय नमः
ॐ फालनेत्र सुताय नमः
ॐ प्रभवे नमः
ॐ पिङ्गलाय नमः
ॐ क्रुत्तिकासूनवे नमः
ॐ सिखिवाहाय नमः
ॐ द्विनादभुजाय नमः
ॐ द्विषन्णे त्राय नमः ॥ 10 ॥

ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ फिशिताश प्रभञ्जनाय नमः
ॐ तारकासुर संहार्त्रे नमः
ॐ रक्षोबलविमर्द नाय नमः
ॐ मत्ताय नमः
ॐ प्रमत्ताय नमः
ॐ उन्मत्ताय नमः
ॐ सुरसैन्य स्सुरक्ष काय नमः
ॐ दीवसेनापतये नमः
ॐ प्राज्ञाय नमः ॥ 20 ॥

ॐ कृपालवे नमः
ॐ भक्तवत्सलाय नमः
ॐ उमासुताय नमः
ॐ शक्तिधराय नमः
ॐ कुमाराय नमः
ॐ क्रौञ्च दारणाय नमः
ॐ सेनानिये नमः
ॐ अग्निजन्मने नमः
ॐ विशाखाय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ 30 ॥

ॐ शिवस्वामिने नमः
ॐ गुण स्वामिने नमः
ॐ सर्वस्वामिने नमः
ॐ सनातनाय नमः
ॐ अनन्त शक्तिये नमः
ॐ अक्षोभ्याय नमः
ॐ पार्वतिप्रियनन्दनाय नमः
ॐ गङ्गासुताय नमः
ॐ सरोद्भूताय नमः
ॐ अहूताय नमः ॥ 40 ॥

See Also  108 Names Of Rama 7 – Ashtottara Shatanamavali In English

ॐ पावकात्मजाय नमः
ॐ ज्रुम्भाय नमः
ॐ प्रज्रुम्भाय नमः
ॐ उज्ज्रुम्भाय नमः
ॐ कमलासन संस्तुताय नमः
ॐ एकवर्णाय नमः
ॐ द्विवर्णाय नमः
ॐ त्रिवर्णाय नमः
ॐ सुमनोहराय नमः
ॐ चतुर्व र्णाय नमः ॥ 50 ॥

ॐ पञ्च वर्णाय नमः
ॐ प्रजापतये नमः
ॐ आहार्पतये नमः
ॐ अग्निगर्भाय नमः
ॐ शमीगर्भाय नमः
ॐ विश्वरेतसे नमः
ॐ सुरारिघ्ने नमः
ॐ हरिद्वर्णाय नमः
ॐ शुभकाराय नमः
ॐ वटवे नमः ॥ 60 ॥

ॐ वटवेष भ्रुते नमः
ॐ पूषाय नमः
ॐ गभस्तिये नमः
ॐ गहनाय नमः
ॐ चन्द्रवर्णाय नमः
ॐ कलाधराय नमः
ॐ मायाधराय नमः
ॐ महामायिने नमः
ॐ कैवल्याय नमः
ॐ शङ्करात्मजाय नमः ॥ 70 ॥

ॐ विस्वयोनिये नमः
ॐ अमेयात्मा नमः
ॐ तेजोनिधये नमः
ॐ अनामयाय नमः
ॐ परमेष्टिने नमः
ॐ परब्रह्मय नमः
ॐ वेदगर्भाय नमः
ॐ विराट्सुताय नमः
ॐ पुलिन्दकन्याभर्ताय नमः
ॐ महासार स्वताव्रुताय नमः ॥ 80 ॥

ॐ आश्रित खिलदात्रे नमः
ॐ चोरघ्नाय नमः
ॐ रोगनाशनाय नमः
ॐ अनन्त मूर्तये नमः
ॐ आनन्दाय नमः
ॐ शिखिण्डिकृत केतनाय नमः
ॐ डम्भाय नमः
ॐ परम डम्भाय नमः
ॐ महा डम्भाय नमः
ॐ क्रुपाकपये नमः ॥ 90 ॥

See Also  Yamunashtakam 4 In Sanskrit

ॐ कारणोपात्त देहाय नमः
ॐ कारणातीत विग्रहाय नमः
ॐ अनीश्वराय नमः
ॐ अमृताय नमः
ॐ प्राणाय नमः
ॐ प्राणायाम पारायणाय नमः
ॐ विरुद्दहन्त्रे नमः
ॐ वीरघ्नाय नमः
ॐ रक्तास्याय नमः
ॐ श्याम कन्धराय नमः ॥ 100 ॥

ॐ सुब्र ह्मण्याय नमः
ॐ आन् गुहाय नमः
ॐ प्रीताय नमः
ॐ ब्राह्मण्याय नमः
ॐ ब्राह्मण प्रियाय नमः
ॐ वेदवेद्याय नमः
ॐ अक्षय फलदाय नमः
ॐ वल्ली देवसेना समेत श्री सुब्रह्मण्य स्वामिने नमः ॥ 108 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Lord Muruga 108 English Names / Subramaniyan Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil