Ashtottara Shatanamavali Of Sri Kartikeya In Sanskrit

॥ 108 Names of Kartikeya/Muruga/Subramanyam Lyrics in Sanskrit ॥

ॐ ब्रह्मवादिने नमः
ॐ ब्रह्मणे नमः
ॐ ब्रह्मब्राह्मणवत्सलाय नमः
ॐ ब्रह्मण्याय नमः ।
ॐ ब्रह्मदेवाय नमः ।
ॐ ब्रह्मदाय नमः ।
ॐ ब्रह्मसंग्रहाय नमः ।
ॐ पराय नमः ।
ॐ परमाय तेजसे नमः ।
ॐ मङ्गलानाञ्च मङ्गलाय नमः । 10 ।

ॐ अप्रमेयगुणाय नमः ।
ॐ मन्त्राणां मन्त्रगाय नमः ।
ॐ सावित्रीमयाय देवाय नमः ।
ॐ सर्वत्रैवापराजिताय नमः ।
ॐ मन्त्राय नमः ।
ॐ सर्वात्मकाय नमः ।
ॐ देवाय नमः ।
ॐ षडक्षरवतां वराय नमः ।
ॐ गवां पुत्राय नमः ।
ॐ सुरारिघ्नाय नमः । 20 ।

ॐ सम्भवाय नमः ।
ॐ भवभावनाय नमः ।
ॐ पिनाकिने नमः ।
ॐ शत्रुघ्ने नमः ।
ॐ कूटाय नमः ।
ॐ स्कन्दाय नमः ।
ॐ सुराग्रण्ये नमः ।
ॐ द्वादशाय नमः ।
ॐ भुवे नमः ।
ॐ भुवाय नमः । 30 ।

ॐ भाविने नमः ।
ॐ भुवःपुत्राय नमः ।
ॐ नमस्कृताय नमः ।
ॐ नागराजाय नमः ।
ॐ सुधर्मात्मने नमः ।
ॐ नाकपृष्ठाय नमः ।
ॐ सनातनाय नमः ।
ॐ हेमगर्भाय नमः ।
ॐ महागर्भाय नमः ।
ॐ जयाय नमः । 40 ।

See Also  1000 Names Of Sri Lakshmi Narasimha Swamy In Odia

ॐ विजयेश्वराय नमः ।
ॐ कर्त्रे नमः ।
ॐ विधात्रे नमः ।
ॐ नित्याय नमः ।
ॐ अनित्याय नमः ।
ॐ अरिमर्दनाय नमः ।
ॐ महासेनाय नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ वीरसेनाय नमः ।
ॐ चमूपतये नमः । 50 ।

ॐ सुरसेनाय नमः ।
ॐ सुराध्यक्षाय नमः ।
ॐ भीमसेनाय नमः ।
ॐ निरामयाय नमः ।
ॐ शौरये नमः ।
ॐ यदवे नमः ।
ॐ महातेजसे नमः ।
ॐ वीर्यवते नमः ।
ॐ सत्यविक्रमाय नमः ।
ॐ तेजोगर्भाय नमः । 60 ।

ॐ असुररिपवे नमः ।
ॐ सुरमूर्तये नमः ।
ॐ सुरोर्जिताय नमः ।
ॐ कृतज्ञाय नमः ।
ॐ वरदाय नमः ।
ॐ सत्याय नमः ।
ॐ शरण्याय नमः ।
ॐ साधुवत्सलाय नमः ।
ॐ सुव्रताय नमः ।
ॐ सूर्यसङ्काशाय नमः । 70 ।

ॐ वह्निगर्भाय नमः ।
ॐ रणोत्सुकाय नमः ।
ॐ पिप्पलिने नमः ।
ॐ शीघ्रगाय नमः ।
ॐ रौद्रये नमः ।
ॐ गाङ्गेयाय नमः ।
ॐ रिपुदारणाय नमः ।
ॐ कार्तिकेयाय नमः ।
ॐ प्रभवे नमः ।
ॐ क्षान्ताय नमः । 80 ।

See Also  Karthaveeryarjuna Stotram In Sanskrit

ॐ नीलदंष्ट्राय नमः ।
ॐ महामनसे नमः ।
ॐ निग्रहाय नमः ।
ॐ निग्रहाणां नेत्रे नमः ।
ॐ दैत्यसूदनाय नमः ।
ॐ प्रग्रहाय नमः ।
ॐ परमानन्दाय नमः ।
ॐ क्रोधघ्नाय नमः ।
ॐ तारकोच्छिदाय नमः ।
ॐ कुक्कुटिने नमः । 90 ।

ॐ बहुलाय नमः ।
ॐ वादिने नमः ।
ॐ कामदाय नमः ।
ॐ भूरिवर्धनाय नमः ।
ॐ अमोघाय नमः ।
ॐ अमृतदाय नमः ।
ॐ अग्नये नमः ।
ॐ शत्रुघ्नाय नमः ।
ॐ सर्वबोधनाय नमः ।
ॐ अनघाय नमः । 100 ।

ॐ अमराय नमः ।
ॐ श्रीमते नमः ।
ॐ उन्नताय नमः ।
ॐ अग्निसम्भवाय नमः ।
ॐ पिशाचराजाय नमः ।
ॐ सूर्याभाय नमः ।
ॐ शिवात्मने नमः ।
ॐ सनातनाय नमः । 108 ।

॥ इति श्रीस्कन्दमहापुराणे माहेश्वरखन्डान्तर्गते कुमारिकाखण्डे
श्रीकार्तिकेयाष्टोत्तरशतनामावलिः सम्पूर्णा ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Sahasranamani » Ashtottara Shatanamavali of Sri Kartikeya Lyrics in English