Bhagavan Manasa Pooja In Tamil

॥ Bhagavan Manasa Pooja Tamil Lyrics ॥

॥ பகவன்மானஸ பூஜா ॥

ஹ்ருத³ம்போ⁴ஜே க்ருஷ்ண꞉ ஸஜலஜலத³ஶ்யாமலதனு꞉
ஸரோஜாக்ஷ꞉ ஸ்ரக்³வீ முகுடகடகாத்³யாப⁴ரணவான் ।
ஶரத்³ராகானாத²ப்ரதிமவத³ன꞉ ஶ்ரீமுரளிகாம்
வஹந்த்⁴யேயோ கோ³பீக³ணபரிவ்ருத꞉ குங்குமசித꞉ ॥ 1 ॥

பயோ(அ)ம்போ⁴தே⁴ர்த்³வீபான்மம ஹ்ருத³யமாயாஹி ப⁴க³வன்
மணிவ்ராதப்⁴ராஜத்கனகவரபீட²ம் நரஹரே ।
ஸுசிஹ்னௌ தே பாதௌ³ யது³குலஜ நேனேஜ்மி ஸுஜலை꞉
க்³ருஹாணேத³ம் தூ³ர்வாப²லஜலவத³ர்க்⁴யம் முரரிபோ ॥ 2 ॥

த்வமாசாமோபேந்த்³ர த்ரித³ஶஸரித³ம்போ⁴(அ)திஶிஶிரம்
ப⁴ஜஸ்வேமம் பஞ்சாம்ருதரசிதமாப்லாவ்யமக⁴ஹன் ।
த்³யுனத்³யா꞉ காளிந்த்³யா அபி கனககும்ப⁴ஸ்தி²தமித³ம்
ஜலம் தேன ஸ்னானம் குரு குரு குருஷ்வா(அ)சமனகம் ॥ 3 ॥

தடித்³வர்ணே வஸ்த்ரே ப⁴ஜ விஜயகாந்தாதி⁴ஹரண
ப்ரலம்பா³ரிப்⁴ராதர்ம்ருது³லமுபவீதம் குரு க³ளே ।
லலாடே பாடீரம் ம்ருக³மத³யுதம் தா⁴ரய ஹரே
க்³ருஹாணேத³ம் மால்யம் ஶதத³ளதுலஸ்யா விரசிதம் ॥ 4 ॥

த³ஶாங்க³ம் தூ⁴பம் ஸத்³வரத³ சரணாக்³ரே(அ)ர்பிதமயே
முக²ம் தீ³பேனேந்து³ப்ரப⁴வரஜஸா தே³வ கலயே ।
இமௌ பாணீ வாணீபதினுத ஸகர்பூரரஜஸா
விஶோத்⁴யாக்³ரே த³த்தம் ஸலிலமித³மாசாம ந்ருஹரே ॥ 5 ॥

ஸதா³ ம்ருஷ்டான்னம் ஷட்³ரஸவத³கி²லவ்யஞ்ஜனயுதம்
ஸுவர்ணாமத்ரே கோ³க்⁴ருதசஷகயுக்தே ஸ்தி²தமித³ம் ।
யஶோதா³ஸூனோ தத்பரமத³யயா(அ)ஶா ஸஸகி²பி⁴꞉
ப்ரஸாத³ம் வாஞ்ச²த்³பி⁴꞉ ஸஹ தத³னு நீரம் பிப³ விபோ⁴ ॥ 6 ॥

ஸசந்த்³ரம் தாம்பூ³லம் முக²ருசிகரம் ப⁴க்ஷய ஹரே
ப²லம் ஸ்வாது³ ப்ரீத்யா பரிமளவதா³ஸ்வாத³ய சிரம் ।
ஸபர்யாபர்யாப்த்யை கனகமணிஜாதம் ஸ்தி²தமித³ம்
ப்ரதீ³பைராரார்திம் ஜலதி⁴தனயாஶ்லிஷ்ட ருசயே ॥ 7 ॥

விஜாதீயை꞉ புஷ்பைரதிஸுரபி⁴பி⁴ர்பி³ல்வதுலஸீ
யுதைஶ்சேமம் புஷ்பாஞ்ஜலிமஜித தே மூர்த்⁴னி நித³தே⁴ ।
தவ ப்ராத³க்ஷிண்யக்ரமணமக⁴வித்⁴வம்ஸி ரசிதம்
சதுர்வாரம் விஷ்ணோ ஜனிபத²க³திஶ்ராந்த விது³ஷாம் ॥ 8 ॥

See Also  Devidhamashtakam In Tamil

நமஸ்காரோ(அ)ஷ்டாங்க³꞉ ஸகலது³ரிதத்⁴வம்ஸனபடு꞉
க்ருதம் ந்ருத்யம் கீ³தம் ஸ்துதிரபி ரமாகாந்த த இத³ம் ।
தவ ப்ரீத்யை பூ⁴யாத³ஹமபி ச தா³ஸஸ்தவ விபோ⁴
க்ருதம் சி²த்³ரம் பூர்ணம் குரு குரு நமஸ்தே(அ)ஸ்து ப⁴க³வன் ॥ 9 ॥

ஸதா³ ஸேவ்ய꞉ க்ருஷ்ண꞉ ஸஜலக⁴னநீல꞉ கரதலே
த³தா⁴னோ த³த்⁴யன்னம் தத³னு நவனீதம் முரளிகம் ।
கதா³சித்காந்தானாம் குசகலஶபத்ராளிரசனா
ஸமாஸக்த꞉ ஸ்னிக்³தை⁴꞉ ஸஹ ஶிஶுவிஹாரம் விரசயன் ॥ 10 ॥

மணிகர்ணேச்ச²யா ஜாதமித³ம் மானஸபூஜனம் ।
ய꞉ குர்வீதோஷஸி ப்ராஜ்ஞஸ்தஸ்ய க்ருஷ்ண꞉ ப்ரஸீத³தி ॥

இதி ஶ்ரீமத்³வல்லபா⁴சார்யவிரசிதா ப⁴க³வன்மானஸபூஜா ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Bhagavan Manasa Puja in SanskritEnglish –  KannadaTelugu – Tamil