Bheeshma Ashtami Tarpana Slokam In English

॥ Bheeshma Ashtami Tarpana slokam English Lyrics ॥

॥ bhīsmastami tarpana ślōkaṁ ॥
vaiyaghrapada gōtraya saṅkr̥tya pravaraya ca ।
gaṅgaputraya bhīsmaya ajanma brahmacarinē ॥ 1

bhīsmaḥ śantanavō vīraḥ satyavadī jitēndriyaḥ ।
abhiradbhiravapnōtu putra pautrōcitaṁ kriyam ॥ 2

vasūnamavataraya śantanōratmajaya ca ।
arghyaṁ dadami bhīsmaya ajanmabrahmacarinē ॥ 3

bhīsmaya namaḥ idamarghyaṁ idamarghyaṁ idamarghyam ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Bheeshma Ashtami Tarpana slokam in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Chatusloki Bhagavatam In English