Garuda Gamana Garudadhvaja In Sanskrit

॥ Garuda Gamana Garuda Dhwaja Sanskrit Lyrics ॥

गरुड गमन गरुडध्वज
नरहरि नमोनमो नमो ॥

कमलापति कमलनाभा
कमलज जन्मकारणिक ।
कमलनयन कमलाप्तकुल
नमोनमो हरि नमो नमो ॥

जलधि बन्धन जलधिशयन
जलनिधि मध्य जन्तुकल ।
जलधिजामात जलधिगम्भीर
हलधर नमो हरि नमो ॥

घनदिव्यरूप घनमहिमाङ्क
घनघना घनकाय वर्ण ।
अनघ श्रीवेङ्कटाधिपतेहं
नमो नमोहरि नमो नमो ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Garuda Gamana Garudadhvaja Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil