Gauri Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Gauri Ashtottarashatanama Stotram Tamil Lyrics ॥

॥ கௌ³ர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ அத² கௌ³ர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரம் ॥

॥ த³த்தாத்ரேயேண கௌ³ர்யஷ்டோத்தரஶதநாமஸ்தோத்ரோபதே³ஶவர்ணநம் ॥

இதி ஶ்ருத்வா கதா²ம் புண்யாம் கௌ³ரீவீர்யவிசித்ரிதாம் ।
அப்ருʼச்ச²த்³பா⁴ர்க³வோ பூ⁴யோ த³த்தாத்ரேயம் மஹாமுநிம் ॥ 1 ॥

ப⁴க³வந்நத்³பு⁴ததமம் கௌ³ர்யா வீர்யமுதா³ஹ்ருʼதம் ।
ஶ்ருʼண்வதோ ந ஹி மே த்ருʼப்தி: கதா²ம் தே முக²நி:ஸ்ருʼதாம் ॥ 2 ॥

கௌ³ர்யா நாமாஷ்டஶதகம் யச்ச²ச்யை தி⁴ஷணோ ஜகௌ³ ।
தந்மே கத²ய யச்ச்²ரோதும் மநோ மேঽத்யந்தமுத்ஸுகம் ॥ 3 ॥

பா⁴ர்க³வேணேத்த²மாப்ருʼஷ்டோ யோகி³ராட³த்ரிநந்த³ந: ।
அஷ்டோத்தரஶதம் நாம்நாம் ப்ராஹ கௌ³ர்யா த³யாநிதி:⁴ ॥ 4 ॥

ஜாமத³க்³ந்ய ஶ்ருʼணு ஸ்தோத்ரம் கௌ³ரீநாமபி⁴ரங்கிதம் ।
மநோஹரம் வாஞ்சி²தத³ம் மஹாঽঽபத்³விநிவாரணம் ॥ 5 ॥

ஸ்தோத்ரஸ்யாঽஸ்ய ருʼஷி: ப்ரோக்த அங்கி³ராஶ்ச²ந்த³ ஈரித: ।
அநுஷ்டுப் தே³வதா கௌ³ரீ ஆபந்நாஶாய யோ ஜபேத் ॥ 6 ॥

ஹ்ராம் ஹ்ரீம் இத்யாதி³ விந்யஸ்ய த்⁴யாத்வா ஸ்தோத்ரமுதீ³ரயேத் ॥

॥ த்⁴யாநம் ॥

ஸிம்ஹஸம்ஸ்தா²ம் மேசகாபா⁴ம் கௌஸும்பா⁴ம்ஶுகஶோபி⁴தாம் ॥ 7
க²ட்³க³ம் கே²டம் த்ரிஶூலஞ்ச முத்³க³ரம் பி³ப்⁴ரதீம் கரை: ।
சந்த்³ரசூடா³ம் த்ரிநயநாம் த்⁴யாயேத்கௌ³ரீமபீ⁴ஷ்டதா³ம் ॥ 8 ॥

॥ ஸ்தோத்ரம் ॥

கௌ³ரீ கோ³ஜநநீ வித்³யா ஶிவா தே³வீ மஹேஶ்வரீ ।
நாராயணாঽநுஜா நம்ரபூ⁴ஷணா நுதவைப⁴வா ॥ 9 ॥

த்ரிநேத்ரா த்ரிஶிகா² ஶம்பு⁴ஸம்ஶ்ரயா ஶஶிபூ⁴ஷணா ।
ஶூலஹஸ்தா ஶ்ருதத⁴ரா ஶுப⁴தா³ ஶுப⁴ரூபிணீ ॥ 10 ॥

உமா ப⁴க³வதீ ராத்ரி: ஸோமஸூர்யாঽக்³நிலோசநா ।
ஸோமஸூர்யாத்மதாடங்கா ஸோமஸூர்யகுசத்³வயீ ॥ 11 ॥

See Also  108 Names Of Sri Vasavi In Sanskrit

அம்பா³ அம்பி³கா அம்பு³ஜத⁴ரா அம்பு³ரூபாঽঽப்யாயிநீ ஸ்தி²ரா ।
ஶிவப்ரியா ஶிவாங்கஸ்தா² ஶோப⁴நா ஶும்ப⁴நாஶிநீ ॥ 12 ॥

க²ட்³க³ஹஸ்தா க²கா³ கே²டத⁴ரா கா²ঽச்ச²நிபா⁴க்ருʼதி: ।
கௌஸும்ப⁴சேலா கௌஸும்ப⁴ப்ரியா குந்த³நிப⁴த்³விஜா ॥ 13 ॥

காலீ கபாலிநீ க்ரூரா கரவாலகரா க்ரியா ।
காம்யா குமாரீ குடிலா குமாராம்பா³ குலேஶ்வரீ ॥ 14 ॥

ம்ருʼடா³நீ ம்ருʼக³ஶாவாக்ஷீ ம்ருʼது³தே³ஹா ம்ருʼக³ப்ரியா ।
ம்ருʼகண்டு³பூஜிதா மாத்⁴வீப்ரியா மாத்ருʼக³ணேடி³தா ॥ 15 ॥

மாத்ருʼகா மாத⁴வீ மாத்³யந்மாநஸா மதி³ரேக்ஷணா ।
மோத³ரூபா மோத³கரீ முநித்⁴யேயா மநோந்மநீ ॥ 16 ॥

பர்வதஸ்தா² பர்வபூஜ்யா பரமா பரமார்த²தா³ ।
பராத்பரா பராமர்ஶமயீ பரிணதாகி²லா ॥ 17 ॥

பாஶிஸேவ்யா பஶுபதிப்ரியா பஶுவ்ருʼஷஸ்துதா ।
பஶ்யந்தீ பரசித்³ரூபா பரீவாத³ஹரா பரா ॥ 18 ॥

ஸர்வஜ்ஞா ஸர்வரூபா ஸா ஸம்பத்தி: ஸம்பது³ந்நதா ।
ஆபந்நிவாரிணீ ப⁴க்தஸுலபா⁴ கருணாமயீ ॥ 19 ॥

கலாவதீ கலாமூலா கலாகலிதவிக்³ரஹா ।
க³ணஸேவ்யா க³ணேஶாநா க³திர்க³மநவர்ஜிதா ॥ 20 ॥

ஈஶ்வரீஶாநத³யிதா ஶக்தி: ஶமிதபாதகா ।
பீட²கா³ பீடி²காரூபா ப்ருʼஷத்பூஜ்யா ப்ரபா⁴மயீ ॥ 21 ॥

மஹமாயா மதங்கே³ஷ்டா லோகாலோகா ஶிவாங்க³நா ॥

॥ ப²லஶ்ருதி: ॥

ஏதத்தேঽபி⁴ஹிதம் ராம ! ஸ்தோத்ரமத்யந்தது³ர்லப⁴ம் ॥ 22 ॥

கௌ³ர்யஷ்டோத்தரஶதநாமபி:⁴ ஸுமநோஹரம் ।
ஆபத³ம்போ⁴தி⁴தரணே ஸுத்³ருʼட⁴ப்லவரூபகம் ॥ 23 ॥

ஏதத் ப்ரபட²தாம் நித்யமாபதோ³ யாந்தி தூ³ரத: ।
கௌ³ரீப்ரஸாத³ஜநநமாத்மஜ்ஞாநப்ரத³ம் ந்ருʼணாம் ॥ 24 ॥

ப⁴க்த்யா ப்ரபட²தாம் பும்ஸாம் ஸித்⁴யத்யகி²லமீஹிதம் ।
அந்தே கைவல்யமாப்நோதி ஸத்யம் தே பா⁴ர்க³வேரிதம் ॥ 25 ॥

See Also  Ribhu Gita From Shiva Rahasya In Tamil

– Chant Stotra in Other Languages –

Goddess Durga Slokam » Gauri Ashtottara Shatanama Stotram Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Gujarati » Kannada » Malayalam » Odia » Telugu