Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ವಿನಾಯಕ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ವಿನಾಯಕೋ ವಿಘ್ನರಾಜೋ ಗೌರೀಪುತ್ರೋ ಗಣೇಶ್ವರಃ ।ಸ್ಕಂದಾಗ್ರಜೋಽವ್ಯಯಃ ಪೂತೋ ದಕ್ಷೋಽಧ್ಯಕ್ಷೋ ದ್ವಿಜಪ್ರಿಯಃ ॥ ೧ ॥ ಅಗ್ನಿಗರ್ವಚ್ಛಿದಿಂದ್ರಶ್ರೀಪ್ರದೋ ವಾಣೀಪ್ರದಾಯಕಃ ।ಸರ್ವಸಿದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಶರ್ವತನಯಃ ಶರ್ವರೀಪ್ರಿಯಃ ॥ ೨ ॥ ಸರ್ವಾತ್ಮಕಃ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತಾ ದೇವಾನೀಕಾರ್ಚಿತಃ ಶಿವಃ ।ಸಿದ್ಧಿಬುದ್ಧಿಪ್ರದಃ ಶಾಂತೋ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರೀ ಗಜಾನನಃ ॥ ೩ ॥ ದ್ವೈಮಾತುರೋ ಮುನಿಸ್ತುತ್ಯೋ ಭಕ್ತವಿಘ್ನವಿನಾಶನಃ ।ಏಕದಂತಶ್ಚತುರ್ಬಾಹುಶ್ಚತುರಃ ಶಕ್ತಿಸಂಯುತಃ ॥ ೪ ॥ ಲಂಬೋದರಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣೋ … Read more

Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ விநாயக அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥விநாயகோ விக்⁴நராஜோ கௌ³ரீபுத்ரோ க³ணேஶ்வர꞉ ।ஸ்கந்தா³க்³ரஜோ(அ)வ்யய꞉ பூதோ த³க்ஷோ(அ)த்⁴யக்ஷோ த்³விஜப்ரிய꞉ ॥ 1 ॥ அக்³நிக³ர்வச்சி²தி³ந்த்³ரஶ்ரீப்ரதோ³ வாணீப்ரதா³யக꞉ ।ஸர்வஸித்³தி⁴ப்ரத³꞉ ஶர்வதநய꞉ ஶர்வரீப்ரிய꞉ ॥ 2 ॥ ஸர்வாத்மக꞉ ஸ்ருஷ்டிகர்தா தே³வாநீகார்சித꞉ ஶிவ꞉ ।ஸித்³தி⁴பு³த்³தி⁴ப்ரத³꞉ ஶாந்தோ ப்³ரஹ்மசாரீ க³ஜாநந꞉ ॥ 3 ॥ த்³வைமாதுரோ முநிஸ்துத்யோ ப⁴க்தவிக்⁴நவிநாஶந꞉ ।ஏகத³ந்தஶ்சதுர்பா³ஹுஶ்சதுர꞉ ஶக்திஸம்யுத꞉ ॥ 4 ॥ லம்போ³த³ர꞉ ஶூர்பகர்ணோ … Read more

Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ వినాయక అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ॥వినాయకో విఘ్నరాజో గౌరీపుత్రో గణేశ్వరః ।స్కందాగ్రజోఽవ్యయః పూతో దక్షోఽధ్యక్షో ద్విజప్రియః ॥ ౧ ॥ అగ్నిగర్వచ్ఛిదింద్రశ్రీప్రదో వాణీప్రదాయకః ।సర్వసిద్ధిప్రదః శర్వతనయః శర్వరీప్రియః ॥ ౨ ॥ సర్వాత్మకః సృష్టికర్తా దేవానీకార్చితః శివః ।సిద్ధిబుద్ధిప్రదః శాంతో బ్రహ్మచారీ గజాననః ॥ ౩ ॥ ద్వైమాతురో మునిస్తుత్యో భక్తవిఘ్నవినాశనః ।ఏకదంతశ్చతుర్బాహుశ్చతురః శక్తిసంయుతః ॥ ౪ ॥ లంబోదరః శూర్పకర్ణో … Read more

Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री विनायक अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥विनायको विघ्नराजो गौरीपुत्रो गणेश्वरः ।स्कन्दाग्रजोऽव्ययः पूतो दक्षोऽध्यक्षो द्विजप्रियः ॥ १ ॥ अग्निगर्वच्छिदिन्द्रश्रीप्रदो वाणीप्रदायकः ।सर्वसिद्धिप्रदः शर्वतनयः शर्वरीप्रियः ॥ २ ॥ सर्वात्मकः सृष्टिकर्ता देवानीकार्चितः शिवः ।सिद्धिबुद्धिप्रदः शान्तो ब्रह्मचारी गजाननः ॥ ३ ॥ द्वैमातुरो मुनिस्तुत्यो भक्तविघ्नविनाशनः ।एकदन्तश्चतुर्बाहुश्चतुरः शक्तिसम्युतः ॥ ४ ॥ लम्बोदरः शूर्पकर्णो … Read more

Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Vinayaka Swamy Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī vināyaka aṣṭōttaraśatanāma stōtram ॥vināyakō vighnarājō gaurīputrō gaṇēśvaraḥ ।skandāgrajō:’vyayaḥ pūtō dakṣō:’dhyakṣō dvijapriyaḥ ॥ 1 ॥ agnigarvacchidindraśrīpradō vāṇīpradāyakaḥ ।sarvasiddhipradaḥ śarvatanayaḥ śarvarīpriyaḥ ॥ 2 ॥ sarvātmakaḥ sr̥ṣṭikartā dēvānīkārcitaḥ śivaḥ ।siddhibuddhipradaḥ śāntō brahmacārī gajānanaḥ ॥ 3 ॥ dvaimāturō munistutyō bhaktavighnavināśanaḥ ।ēkadantaścaturbāhuścaturaḥ śaktisamyutaḥ ॥ 4 ॥ lambōdaraḥ śūrpakarṇō … Read more

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Kannada

॥ Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Kannada Lyrics ॥ ॥ ಶ್ರೀ ವರದಗಣೇಶ ಅಷ್ಟೋತ್ತರಶತನಾಮ ಸ್ತೋತ್ರಂ ॥ಗಣೇಶೋ ವಿಘ್ನರಾಜಶ್ಚ ವಿಘ್ನಹರ್ತಾ ಗಣಾಧಿಪಃ ।ಲಂಬೋದರೋ ವಕ್ರತುಂಡೋ ವಿಕಟೋ ಗಣನಾಯಕಃ ॥ ೧ ॥ ಗಜಾಸ್ಯಃ ಸಿದ್ಧಿದಾತಾ ಚ ಖರ್ವೋ ಮೂಷಕವಾಹನಃ ।ಮೂಷಕೋ ಗಣರಾಜಶ್ಚ ಶೈಲಜಾನಂದದಾಯಕಃ ॥ ೨ ॥ ಗುಹಾಗ್ರಜೋ ಮಹಾತೇಜಾಃ ಕುಬ್ಜೋ ಭಕ್ತಪ್ರಿಯಃ ಪ್ರಭುಃ ।ಸಿಂದೂರಾಭೋ ಗಣಾಧ್ಯಕ್ಷಸ್ತ್ರಿನೇತ್ರೋ ಧನದಾಯಕಃ ॥ ೩ ॥ ವಾಮನಃ ಶೂರ್ಪಕರ್ಣಶ್ಚ ಧೂಮ್ರಃ ಶಂಕರನಂದನಃ ।ಸರ್ವಾರ್ತಿನಾಶಕೋ ವಿಜ್ಞಃ ಕಪಿಲೋ … Read more

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Tamil

॥ Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Tamil Lyrics ॥ ॥ ஶ்ரீ வரத³க³ணேஶ அஷ்டோத்தரஶதநாம ஸ்தோத்ரம் ॥க³ணேஶோ விக்⁴நராஜஶ்ச விக்⁴நஹர்தா க³ணாதி⁴ப꞉ ।லம்போ³த³ரோ வக்ரதுண்டோ³ விகடோ க³ணநாயக꞉ ॥ 1 ॥ க³ஜாஸ்ய꞉ ஸித்³தி⁴தா³தா ச க²ர்வோ மூஷகவாஹந꞉ ।மூஷகோ க³ணராஜஶ்ச ஶைலஜாநந்த³தா³யக꞉ ॥ 2 ॥ கு³ஹாக்³ரஜோ மஹாதேஜா꞉ குப்³ஜோ ப⁴க்தப்ரிய꞉ ப்ரபு⁴꞉ ।ஸிந்தூ³ராபோ⁴ க³ணாத்⁴யக்ஷஸ்த்ரிநேத்ரோ த⁴நதா³யக꞉ ॥ 3 ॥ வாமந꞉ ஶூர்பகர்ணஶ்ச தூ⁴ம்ர꞉ ஶங்கரநந்த³ந꞉ ।ஸர்வார்திநாஶகோ விஜ்ஞ꞉ கபிலோ … Read more

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Telugu

॥ Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Telugu Lyrics ॥ ॥ శ్రీ వరదగణేశ అష్టోత్తరశతనామ స్తోత్రం ॥గణేశో విఘ్నరాజశ్చ విఘ్నహర్తా గణాధిపః ।లంబోదరో వక్రతుండో వికటో గణనాయకః ॥ ౧ ॥ గజాస్యః సిద్ధిదాతా చ ఖర్వో మూషకవాహనః ।మూషకో గణరాజశ్చ శైలజానందదాయకః ॥ ౨ ॥ గుహాగ్రజో మహాతేజాః కుబ్జో భక్తప్రియః ప్రభుః ।సిందూరాభో గణాధ్యక్షస్త్రినేత్రో ధనదాయకః ॥ ౩ ॥ వామనః శూర్పకర్ణశ్చ ధూమ్రః శంకరనందనః ।సర్వార్తినాశకో విజ్ఞః కపిలో … Read more

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In English

॥ Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram English Lyrics ॥ ॥ śrī varadagaṇēśa aṣṭōttaraśatanāma stōtram ॥gaṇēśō vighnarājaśca vighnahartā gaṇādhipaḥ ।lambōdarō vakratuṇḍō vikaṭō gaṇanāyakaḥ ॥ 1 ॥ gajāsyaḥ siddhidātā ca kharvō mūṣakavāhanaḥ ।mūṣakō gaṇarājaśca śailajānandadāyakaḥ ॥ 2 ॥ guhāgrajō mahātējāḥ kubjō bhaktapriyaḥ prabhuḥ ।sindūrābhō gaṇādhyakṣastrinētrō dhanadāyakaḥ ॥ 3 ॥ vāmanaḥ śūrpakarṇaśca dhūmraḥ śaṅkaranandanaḥ ।sarvārtināśakō vijñaḥ kapilō … Read more

Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

॥ Sri Varada Ganesha Ashtottara Shatanama Stotram Sanskrit Lyrics ॥ ॥ श्री वरदगणेश अष्टोत्तरशतनाम स्तोत्रम् ॥गणेशो विघ्नराजश्च विघ्नहर्ता गणाधिपः ।लम्बोदरो वक्रतुण्डो विकटो गणनायकः ॥ १ ॥ गजास्यः सिद्धिदाता च खर्वो मूषकवाहनः ।मूषको गणराजश्च शैलजानन्ददायकः ॥ २ ॥ गुहाग्रजो महातेजाः कुब्जो भक्तप्रियः प्रभुः ।सिन्दूराभो गणाध्यक्षस्त्रिनेत्रो धनदायकः ॥ ३ ॥ वामनः शूर्पकर्णश्च धूम्रः शङ्करनन्दनः ।सर्वार्तिनाशको विज्ञः कपिलो … Read more