Guha Pancharatnam In Kannada

॥ Guha Pancharatnam Kannada Lyrics ॥

॥ ಗುಹ ಪಂಚರತ್ನಂ ॥

ಓಂಕಾರನಗರಸ್ಥಂ ತಂ ನಿಗಮಾಂತವನೇಶ್ವರಮ್ ।
ನಿತ್ಯಮೇಕಂ ಶಿವಂ ಶಾಂತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ ॥ ೧ ॥

ವಾಚಾಮಗೋಚರಂ ಸ್ಕಂದಂ ಚಿದುದ್ಯಾನವಿಹಾರಿಣಮ್ ।
ಗುರುಮೂರ್ತಿಂ ಮಹೇಶಾನಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ ॥ ೨ ॥

ಸಚ್ಚಿದನಂದರೂಪೇಶಂ ಸಂಸಾರಧ್ವಾಂತದೀಪಕಮ್ ।
ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಮನಾದ್ಯಂತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ ॥ ೩ ॥

ಸ್ವಾಮಿನಾಥಂ ದಯಾಸಿಂಧುಂ ಭವಾಬ್ಧೇಃ ತಾರಕಂ ಪ್ರಭುಮ್ ।
ನಿಷ್ಕಳಂಕಂ ಗುಣಾತೀತಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ ॥ ೪ ॥

ನಿರಾಕಾರಂ ನಿರಾಧಾರಂ ನಿರ್ವಿಕಾರಂ ನಿರಾಮಯಮ್ ।
ನಿರ್ದ್ವಂದ್ವಂ ಚ ನಿರಾಲಂಬಂ ವಂದೇ ಗುಹಮುಮಾಸುತಮ್ ॥ ೫ ॥

ಇತಿ ಗುಹಪಂಚರತ್ನಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Guha Pancharatnam in Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

See Also  Muruga Nee Vara Vendum Ninaitha In Tamil