Mahinudyogi Kaavale In Sanskrit

॥ Mahinudyogi Kaavale Sanskrit Lyrics ॥

महिनुद्योगि कावले मनुजुडैन वाडु ।
सहजि वले नुण्डि एमि साधिञ्चलेडु ॥

वेदकि तलचुकुण्टे विष्णुडु कानवच्चु ।
चेदरि मरचिते सृष्टि चीकटौ ।
पोदलि नडिचितेनु भूमेल्ला मेट्टि रावच्चु ।
निदुरिञ्चिते कालमु निमिषमै तोचु ॥

वेडुकतो चदिविते वेदशास्त्र सम्पन्नुडौ ।
जाडतो नूरकुण्डिते जडुडौनु ।
वोडक तपसियैते वुन्नतोन्नतुडौ ।
कूडक सोमरि ऐते गुणहीनुडौनु ॥

मुरहरु गोलिचिते मोक्षमु साधिञ्चवच्चु ।
वेरवेरगक उण्डिते वीरिडियौनु ।
शरणण्टे श्रीवेङ्कटेश्वरुडु रक्षिञ्चुनु ।
परग संशयिञ्चिते पाषण्डुडौनु ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Mahinudyogi Kaavale Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Ksheerabdi Kanyakaku In Kannada