Musina Mutyalakele In Telugu

॥ Musina Mutyala Kele Telugu Lyrics ॥

మూసిన ముత్యాల కేలే మొరగులు
ఆశల చిత్తాని కేలే అలవోకలు ॥

కందులేని మోమున కేలే కస్తూరి
చిందు నీ కొప్పున కేలే చేమంతులు ।
మందయానమున కేలే మట్టెల మోతలు
గంధమేలే పైపై కమ్మని నీ మేనికి ॥

భారపు గుబ్బల కేలే పయ్యెద నీ
బీరపు జూపుల కేలే పెడమోము ।
జీరల భుజాల కేలే చెమటలు నీ
గోరంట గోళ్ళ కేలే కొనవాండ్లు ॥

ముద్దుల మాటల కేలే ముదములు నీ
యద్దపు జెక్కుల కేలే అరవిరి ।
వొద్దికమాటల కేలే వూర్పులు నీకు
నద్దమేలే తిరు వేంకటాద్రీశు గూడి ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Musina Mutyalakele Lyrics in Sanskrit » English » Bengali » Kannada » Malayalam » Tamil

See Also  Sri Sudarshana Ashtakam In Tamil