Musina Mutyalakele In Sanskrit

॥ Musina Mutyala Kele Sanskrit Lyrics ॥

मूसिन मुत्याल केले मोरगुलु
आशल चित्तानि केले अलवोकलु ॥

कन्दुलेनि मोमुन केले कस्तूरि
चिन्दु नी कोप्पुन केले चेमन्तुलु ।
मन्दयानमुन केले मट्टेल मोतलु
गन्धमेले पैपै कम्मनि नी मेनिकि ॥

भारपु गुब्बल केले पय्येद नी
बीरपु जूपुल केले पेडमोमु ।
जीरल भुजाल केले चेमटलु नी
गोरण्ट गोल्ल केले कोनवाण्ड्लु ॥

मुद्दुल माटल केले मुदमुलु नी
यद्दपु जेक्कुल केले अरविरि ।
वोद्दिकमाटल केले वूर्पुलु नीकु
नद्दमेले तिरु वेङ्कटाद्रीशु गूडि ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Annamacharya Keerthanalu » Musina Mutyalakele Lyrics in English » Bengali » Kannada » Malayalam » Telugu » Tamil

See Also  Hari Yavataara Mitadu In Kannada