Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara In Kannada

॥ Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ವಲ್ಲೀ, ದೇವಸೇನಾ ಕಲ್ಯಾಣ ಪ್ರವರ ॥
ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ನಿರ್ಗುಣ ನಿರಂಜನ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ ಪರಶಿವ ಗೋತ್ರಸ್ಯ । ಪರಶಿವ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೇ । ಸದಾಶಿವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರಾಯ । ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರಾಯ । ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕಾಯ । ತ್ರಿಭುವನಾಧೀಶ್ವರಾಯ । ತತ್ತ್ವಾತೀತಾಯ । ಆರ್ತತ್ರಾಣಪರಾಯಣಾಯ । ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯೇಶ್ವರಾಯ ವರಾಯ ॥

ಶ್ರೀ ವಲ್ಲೀದೇವಿ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ಕಾಶ್ಯಪ ಆವತ್ಸಾರ ನೈಧೃವ ತ್ರಯಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಕಾಶ್ಯಪಸ ಗೋತ್ರಸ್ಯ । ಜರತ್ಕಾರ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ । ಆಸ್ತೀಕ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ ।
ಶಂಖಪಾಲ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ । ಸಕಲಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಶ್ರೀವಲ್ಲೀ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಮ್ ॥

[* ಪಾಠಂತರಂ – ಪರಾವರಣ ಚಿದಾನಂದ ಪರಾಕಾಶ ಪರವಾಸುದೇವ ಗೋತ್ರಸ್ಯ । ವಿಶ್ವಂಭರ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ । ಪರಬ್ರಹ್ಮ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ । ಕಶ್ಯಪ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ । *]

ಶ್ರೀ ದೇವಸೇನಾದೇವಿ ಗೋತ್ರಪ್ರವರ –
ಚತುಸ್ಸಾಗರ ಪರ್ಯಂತಂ ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಂ ಭವತು । ಭಾರ್ಗವ ಚ್ಯಾವನ ಆಪ್ನವಾನ ಔರ್ವ ಜಾಮದಗ್ನ್ಯ ಪಂಚಾರ್ಷೇಯ ಪ್ರವರಾನ್ವಿತ ಶ್ರೀವತ್ಸಸ ಗೋತ್ರಸ್ಯ । ಯೂಧಪ ಶರ್ಮಣೋ ನಪ್ತ್ರೀಮ್ । ಮಾಧವ ಶರ್ಮಣಃ ಪೌತ್ರೀಮ್ । ಇಂದ್ರ ಶರ್ಮಣಃ ಪುತ್ರೀಮ್ । ಸಕಲಸದ್ಗುಣಸಂಪನ್ನಾಂ ಶ್ರೀದೇವಸೇನಾ ನಾಮ್ನೀಂ ಕನ್ಯಾಮ್ ॥

See Also  Gayatri Mantra In Kannada, Meaning, Benefits

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya, Valli, Devasena Kalyana Pravara Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil