Shri Subramanya Sharanagati Gadyam in Kannada

॥ Shri Shanmukha Sharanagati Gadyam Kannada Lyrics ॥

॥ ಶ್ರೀ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಂ ॥
ಓಂ ದೇವದೇವೋತ್ತಮ, ದೇವತಾಸಾರ್ವಭೌಮ, ಅಖಿಲಾಂಡಕೋಟಿಬ್ರಹ್ಮಾಂಡನಾಯಕ, ಭಗವತೇ ಮಹಾಪುರುಷಾಯ, ಈಶಾತ್ಮಜಾಯ, ಗೌರೀಪುತ್ರಾಯ, ಅನೇಕಕೋಟಿತೇಜೋಮಯರೂಪಾಯ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಾಯ, ಅಗ್ನಿವಾಯುಗಂಗಾಧರಾಯ, ಶರವಣಭವಾಯ, ಕಾರ್ತಿಕೇಯಾಯ, ಷಣ್ಮುಖಾಯ, ಸ್ಕಂದಾಯ, ಷಡಕ್ಷರಸ್ವರೂಪಾಯ, ಷಟ್ಕ್ಷೇತ್ರವಾಸಾಯ, ಷಟ್ಕೋಣಮಧ್ಯನಿಲಯಾಯ, ಷಡಾಧಾರಾಯ, ಗುರುಗುಹಾಯ, ಕುಮಾರಾಯ, ಗುರುಪರಾಯ, ಸ್ವಾಮಿನಾಥಾಯ, ಶಿವಗುರುನಾಥಾಯ, ಮಯೂರವಾಹನಾಯ, ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ, ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ, ದ್ವಾದಶಭುಜಾಯ, ಅಭಯವರದಪಂಕಜಹಸ್ತಾಯ, ಪರಿಪೂರ್ಣಕೃಪಾಕಟಾಕ್ಷಲಹರಿಪ್ರವಾಹಾಷ್ಟಾದಶನೇತ್ರಾಯ, ನಾರದಾಗಸ್ತ್ಯವ್ಯಾಸಾದಿಮುನಿಗಣವಂದಿತಾಯ, ಸಕಲದೇವಸೇನಾಸಮೂಹಪರಿವೃತಾಯ, ಸರ್ವಲೋಕಶರಣ್ಯಾಯ, ಶೂರಪದ್ಮತಾರಕಸಿಂಹಮುಖಕ್ರೌಂಚಾಸುರಾದಿದಮನಾಯ, ಭಕ್ತಪರಿಪಾಲಕಾಯ, ಸುರರಾಜವಂದಿತಾಯ, ದೇವಸೇನಾಮನೋಹರಾಯ, ನಂಬಿರಾಜವಂದ್ಯಾಯ, ಸುಂದರವಲ್ಲೀವಾಂಛಿತಾರ್ಥಮನಮೋಹನಾಯ, ಯೋಗಾಯ, ಯೋಗಾಧಿಪತಯೇ, ಶಾಂತಾಯ, ಶಾಂತರೂಪಿಣೇ, ಶಿವಾಯ, ಶಿವನಂದನಾಯ, ಷಷ್ಠಿಪ್ರಿಯಾಯ, ಸರ್ವಜ್ಞಾನಹೃದಯಾಯ, ಶಕ್ತಿಹಸ್ತಾಯ, ಕುಕ್ಕುಟಧ್ವಜಾಯ, ಮಯೂರಗಮನಾಯ, ಮಣಿಗಣಭೂಷಿತಾಯ, ಘುಮಘುಮಮಾಲಾಭೂಷಣಾಯ, ಚಂದನವಿಭೂತಿಕುಂಕುಮತಿಲಕ ರುದ್ರಾಕ್ಷಭೂಷಿತಾಯ, ಭಕ್ತತಾಪನಿವಾರಕಾಯ, ಭಕ್ತಾಭೀಷ್ಟಪ್ರದಾಯ, ಭಕ್ತಾನಂದಕರಾಯ, ಭಕ್ತಾಹ್ಲಾದಕರಾಯ, ಭಕ್ತಯೋಗಕ್ಷೇಮವಹನಾಯ, ಭಕ್ತಮಂಗಳಪ್ರದಾಯ, ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಪ್ರದಾಯ, ಭಕ್ತಭಕ್ತಿಮಗ್ನಾಯ, ಭಕ್ತಚಿಂತಾಮಣೇ, ವಲ್ಲೀದೇವಸೇನಾ ಶಿವಶಕ್ತಿ ಗಣೇಶ ಶಾಸ್ತಾ ಆಂಜನೇಯ ಮಹಾವಿಷ್ಣು ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮೀ ನವವೀರಸೋದರಸಮೇತ ಅತಿಶಯ ಅಪಾರಕರುಣಾಮೂರ್ತಯೇ, ತವ ಕಮಲಮೃದುಲಚರಣಾರವಿಂದಯೋಃ ನಮೋ ನಮಃ ।

ಶ್ರೀಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯಸ್ವಾಮಿನ್ ವಿಜಯೀ ಭವ ಜಯ ವಿಜಯೀ ಭವ ।

ಇತಿ ಶ್ರೀಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಶರಣಾಗತಿ ಗದ್ಯಮ್ ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Subrahmanya / Kartikeya / Muruga Stotram » Shri Subrahmanya Sharanagati Gadyam Lyrics in Sanskrit » English » Telugu » Tamil

Shri Subramanya Sharanagati Gadyam in Kannada
Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to top