Shri Valli Ashtottara Shatanamavali In Sanskrit

॥ Shri Valli Ashtottara Shatanamavali Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री वल्ली अष्टोत्तरशतनामावली ॥
ओं महावल्ल्यै नमः ।
ओं श्यामतनवे नमः ।
ओं सर्वाभरणभूषितायै नमः ।
ओं पीताम्बर्यै नमः ।
ओं शशिसुतायै नमः ।
ओं दिव्यायै नमः ।
ओं अम्बुजधारिण्यै नमः ।
ओं पुरुषाकृत्यै नमः ।
ओं ब्रह्म्यै नमः ।
ओं नलिन्यै नमः ॥ 10 ॥

ओं ज्वालनेत्रिकायै नमः ।
ओं लम्बायै नमः ।
ओं प्रलम्बायै नमः ।
ओं ताटङ्किण्यै नमः ।
ओं नागेन्द्रतनयायै नमः ।
ओं शुभरूपायै नमः ।
ओं शुभाकरायै नमः ।
ओं सव्यायै नमः ।
ओं लम्बकरायै नमः ।
ओं प्रत्यूषायै नमः ॥ 20 ॥

ओं महेश्वर्यै नमः ।
ओं तुङ्गस्तन्यै नमः ।
ओं सकञ्चुकायै नमः ।
ओं अणिमायै नमः ।
ओं महादेव्यै नमः ।
ओं कुञ्जायै नमः ।
ओं मार्जधरायै नमः ।
ओं वैष्णव्यै नमः ।
ओं त्रिभङ्ग्यै नमः ।
ओं प्रवासवदनायै नमः ॥ 30 ॥

ओं मनोन्मन्यै नमः ।
ओं चामुण्डायै नमः ।
ओं स्कन्दभार्यायै नमः ।
ओं सत्प्रभायै नमः ।
ओं ऐश्वर्यासनायै नमः ।
ओं निर्मायायै नमः ।
ओं ओजस्तेजोमय्यै नमः ।
ओं अनामयायै नमः ।
ओं परमेष्ठिन्यै नमः ।
ओं गुरुब्राह्मण्यै नमः ॥ 40 ॥

See Also  Hanumat Or Prasananjaneya Mangalashtakam In Sanskrit

ओं चन्द्रवर्णायै नमः ।
ओं कलाधरायै नमः ।
ओं पूर्णचन्द्रायै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ।
ओं जयायै नमः ।
ओं सिद्धादिसेवितायै नमः ।
ओं द्विनेत्रायै नमः ।
ओं द्विभुजायै नमः ।
ओं आर्यायै नमः ।
ओं इष्टसिद्धिप्रदायकायै नमः ॥ 50 ॥

ओं साम्राज्यायै नमः ।
ओं सुधाकारायै नमः ।
ओं काञ्चनायै नमः ।
ओं हेमभूषणायै नमः ।
ओं महावल्ल्यै नमः ।
ओं पारात्वै नमः ।
ओं सद्योजातायै नमः ।
ओं पङ्कजायै नमः ।
ओं सर्वाध्यक्षायै नमः ।
ओं सुराध्यक्षायै नमः ॥ 60 ॥

ओं लोकाध्यक्षायै नमः ।
ओं सुन्दर्यै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः ।
ओं वरलक्ष्म्यै नमः ।
ओं ब्राह्मिविद्यायै नमः ।
ओं सरस्वत्यै नमः ।
ओं कौमार्यै नमः ।
ओं भद्रकाल्यै नमः ।
ओं दुर्गायै नमः ।
ओं जनमोहिन्यै नमः ॥ 70 ॥

ओं स्वजाकृत्यै नमः ।
ओं सुस्वप्नायै नमः ।
ओं सुषुप्तीच्छायै नमः ।
ओं साक्षिण्यै नमः ।
ओं पुराण्यै नमः ।
ओं पुण्यरूपिण्यै नमः ।
ओं कैवल्यायै नमः ।
ओं कलात्मिकायै नमः ।
ओं इन्द्राण्यै नमः ।
ओं इन्द्ररूपिण्यै नमः ॥ 80 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Guhyakali Devi – Sahasranama Stotram In Odia

ओं इन्द्रशक्त्यै नमः ।
ओं पारायण्यै नमः ।
ओं कावेर्यै नमः ।
ओं तुङ्गभद्रायै नमः ।
ओं क्षीराब्दितनयायै नमः ।
ओं कृष्णवेण्यै नमः ।
ओं भीमनद्यै नमः ।
ओं पुष्करायै नमः ।
ओं सर्वतोमुख्यै नमः ।
ओं मूलाधिपायै नमः ॥ 90 ॥

ओं पराशक्त्यै नमः ।
ओं सर्वमङ्गलकारणायै नमः ।
ओं बिन्दुस्वरूपिण्यै नमः ।
ओं सर्वाण्यै नमः ।
ओं योगिन्यै नमः ।
ओं पापनाशिन्यै नमः ।
ओं ईशानायै नमः ।
ओं लोकमात्रे नमः ।
ओं पोषण्यै नमः ।
ओं पद्मवासिन्यै नमः ॥ 100 ॥

ओं गुणत्रयदयारूपिण्यै नमः ।
ओं नायक्यै नमः ।
ओं नागधारिण्यै नमः ।
ओं अशेषहृदयायै नमः ।
ओं देव्यै नमः ।
ओं शरणागतरक्षिण्यै नमः ।
ओं श्रीवल्ल्यै नमः ॥ 107 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Shri Valli Ashtottara Shatanamavali Lyrics in English » Kannada » Telugu » Tamil