Sri Balakrishna Ashtakam In English

॥ Sri Balakrishna Ashtakam English Lyrics ॥

॥ śrī balakr̥sna astakam ॥

līlaya kucēla mauni palitaṁ kr̥pakaraṁ
nīla nīlamindranīla nīlakanti mōhanaṁ ।
balanīla caru kōmalalakaṁ vilasa
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 1 ॥

indukunda mandahasamindiradharadharaṁ
nanda gōpa nandanaṁ sanandanadi vanditaṁ ।
nanda gōdhanaṁ surari mardanaṁ samasta
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 2 ॥

vari hara hīra caru kīrtitaṁ virajitaṁ
dvaraka viharamambujari sūryalōcanaṁ ।
bhūri mēru dhīramadi karanaṁ susēvya
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 3 ॥

śēsa bhōga śayinaṁ viśēsa bhūsanōjjvalaṁ
ghōsamana kīṅkinī vibhīsanadi pōsanaṁ ।
śōsana kr̥tambudhiṁ vibhīsanarcitaṁ padaṁ
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 4 ॥

panditakhilastutaṁ pundarīka bhasvaraṁ
kundala prabhasamana tunda ganda mandalaṁ ।
pundarīka sannutaṁ jagannutaṁ manōjñakaṁ
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 5 ॥

añjanēya mukhyapala vanarēndra kr̥ntanaṁ
kuñjarari bhañjanaṁ nirañjanaṁ śubhakaraṁ ।
mañju kañja patra nētra rajitaṁ virajitaṁ
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 6 ॥

ramanīya yajñadhama bhaminī varapradaṁ
manōharaṁ gunabhirama unnatōnnataṁ guruṁ ।
samagana vēnunada lōla majjitastakaṁ
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 7 ॥

See Also  Sri Bala Raksha Stotram In Tamil – Gopi Krtam

raṅga-dindhi-raṅga-maṅgalaṅga śaurya bhasada
saṅgada surōttamaṅga bhaṅgaka pradayakaṁ ।
tuṅgavaira vabhirama maṅgalamr̥taṁ sada
gōpala bala jara cōra balakr̥snamaśrayē ॥ 8 ॥

balakr̥sna punyanama lalitaṁ śubhastakaṁ
yē pathanti sattvikōttama sada mudacyutaṁ ।
rajamana putra sampadadi śōbhananitē
sadhayanti visnulōkamavyayaṁ naraścatē ॥ 9 ॥

iti balakr̥snastakam ।

॥ – Chant Stotras in other Languages –


Sri Balakrishna Ashtakam in Sanskrit – English –  KannadaTeluguTamil