Sri Devi Atharvashirsha In Tamil

॥ Sri Devi Atharvashirsha Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ தேவ்யதர்வஶீர்ஷம் ॥
ஓம் ஸர்வே வை தே³வா தே³வீமுபதஸ்து²꞉ காஸி த்வம் மஹாதே³வீதி ॥ 1 ॥

ஸா(அ)ப்³ரவீத³ஹம் ப்³ரஹ்மஸ்வரூபிணீ ।
மத்த꞉ ப்ரக்ருதிபுருஷாத்மகம் ஜக³த் ।
ஶூன்யம் சாஶூன்யம் ச ॥ 2 ॥

அஹமானந்தா³னானந்தௌ³ ।
அஹம் விஜ்ஞானாவிஜ்ஞானே ।
அஹம் ப்³ரஹ்மாப்³ரஹ்மணி வேதி³தவ்யே ।
அஹம் பஞ்சபூ⁴தான்யபஞ்சபூ⁴தானி ।
அஹமகி²லம் ஜக³த் ॥ 3 ॥

வேதோ³(அ)ஹமவேதோ³(அ)ஹம் ।
வித்³யா(அ)ஹமவித்³யா(அ)ஹம் ।
அஜா(அ)ஹமனஜா(அ)ஹம் ।
அத⁴ஶ்சோர்த்⁴வம் ச திர்யக்சாஹம் ॥ 4 ॥

அஹம் ருத்³ரேபி⁴ர்வஸுபி⁴ஶ்சராமி ।
அஹமாதி³த்யைருத விஶ்வதே³வை꞉ ।
அஹம் மித்ராவருணாவுபௌ⁴ பி³ப⁴ர்மி ।
அஹமிந்த்³ராக்³னீ அஹமஶ்வினாவுபௌ⁴ ॥ 5 ॥

அஹம் ஸோமம் த்வஷ்டாரம் பூஷணம் ப⁴க³ம் த³தா⁴மி ।
அஹம் விஷ்ணுமுருக்ரமம் ப்³ரஹ்மாணமுத ப்ரஜாபதிம் த³தா⁴மி ॥ 6 ॥

அ॒ஹம் த³॑தா⁴மி॒ த்³ரவி॑ணம் ஹ॒விஷ்ம॑தே ஸுப்ரா॒வ்யே॒3 யஜ॑மானாய ஸுன்வ॒தே ।
அ॒ஹம் ராஷ்ட்ரீ॑ ஸ॒ங்க³ம॑நீ॒ வஸூ॑நாம் சிகி॒துஷீ॑ ப்ரத²॒மா ய॒ஜ்ஞியா॑நாம் ।
அ॒ஹம் ஸு॑வே பி॒தர॑மஸ்ய மூ॒ர்த⁴ன்மம॒ யோனி॑ர॒ப்ஸ்வந்த꞉ ஸ॑மு॒த்³ரே ।
ய ஏவம் வேத³ । ஸ தே³வீம் ஸம்பத³மாப்னோதி ॥ 7 ॥

தே தே³வா அப்³ருவன் –
நமோ தே³வ்யை மஹாதே³வ்யை ஶிவாயை ஸததம் நம꞉ ।
நம꞉ ப்ரக்ருத்யை ப⁴த்³ராயை நியதா꞉ ப்ரணதா꞉ ஸ்ம தாம் ॥ 8 ॥

தாம॒க்³னிவ॑ர்ணாம்॒ தப॑ஸா ஜ்வல॒ந்தீம் வை॑ரோச॒நீம் க॑ர்மப²॒லேஷு॒ ஜுஷ்டா᳚ம் ।
து³॒ர்கா³ம் தே³॒வீம் ஶர॑ணம் ப்ரப॑த்³யாமஹே(அ)ஸுரான்னாஶயித்ர்யை தே நம꞉ ॥ 9 ॥

See Also  Saravana Bhava Devasenesha Shatkam In Tamil

(ரு।வே।8।100।11)
தே³॒வீம் வாச॑மஜனயந்த தே³॒வாஸ்தாம் வி॒ஶ்வரூ॑பா꞉ ப॒ஶவோ॑ வத³ந்தி ।
ஸா நோ॑ ம॒ந்த்³ரேஷ॒மூர்ஜம்॒ து³ஹா॑நா தே⁴॒நுர்வாக³॒ஸ்மானுப॒ ஸுஷ்டு॒தைது॑ ॥ 10 ॥

காலராத்ரீம் ப்³ரஹ்மஸ்துதாம் வைஷ்ணவீம் ஸ்கந்த³மாதரம் ।
ஸரஸ்வதீமதி³திம் த³க்ஷது³ஹிதரம் நமாம꞉ பாவனாம் ஶிவாம் ॥ 11 ॥

மஹாலக்ஷ்ம்யை ச வித்³மஹே ஸர்வஶக்த்யை ச தீ⁴மஹி ।
தன்னோ தே³வீ ப்ரசோத³யாத் ॥ 12 ॥

அதி³திர்ஹ்யஜனிஷ்ட த³க்ஷ யா து³ஹிதா தவ ।
தாம் தே³வா அன்வஜாயந்த ப⁴த்³ரா அம்ருதப³ந்த⁴வ꞉ ॥ 13 ॥

காமோ யோனி꞉ கமலா வஜ்ரபாணி-
ர்கு³ஹா ஹஸா மாதரிஶ்வாப்⁴ரமிந்த்³ர꞉ ।
புனர்கு³ஹா ஸகலா மாயயா ச
புரூச்யைஷா விஶ்வமாதாதி³வித்³யோம் ॥ 14 ॥

ஏஷா(ஆ)த்மஶக்தி꞉ ।
ஏஷா விஶ்வமோஹினீ ।
பாஶாங்குஶத⁴னுர்பா³ணத⁴ரா ।
ஏஷா ஶ்ரீமஹாவித்³யா ।
ய ஏவம் வேத³ ஸ ஶோகம் தரதி ॥ 15 ॥

நமஸ்தே அஸ்து ப⁴க³வதி மாதரஸ்மான்பாஹி ஸர்வத꞉ ॥ 16 ॥

ஸைஷாஷ்டௌ வஸவ꞉ ।
ஸைஷைகாத³ஶ ருத்³ரா꞉ ।
ஸைஷா த்³வாத³ஶாதி³த்யா꞉ ।
ஸைஷா விஶ்வேதே³வா꞉ ஸோமபா அஸோமபாஶ்ச ।
ஸைஷா யாதுதா⁴னா அஸுரா ரக்ஷாம்ஸி பிஶாசா யக்ஷா ஸித்³தா⁴꞉ ।
ஸைஷா ஸத்த்வரஜஸ்தமாம்ஸி ।
ஸைஷா ப்³ரஹ்மவிஷ்ணுருத்³ரரூபிணீ ।
ஸைஷா ப்ரஜாபதீந்த்³ரமனவ꞉ ।
ஸைஷா க்³ரஹனக்ஷத்ரஜ்யோதீம்ஷி । கலாகாஷ்டா²தி³காலரூபிணீ ।
தாமஹம் ப்ரணௌமி நித்யம் ।
பாபாபஹாரிணீம் தே³வீம் பு⁴க்திமுக்திப்ரதா³யினீம் ।
அனந்தாம் விஜயாம் ஶுத்³தா⁴ம் ஶரண்யாம் ஶிவதா³ம் ஶிவாம் ॥ 17 ॥

See Also  Sri Uma Ashtottara Shatanama Stotram In Sanskrit

வியதீ³காரஸம்யுக்தம் வீதிஹோத்ரஸமன்விதம் ।
அர்தே⁴ந்து³லஸிதம் தே³வ்யா பீ³ஜம் ஸர்வார்த²ஸாத⁴கம் ॥ 18 ॥

ஏவமேகாக்ஷரம் ப்³ரஹ்ம யதய꞉ ஶுத்³த⁴சேதஸ꞉ ।
த்⁴யாயந்தி பரமானந்த³மயா ஜ்ஞானாம்பு³ராஶய꞉ ॥ 19 ॥

வாங்மாயா ப்³ரஹ்மஸூஸ்தஸ்மாத் ஷஷ்ட²ம் வக்த்ரஸமன்விதம் ।
ஸூர்யோ(அ)வாமஶ்ரோத்ரபி³ந்து³ஸம்யுக்தஷ்டாத்த்ருதீயக꞉ ।
நாராயணேன ஸம்மிஶ்ரோ வாயுஶ்சாத⁴ரயுக்தத꞉ ।
விச்சே நவார்ணகோ(அ)ர்ண꞉ ஸ்யான்மஹதா³னந்த³தா³யக꞉ ॥ 20 ॥

ஹ்ருத்புண்ட³ரீகமத்⁴யஸ்தா²ம் ப்ராத꞉ஸூர்யஸமப்ரபா⁴ம் ।
பாஶாங்குஶத⁴ராம் ஸௌம்யாம் வரதா³ப⁴யஹஸ்தகாம் ।
த்ரினேத்ராம் ரக்தவஸனாம் ப⁴க்தகாமது³கா⁴ம் ப⁴ஜே ॥ 21 ॥

நமாமி த்வாம் மஹாதே³வீம் மஹாப⁴யவினாஶினீம் ।
மஹாது³ர்க³ப்ரஶமனீம் மஹாகாருண்யரூபிணீம் ॥ 22 ॥

யஸ்யா꞉ ஸ்வரூபம் ப்³ரஹ்மாத³யோ ந ஜானந்தி தஸ்மாது³ச்யதே அஜ்ஞேயா ।
யஸ்யா அந்தோ ந லப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே அனந்தா ।
யஸ்யா லக்ஷ்யம் நோபலக்ஷ்யதே தஸ்மாது³ச்யதே அலக்ஷ்யா ।
யஸ்யா ஜனநம் நோபலப்⁴யதே தஸ்மாது³ச்யதே அஜா ।
ஏகைவ ஸர்வத்ர வர்ததே தஸ்மாது³ச்யதே ஏகா ।
ஏகைவ விஶ்வரூபிணீ தஸ்மாது³ச்யதே நைகா ।
அத ஏவோச்யதே அஜ்ஞேயானந்தாலக்ஷ்யாஜைகா நைகேதி ॥ 23 ॥

மந்த்ராணாம் மாத்ருகா தே³வீ ஶப்³தா³னாம் ஜ்ஞானரூபிணீ ।
ஜ்ஞானானாம் சின்மயாதீதா ஶூன்யானாம் ஶூன்யஸாக்ஷிணீ ।
யஸ்யா꞉ பரதரம் நாஸ்தி ஸைஷா து³ர்கா³ ப்ரகீர்திதா ॥ 24 ॥

தாம் து³ர்கா³ம் து³ர்க³மாம் தே³வீம் து³ராசாரவிகா⁴தினீம் ।
நமாமி ப⁴வபீ⁴தோ(அ)ஹம் ஸம்ஸாரார்ணவதாரிணீம் ॥ 25 ॥

இத³மத²ர்வஶீர்ஷம் யோ(அ)தீ⁴தே ஸ பஞ்சாத²ர்வஶீர்ஷஜபப²லமாப்னோதி ।
இத³மத²ர்வஶீர்ஷமஜ்ஞாத்வா யோ(அ)ர்சாம் ஸ்தா²பயதி ।
ஶதலக்ஷம் ப்ரஜப்த்வா(அ)பி ஸோ(அ)ர்சாஸித்³தி⁴ம் ந விந்த³தி ।
ஶதமஷ்டோத்தரம் சாஸ்ய புரஶ்சர்யாவிதி⁴꞉ ஸ்ம்ருத꞉ ।
த³ஶவாரம் படே²த்³யஸ்து ஸத்³ய꞉ பாபை꞉ ப்ரமுச்யதே ।
மஹாது³ர்கா³ணி தரதி மஹாதே³வ்யா꞉ ப்ரஸாத³த꞉ । 26 ॥

See Also  Sri Chinnamasta Ashtottara Shatanama Stotram In Malayalam

ஸாயமதீ⁴யானோ தி³வஸக்ருதம் பாபம் நாஶயதி ।
ப்ராதரதீ⁴யானோ ராத்ரிக்ருதம் பாபம் நாஶயதி ।
ஸாயம் ப்ராத꞉ ப்ரயுஞ்ஜானோ அபாபோ ப⁴வதி ।
நிஶீதே² துரீயஸந்த்⁴யாயாம் ஜப்த்வா வாக்ஸித்³தி⁴ர்ப⁴வதி ।
நூதனாயாம் ப்ரதிமாயாம் ஜப்த்வா தே³வதாஸான்னித்⁴யம் ப⁴வதி ।
ப்ராணப்ரதிஷ்டா²யாம் ஜப்த்வா ப்ராணானாம் ப்ரதிஷ்டா² ப⁴வதி ।
பௌ⁴மாஶ்வின்யாம் மஹாதே³வீஸன்னிதௌ⁴ ஜப்த்வா மஹாம்ருத்யும் தரதி ।
ஸ மஹாம்ருத்யும் தரதி ।
ய ஏவம் வேத³ ।
இத்யுபனிஷத் ॥ 27 ॥

இதி தே³வ்யத²ர்வஶீர்ஷம் ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Devi Atharvashirsha in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil