Sri Durga Chandrakala Stuti In Tamil

॥ Sri Durga Chandrakala Stuti Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ து³ர்கா³ சம்த்³ரகளா ஸ்துதி꞉ ॥
வேதோ⁴ஹரீஶ்வரஸ்துத்யாம் விஹர்த்ரீம் விம்த்⁴யபூ⁴த⁴ரே ।
ஹரப்ராணேஶ்வரீம் வம்தே³ ஹம்த்ரீம் விபு³த⁴வித்³விஷாம் ॥ 1 ॥

அப்⁴யர்த²நேந ஸரஸீருஹஸம்ப⁴வஸ்ய
த்யக்த்வோதி³தா ப⁴க³வத³க்ஷிபிதா⁴நலீலாம் ।
விஶ்வேஶ்வரீ விபத³பாகரணே புரஸ்தாத்
மாதா மமாஸ்து மது⁴கைடப⁴யோர்நிஹம்த்ரீ ॥ 2 ॥

ப்ராங்நிர்ஜரேஷு நிஹதைர்நிஜஶக்திலேஶை꞉
ஏகீப⁴வத்³பி⁴ருதி³தா(அ)கி²லலோககு³ப்த்யை ।
ஸம்பந்நஶஸ்த்ரநிகரா ச ததா³யுத⁴ஸ்தை²꞉
மாதா மமாஸ்து மஹிஷாம்தகரீ புரஸ்தாத் ॥ 3 ॥

ப்ராலேயஶைலதநயா தநுகாம்திஸம்பத்-
கோஶோதி³தா குவலயச்ச²விசாருதே³ஹா ।
நாராயணீ நமத³பீ⁴ப்ஸிதகல்பவல்லீ
ஸுப்ரீதிமாவஹது ஶும்ப⁴நிஶும்ப⁴ஹம்த்ரீ ॥ 4 ॥

விஶ்வேஶ்வரீதி மஹிஷாம்தகரீதி யஸ்யா꞉
நாராயணீத்யபி ச நாமபி⁴ரம்கிதாநி ।
ஸூக்தாநி பம்கஜபு⁴வா ச ஸுரர்ஷிபி⁴ஶ்ச
த்³ருஷ்டாநி பாவகமுகை²ஶ்ச ஶிவாம் ப⁴ஜே தாம் ॥ 5 ॥

உத்பத்திதை³த்யஹநநஸ்தவநாத்மகாநி
ஸம்ரக்ஷகாண்யகி²லபூ⁴தஹிதாய யஸ்யா꞉ ।
ஸூக்தாந்யஶேஷநிக³மாம்தவித³꞉ பட²ம்தி
தாம் விஶ்வமாதரமஜஸ்ரமபி⁴ஷ்டவீமி ॥ 6 ॥

யே வைப்ரசித்தபுநருத்தி²தஶும்ப⁴முக்²யை꞉
து³ர்பி⁴க்ஷகோ⁴ரஸமயேந ச காரிதாஸு ।
ஆவிஷ்க்ருதாஸ்த்ரிஜக³தா³ர்திஷு ரூபபே⁴தா³꞉
தைரம்பி³கா ஸமபி⁴ரக்ஷது மாம் விபத்³ப்⁴ய꞉ ॥ 7 ॥

ஸூக்தம் யதீ³யமரவிம்த³ப⁴வாதி³ த்³ருஷ்டம்
ஆவர்த்ய தே³வ்யநுபத³ம் ஸுரத²꞉ ஸமாதி⁴꞉ ।
த்³வாவப்யவாபதுரபீ⁴ஷ்டமநந்யலப்⁴யம்
தாமாதி³தே³வதருணீம் ப்ரணமாமி மூர்த்⁴நா ॥ 8 ॥

மாஹிஷ்மதீதநுப⁴வம் ச ருரும் ச ஹந்தும்
ஆவிஷ்க்ருதைர்நிஜரஸாத³வதாரபே⁴தை³꞉ ।
அஷ்டாத³ஶாஹதநவாஹதகோடிஸம்க்²யை꞉
அம்பா³ ஸதா³ ஸமபி⁴ரக்ஷது மாம் விபத்³ப்⁴ய꞉ ॥ 9 ॥

ஏதச்சரித்ரமகி²லம் லிகி²தம் ஹி யஸ்யா꞉
ஸம்பூஜிதம் ஸத³ந ஏவ நிவேஶிதம் வா ।
து³ர்க³ம் ச தாரயதி து³ஸ்தரமப்யஶேஷம்
ஶ்ரேய꞉ ப்ரயச்ச²தி ச ஸர்வமுமாம் ப⁴ஜே தாம் ॥ 10 ॥

See Also  1000 Names Of Sri Radhika – Sahasranama Stotram In Tamil

யத்பூஜநஸ்துதிநமஸ்க்ருதிபி⁴ர்ப⁴வம்தி
ப்ரீதா꞉ பிதாமஹரமேஶஹராஸ்த்ரயோ(அ)பி ।
தேஷாமபி ஸ்வககு³ணைர்த³த³தீ வபூம்ஷி
தாமீஶ்வரஸ்ய தருணீம் ஶரணம் ப்ரபத்³யே ॥ 11 ॥

காம்தாரமத்⁴யத்³ருட⁴லக்³நதயா(அ)வஸந்நா꞉
மக்³நாஶ்ச வாரிதி⁴ஜலே ரிபுபி⁴ஶ்ச ருத்³தா⁴꞉ ।
யஸ்யா꞉ ப்ரபத்³ய சரணௌ விபத³ஸ்தரந்தி
ஸா மே ஸதா³(அ)ஸ்து ஹ்ருதி³ ஸர்வஜக³த்ஸவித்ரீ ॥ 12 ॥

ப³ம்தே⁴ வதே⁴ மஹதி ம்ருத்யுப⁴யே ப்ரஸக்தே
வித்தக்ஷயே ச விவிதே⁴ ய மஹோபதாபே ।
யத்பாத³பூஜநமிஹ ப்ரதிகாரமாஹு꞉
ஸா மே ஸமஸ்தஜநநீ ஶரணம் ப⁴வாநீ ॥ 13 ॥

பா³ணாஸுரப்ரஹிதபந்நக³ப³ம்த⁴மோக்ஷ꞉
தத்³பா³ஹுத³ர்பத³லநாது³ஷயா ச யோக³꞉ ।
ப்ராத்³யும்நிநா த்³ருதமலப்⁴யத யத்ப்ரஸாதா³த்
ஸா மே ஶிவா ஸகலமப்யஶுப⁴ம் க்ஷிணோது ॥ 14 ॥

பாப꞉ புலஸ்த்யதநய꞉ புநருத்தி²தோ மாம்
அத்³யாபி ஹர்துமயமாக³த இத்யுதீ³தம் ।
யத்ஸேவநேந ப⁴யமிம்தி³ரயா(அ)வதூ⁴தம்
தாமாதி³தே³வதருணீம் ஶரணம் க³தோ(அ)ஸ்மி ॥ 15 ॥

யத்³த்⁴யாநஜம் ஸுக²மவாப்யமநம்தபுண்யை꞉
ஸாக்ஷாத்தமச்யுத பரிக்³ரஹமாஶ்வ வாபு꞉
கோ³பாம்க³நா꞉ கில யத³ர்சந புண்யமாத்ரா꞉
ஸா மே ஸதா³ ப⁴க³வதீ ப⁴வது ப்ரஸந்நா ॥ 16 ॥

ராத்ரிம் ப்ரபத்³ய இதி மம்த்ரவித³꞉ ப்ரபந்நாந்
உத்³போ³த்⁴ய ம்ருத்யுவதி⁴மந்யப²லை꞉ ப்ரலோப்⁴ய ।
பு³த்³த்⁴வா ச தத்³விமுக²தாம் ப்ரதநம் நயந்தீம்
ஆகாஶமாதி³ஜநநீம் ஜக³தாம் ப⁴ஜே தாம் ॥ 17 ॥

தே³ஶகாலேஷு து³ஷ்டேஷு து³ர்கா³சம்த்³ரகலாஸ்துதி꞉ ।
ஸம்த்⁴யயோரநுஸம்தே⁴யா ஸர்வாபத்³விநிவ்ருத்தயே ॥ 18 ॥

இதி ஶ்ரீமத³பய்யதீ³க்ஷிதவிரசிதா து³ர்கா³சம்த்³ரகளாஸ்துதி꞉ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Durga Chandrakala Stuti in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil

See Also  108 Names Of Sri Dhumavati In Kannada