Sri Ganadhipa Pancharatnam In English

॥ Sri Ganadhipa Pancharatnam English Lyrics ॥

॥ śrī ganadhipa pañcaratnaṁ ॥
saragilōkadurlabhaṁ viragilōkapūjitaṁ
surasurairnamaskr̥taṁ jarapamr̥tyunaśakam ।
gira guruṁ śriya hariṁ jayanti yatpadarcakaḥ
namami taṁ ganadhipaṁ kr̥papayaḥ payōnidhim ॥ 1 ॥

girīndrajamukhambuja pramōdadana bhaskaraṁ
karīndravaktramanataghasaṅghavaranōdyatam ।
sarīsr̥pēśa baddhakuksimaśrayami santataṁ
śarīrakanti nirjitabjabandhubalasantatim ॥ 2 ॥

śukadimaunivanditaṁ gakaravacyamaksaraṁ
prakamamistadayinaṁ sakamanamrapaṅktayē ।
cakasataṁ caturbhujaiḥ vikasipadmapūjitaṁ
prakaśitatmatattvakaṁ namamyahaṁ ganadhipam ॥ 3 ॥

naradhipatvadayakaṁ svaradilōkanayakaṁ
jvaradirōgavarakaṁ nirakr̥tasuravrajam ।
karambujōllasatsr̥niṁ vikaraśūnyamanasaiḥ
hr̥dasadavibhavitaṁ muda namami vighnapam ॥ 4 ॥

śramapanōdanaksamaṁ samahitantaratmanaṁ
sumadibhiḥ sadarcitaṁ ksamanidhiṁ ganadhipam ।
ramadhavadipūjitaṁ yamantakatmasambhavaṁ
śamadisadgunapradaṁ namami taṁ vibhūtayē ॥ 5 ॥

ganadhipasya pañcakaṁ nr̥namabhīstadayakaṁ
pranamapūrvakaṁ janaḥ pathanti yē mudayutaḥ ।
bhavanti tē vidaṁ puraḥ pragītavaibhavajavat
cirayusō:’dhikaḥ śriyassusūnavō na saṁśayaḥ ॥ 6 ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganadhipa Pancharatnam in English – SanskritKannadaTeluguTamil

See Also  Sri Ganapati Atharvashirsha In Kannada