Sri Ganesha Bhujanga Stuti In English

॥ Sri Ganesha Bhujanga Stuti English Lyrics ॥

॥ śrī ganēśa bhujaṅga stutiḥ ॥
śriyaḥ karyaniddhērdhiyassatsukardhēḥ
patiṁ sajjananaṁ gatiṁ daivatanam ।
niyantaramantassvayaṁ bhasamanaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 1 ॥

gananamadhīśaṁ gunanaṁ sadīśaṁ
karīndrananaṁ kr̥ttakandarpamanam ।
caturbahuyuktaṁ cidanandasaktaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 2 ॥

jagatpranavīryaṁ janatranaśauryaṁ
surabhīstakaryaṁ sada ksōbhya dhairyam ।
guniślaghyacaryaṁ ganadhīśavaryaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 3 ॥

caladvaktratundaṁ caturbahudandaṁ
madasravigandaṁ milaccandrakhandam ।
kanaddantakandaṁ munitranaśaundaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 4 ॥

nirastantarayaṁ paridhvastamayaṁ
cidanandakayaṁ sada matsahayam ।
ajasranapayaṁ tvajañcapramēyaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 5 ॥

varaṁ ca:’bhayaṁ paśa pustaksasūtra
sr̥nīnbījapūraṁ karaiḥ paṅkajaṁ ca ।
dadhanaṁ sarōjasanaṁ śaktiyuktaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 6 ॥

mahamūsakarūdhamadharaśaktya
samaradhitaṅghriṁ mahamatr̥kabhiḥ ।
samavr̥tyasaṁsēvitaṁ dēvatabhi-
rbhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 7 ॥

śrutīnaṁ śirōbhisstutaṁ sarvaśaktaṁ
patiṁ siddhibuddhyōrgatiṁ bhūsuranam ।
suranaṁ varisthaṁ gananamadhīśaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 8 ॥

ganadhīśasamrajyasiṁhasanasthaṁ
samaradhyamabjasanadyaissamastaiḥ ।
phanabhr̥tsamabaddhatundaṁ prasannaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 9 ॥

lasannagakēyūramañjīraharaṁ
bhujaṅgadhirajasphuratkarnapūram ।
kanadbhūtirudraksaratnadibhūsaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 10 ॥

sphuradvyaghracarmōttarīyōpadhanaṁ
turīyadvayatmanusandhanadhuryam ।
tapōyōgivaryaṁ kr̥pōdaracaryaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 11 ॥

See Also  Oraru Mugamum Eeraru Karamum In English

nijajyōtisadyōtayantaṁ samastaṁ
divijyōtisaṁ mandalaṁ catmanaṁ ca ।
bhajadbhaktasaubhagya siddhyartha bījaṁ
bhajē vighnarajaṁ bhavanītanūjam ॥ 12 ॥

sadavasakalyanapuryaṁ nivasaṁ
gurōrajñaya kurvatabhūsurēna ।
mahayōgivēlnadusiddhantina ya-
tkr̥taṁ stōtramistarthadaṁ tatpathadhvam ॥ 13 ॥

iti śrīsubrahmanyayōgiviracitaṁ śrīganēśabhujaṅga stōtram ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Bhujanga Stuti in English – SanskritKannadaTeluguTamil