Sri Maha Ganapathi Sahasranamavali In Telugu

॥ Sri Maha Ganapathi Sahasranamavali Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ మహాగణపతి సహస్రనామావళిః ॥
ఓం గణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం గణక్రీడాయ నమః ।
ఓం గణనాథాయ నమః ।
ఓం గణాధిపాయ నమః ।
ఓం ఏకదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం వక్రతుండాయ నమః ।
ఓం గజవక్త్రాయ నమః ।
ఓం మహోదరాయ నమః ।
ఓం లంబోదరాయ నమః ।
ఓం ధూమ్రవర్ణాయ నమః ।
ఓం వికటాయ నమః ।
ఓం విఘ్ననాయకాయ నమః ।
ఓం సుముఖాయ నమః ।
ఓం దుర్ముఖాయ నమః ।
ఓం బుద్ధాయ నమః ।
ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ।
ఓం గజాననాయ నమః ।
ఓం భీమాయ నమః ।
ఓం ప్రమోదాయ నమః ।
ఓం ఆమోదాయ నమః ।
ఓం సురానందాయ నమః ॥ ౨౦ ॥

ఓం మదోత్కటాయ నమః ।
ఓం హేరంబాయ నమః ।
ఓం శంబరాయ నమః ।
ఓం శంభవే నమః ।
ఓం లంబకర్ణాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం నందనాయ నమః ।
ఓం అలంపటాయ నమః ।
ఓం అభీరవే నమః ।
ఓం మేఘనాదాయ నమః ।
ఓం గణంజయాయ నమః ।
ఓం వినాయకాయ నమః ।
ఓం విరూపాక్షాయ నమః ।
ఓం ధీరశూరాయ నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం మహాగణపతయే నమః ।
ఓం బుద్ధిప్రియాయ నమః ।
ఓం క్షిప్రప్రసాదనాయ నమః ।
ఓం రుద్రప్రియాయ నమః ॥ ౪౦ ॥

ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ।
ఓం ఉమాపుత్రాయ నమః ।
ఓం అఘనాశనాయ నమః ।
ఓం కుమారగురవే నమః ।
ఓం ఈశానపుత్రాయ నమః ।
ఓం మూషకవాహనాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిప్రియాయ నమః ।
ఓం సిద్ధిపతయే నమః ।
ఓం సిద్ధాయ నమః ।
ఓం సిద్ధివినాయకాయ నమః ।
ఓం అవిఘ్నాయ నమః ।
ఓం తుంబురవే నమః ।
ఓం సింహవాహనాయ నమః ।
ఓం మోహినీప్రియాయ నమః ।
ఓం కటంకటాయ నమః ।
ఓం రాజపుత్రాయ నమః ।
ఓం శాలకాయ నమః ।
ఓం సమ్మితాయ నమః ।
ఓం అమితాయ నమః ।
ఓం కూష్మాండసామసంభూతయే నమః ॥ ౬౦ ॥

ఓం దుర్జయాయ నమః ।
ఓం ధూర్జయాయ నమః ।
ఓం జయాయ నమః ।
ఓం భూపతయే నమః ।
ఓం భువనపతయే నమః ।
ఓం భూతానాం పతయే నమః ।
ఓం అవ్యయాయ నమః ।
ఓం విశ్వకర్త్రే నమః ।
ఓం విశ్వముఖాయ నమః ।
ఓం విశ్వరూపాయ నమః ।
ఓం నిధయే నమః ।
ఓం ఘృణయే నమః ।
ఓం కవయే నమః ।
ఓం కవీనామృషభాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణస్పతయే నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠరాజాయ నమః ।
ఓం నిధిపతయే నమః ।
ఓం నిధిప్రియపతిప్రియాయ నమః ।
ఓం హిరణ్మయపురాంతఃస్థాయ నమః ॥ ౮౦ ॥

ఓం సూర్యమండలమధ్యగాయ నమః ।
ఓం కరాహతివిధ్వస్తసింధుసలిలాయ నమః ।
ఓం పూషదంతభిదే నమః ।
ఓం ఉమాంకకేలికుతుకినే నమః ।
ఓం ముక్తిదాయ నమః ।
ఓం కులపాలనాయ నమః ।
ఓం కిరీటినే నమః ।
ఓం కుండలినే నమః ।
ఓం హారిణే నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః ।
ఓం మనోమయాయ నమః ।
ఓం వైముఖ్యహతదైత్యశ్రియే నమః ।
ఓం పాదాహతిజితక్షితయే నమః ।
ఓం సద్యోజాతస్వర్ణముంజమేఖలినే నమః ।
ఓం దుర్నిమిత్తహృతే నమః ।
ఓం దుఃస్వప్నహృతే నమః ।
ఓం ప్రసహనాయ నమః ।
ఓం గుణినే నమః ।
ఓం నాదప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం సురూపాయ నమః ॥ ౧౦౦ ॥

ఓం సర్వనేత్రాధివాసాయ నమః ।
ఓం వీరాసనాశ్రయాయ నమః ।
ఓం పీతాంబరాయ నమః ।
ఓం ఖండరదాయ నమః ।
ఓం ఖండేందుకృతశేఖరాయ నమః ।
ఓం చిత్రాంకశ్యామదశనాయ నమః ।
ఓం ఫాలచంద్రాయ నమః ।
ఓం చతుర్భుజాయ నమః ।
ఓం యోగాధిపాయ నమః ।
ఓం తారకస్థాయ నమః ।
ఓం పురుషాయ నమః ।
ఓం గజకర్ణకాయ నమః ।
ఓం గణాధిరాజాయ నమః ।
ఓం విజయస్థిరాయ నమః ।
ఓం గజపతిధ్వజినే నమః ।
ఓం దేవదేవాయ నమః ।
ఓం స్మరప్రాణదీపకాయ నమః ।
ఓం వాయుకీలకాయ నమః ।
ఓం విపశ్చిద్వరదాయ నమః ।
ఓం నాదోన్నాదభిన్నబలాహకాయ నమః ॥ ౧౨౦ ॥

ఓం వరాహరదనాయ నమః ।
ఓం మృత్యుంజయాయ నమః ।
ఓం వ్యాఘ్రాజినాంబరాయ నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిధరాయ నమః ।
ఓం దేవత్రాత్రే నమః ।
ఓం దైత్యవిమర్దనాయ నమః ।
ఓం శంభువక్త్రోద్భవాయ నమః ।
ఓం శంభుకోపఘ్నే నమః ।
ఓం శంభుహాస్యభువే నమః ।
ఓం శంభుతేజసే నమః ।
ఓం శివాశోకహారిణే నమః ।
ఓం గౌరీసుఖావహాయ నమః ।
ఓం ఉమాంగమలజాయ నమః ।
ఓం గౌరీతేజోభువే నమః ।
ఓం స్వర్ధునీభవాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞకాయాయ నమః ।
ఓం మహానాదాయ నమః ।
ఓం గిరివర్ష్మణే నమః ।
ఓం శుభాననాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ॥ ౧౪౦ ॥

ఓం సర్వదేవాత్మనే నమః ।
ఓం బ్రహ్మమూర్ధ్నే నమః ।
ఓం కకుప్ఛ్రుతయే నమః ।
ఓం బ్రహ్మాండకుంభాయ నమః ।
ఓం చిద్వ్యోమఫాలాయ నమః ।
ఓం సత్యశిరోరుహాయ నమః ।
ఓం జగజ్జన్మలయోన్మేషనిమేషాయ నమః ।
ఓం అగ్న్యర్కసోమదృశే నమః ।
ఓం గిరీంద్రైకరదాయ నమః ।
ఓం ధర్మాధర్మోష్ఠాయ నమః ।
ఓం సామబృంహితాయ నమః ।
ఓం గ్రహర్క్షదశనాయ నమః ।
ఓం వాణీజిహ్వాయ నమః ।
ఓం వాసవనాసికాయ నమః ।
ఓం కులాచలాంసాయ నమః ।
ఓం సోమార్కఘంటాయ నమః ।
ఓం రుద్రశిరోధరాయ నమః ।
ఓం నదీనదభుజాయ నమః ।
ఓం సర్పాంగుళీకాయ నమః ।
ఓం తారకానఖాయ నమః ॥ ౧౬౦ ॥

ఓం భ్రూమధ్యసంస్థితకరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిద్యామదోత్కటాయ నమః ।
ఓం వ్యోమనాభయే నమః ।
ఓం శ్రీహృదయాయ నమః ।
ఓం మేరుపృష్ఠాయ నమః ।
ఓం అర్ణవోదరాయ నమః ।
ఓం కుక్షిస్థయక్షగంధర్వరక్షఃకిన్నరమానుషాయ నమః ।
ఓం పృథ్వికటయే నమః ।
ఓం సృష్టిలింగాయ నమః ।
ఓం శైలోరవే నమః ।
ఓం దస్రజానుకాయ నమః ।
ఓం పాతాళజంఘాయ నమః ।
ఓం మునిపదే నమః ।
ఓం కాలాంగుష్ఠాయ నమః ।
ఓం త్రయీతనవే నమః ।
ఓం జ్యోతిర్మండలలాంగూలాయ నమః ।
ఓం హృదయాలాననిశ్చలాయ నమః ।
ఓం హృత్పద్మకర్ణికాశాలివియత్కేలిసరోవరాయ నమః ।
ఓం సద్భక్తధ్యాననిగడాయ నమః ।
ఓం పూజావారీనివారితాయ నమః ॥ ౧౮౦ ॥

ఓం ప్రతాపినే నమః ।
ఓం కశ్యపసుతాయ నమః ।
ఓం గణపాయ నమః ।
ఓం విష్టపినే నమః ।
ఓం బలినే నమః ।
ఓం యశస్వినే నమః ।
ఓం ధార్మికాయ నమః ।
ఓం స్వోజసే నమః ।
ఓం ప్రథమాయ నమః ।
ఓం ప్రథమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం చింతామణిద్వీపపతయే నమః ।
ఓం కల్పద్రుమవనాలయాయ నమః ।
ఓం రత్నమండపమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం రత్నసింహాసనాశ్రయాయ నమః ।
ఓం తీవ్రాశిరోధృతపదాయ నమః ।
ఓం జ్వాలినీమౌలిలాలితాయ నమః ।
ఓం నందానందితపీఠశ్రియే నమః ।
ఓం భోగదాభూషితాసనాయ నమః ।
ఓం సకామదాయినీపీఠాయ నమః ।
ఓం స్ఫురదుగ్రాసనాశ్రయాయ నమః ॥ ౨౦౦ ॥

ఓం తేజోవతీశిరోరత్నాయ నమః ।
ఓం సత్యానిత్యావతంసితాయ నమః ।
ఓం సవిఘ్ననాశినీపీఠాయ నమః ।
ఓం సర్వశక్త్యంబుజాశ్రయాయ నమః ।
ఓం లిపిపద్మాసనాధారాయ నమః ।
ఓం వహ్నిధామత్రయాశ్రయాయ నమః ।
ఓం ఉన్నతప్రపదాయ నమః ।
ఓం గూఢగుల్ఫాయ నమః ।
ఓం సంవృత్తపార్ష్ణికాయ నమః ।
ఓం పీనజంఘాయ నమః ।
ఓం శ్లిష్టజానవే నమః ।
ఓం స్థూలోరవే నమః ।
ఓం ప్రోన్నమత్కటయే నమః ।
ఓం నిమ్ననాభయే నమః ।
ఓం స్థూలకుక్షయే నమః ।
ఓం పీనవక్షసే నమః ।
ఓం బృహద్భుజాయ నమః ।
ఓం పీనస్కంధాయ నమః ।
ఓం కంబుకంఠాయ నమః ।
ఓం లంబోష్ఠాయ నమః ॥ ౨౨౦ ॥

ఓం లంబనాసికాయ నమః ।
ఓం భగ్నవామరదాయ నమః ।
ఓం తుంగాయ సవ్యదంతాయ నమః ।
ఓం మహాహనవే నమః ।
ఓం హ్రస్వనేత్రత్రయాయ నమః ।
ఓం శూర్పకర్ణాయ నమః ।
ఓం నిబిడమస్తకాయ నమః ।
ఓం స్తబకాకారకుంభాగ్రాయ నమః ।
ఓం రత్నమౌలయే నమః ।
ఓం నిరంకుశాయ నమః ।
ఓం సర్పహారకటీసూత్రాయ నమః ।
ఓం సర్పయజ్ఞోపవీతయే నమః ।
ఓం సర్పకోటీరకటకాయ నమః ।
ఓం సర్పగ్రైవేయకాంగదాయ నమః ।
ఓం సర్పకక్ష్యోదరాబంధాయ నమః ।
ఓం సర్పరాజోత్తరీయకాయ నమః ।
ఓం రక్తాయ నమః ।
ఓం రక్తాంబరధరాయ నమః ।
ఓం రక్తమాల్యవిభూషణాయ నమః ।
ఓం రక్తేక్షణాయ నమః ॥ ౨౪౦ ॥

ఓం రక్తకరాయ నమః ।
ఓం రక్తతాల్వోష్ఠపల్లవాయ నమః ।
ఓం శ్వేతాయ నమః ।
ఓం శ్వేతాంబరధరాయ నమః ।
ఓం శ్వేతమాల్యవిభూషణాయ నమః ।
ఓం శ్వేతాతపత్రరుచిరాయ నమః ।
ఓం శ్వేతచామరవీజితాయ నమః ।
ఓం సర్వావయవసంపూర్ణసర్వలక్షణలక్షితాయ నమః ।
ఓం సర్వాభరణశోభాఢ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వశోభాసమన్వితాయ నమః ।
ఓం సర్వమంగళమాంగళ్యాయ నమః ।
ఓం సర్వకారణకారణాయ నమః ।
ఓం సర్వదైకకరాయ నమః ।
ఓం శార్‍ఙ్గిణే నమః ।
ఓం బీజాపూరిణే నమః ।
ఓం గదాధరాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుచాపధరాయ నమః ।
ఓం శూలినే నమః ।
ఓం చక్రపాణయే నమః ।
ఓం సరోజభృతే నమః ॥ ౨౬౦ ॥

See Also  108 Names Of Sri Shringeri Sharada – Ashtottara Shatanamavali In Malayalam

ఓం పాశినే నమః ।
ఓం ధృతోత్పలాయ నమః ।
ఓం శాలీమంజరీభృతే నమః ।
ఓం స్వదంతభృతే నమః ।
ఓం కల్పవల్లీధరాయ నమః ।
ఓం విశ్వాభయదైకకరాయ నమః ।
ఓం వశినే నమః ।
ఓం అక్షమాలాధరాయ నమః ।
ఓం జ్ఞానముద్రావతే నమః ।
ఓం ముద్గరాయుధాయ నమః ।
ఓం పూర్ణపాత్రిణే నమః ।
ఓం కంబుధరాయ నమః ।
ఓం విధృతాలిసముద్గకాయ నమః ।
ఓం మాతులుంగధరాయ నమః ।
ఓం చూతకలికాభృతే నమః ।
ఓం కుఠారవతే నమః ।
ఓం పుష్కరస్థస్వర్ణఘటీపూర్ణరత్నాభివర్షకాయ నమః ।
ఓం భారతీసుందరీనాథాయ నమః ।
ఓం వినాయకరతిప్రియాయ నమః ।
ఓం మహాలక్ష్మీప్రియతమాయ నమః ॥ ౨౮౦ ॥

ఓం సిద్ధలక్ష్మీమనోరమాయ నమః ।
ఓం రమారమేశపూర్వాంగాయ నమః ।
ఓం దక్షిణోమామహేశ్వరాయ నమః ।
ఓం మహీవరాహవామాంగాయ నమః ।
ఓం రతికందర్పపశ్చిమాయ నమః ।
ఓం ఆమోదమోదజననాయ నమః ।
ఓం సప్రమోదప్రమోదనాయ నమః ।
ఓం సమేధితసమృద్ధశ్రియే నమః ।
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం దత్తసౌముఖ్యసుముఖాయ నమః ।
ఓం కాంతికందళితాశ్రయాయ నమః ।
ఓం మదనావత్యాశ్రితాంఘ్రయే నమః ।
ఓం కృత్తదౌర్ముఖ్యదుర్ముఖాయ నమః ।
ఓం విఘ్నసంపల్లవోపఘ్నసేవాయ నమః ।
ఓం ఉన్నిద్రమదద్రవాయ నమః ।
ఓం విఘ్నకృన్నిఘ్నచరణాయ నమః ।
ఓం ద్రావిణీశక్తిసత్కృతాయ నమః ।
ఓం తీవ్రాప్రసన్ననయనాయ నమః ।
ఓం జ్వాలినీపాలితైకదృశే నమః ।
ఓం మోహినీమోహనాయ నమః ॥ ౩౦౦ ॥

ఓం భోగదాయినీకాంతిమండితాయ నమః ।
ఓం కామినీకాంతవక్త్రశ్రియే నమః ।
ఓం అధిష్ఠితవసుంధరాయ నమః ।
ఓం వసుంధరామదోన్నద్ధమహాశంఖనిధిప్రభవే నమః ।
ఓం నమద్వసుమతీమౌలిమహాపద్మనిధిప్రభవే నమః ।
ఓం సర్వసద్గురుసంసేవ్యాయ నమః ।
ఓం శోచిష్కేశహృదాశ్రయాయ నమః ।
ఓం ఈశానమూర్ధ్నే నమః ।
ఓం దేవేంద్రశిఖాయై నమః ।
ఓం పవననందనాయ నమః ।
ఓం అగ్రప్రత్యగ్రనయనాయ నమః ।
ఓం దివ్యాస్త్రాణాం ప్రయోగవిదే నమః ।
ఓం ఐరావతాదిసర్వాశావారణావరణప్రియాయ నమః ।
ఓం వజ్రాద్యస్త్రపరీవారాయ నమః ।
ఓం గణచండసమాశ్రయాయ నమః ।
ఓం జయాజయపరీవారాయ నమః ।
ఓం విజయావిజయావహాయ నమః ।
ఓం అజితార్చితపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం నిత్యానిత్యావతంసితాయ నమః ।
ఓం విలాసినీకృతోల్లాసాయ నమః ॥ ౩౨౦ ॥

ఓం శౌండీసౌందర్యమండితాయ నమః ।
ఓం అనంతానంతసుఖదాయ నమః ।
ఓం సుమంగళసుమంగళాయ నమః ।
ఓం ఇచ్ఛాశక్తిజ్ఞానశక్తిక్రియాశక్తినిషేవితాయ నమః ।
ఓం సుభగాసంశ్రితపదాయ నమః ।
ఓం లలితాలలితాశ్రయాయ నమః ।
ఓం కామినీకామనాయ నమః ।
ఓం కామమాలినీకేళిలాలితాయ నమః ।
ఓం సరస్వత్యాశ్రయాయ నమః ।
ఓం గౌరీనందనాయ నమః ।
ఓం శ్రీనికేతనాయ నమః ।
ఓం గురుగుప్తపదాయ నమః ।
ఓం వాచాసిద్ధాయ నమః ।
ఓం వాగీశ్వరీపతయే నమః ।
ఓం నలినీకాముకాయ నమః ।
ఓం వామారామాయ నమః ।
ఓం జ్యేష్ఠామనోరమాయ నమః ।
ఓం రౌద్రీముద్రితపాదాబ్జాయ నమః ।
ఓం హుంబీజాయ నమః ।
ఓం తుంగశక్తికాయ నమః ॥ ౩౪౦ ॥

ఓం విశ్వాదిజననత్రాణాయ నమః ।
ఓం స్వాహాశక్తయే నమః ।
ఓం సకీలకాయ నమః ।
ఓం అమృతాబ్ధికృతావాసాయ నమః ।
ఓం మదఘూర్ణితలోచనాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టగణాయ నమః ।
ఓం ఉచ్ఛిష్టగణేశాయ నమః ।
ఓం గణనాయకాయ నమః ।
ఓం సార్వకాలికసంసిద్ధయే నమః ।
ఓం నిత్యశైవాయ నమః ।
ఓం దిగంబరాయ నమః ।
ఓం అనపాయాయ నమః ।
ఓం అనంతదృష్టయే నమః ।
ఓం అప్రమేయాయ నమః ।
ఓం అజరామరాయ నమః ।
ఓం అనావిలాయ నమః ।
ఓం అప్రతిరథాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం అమృతాయ నమః ।
ఓం అక్షరాయ నమః ॥ ౩౬౦ ॥

ఓం అప్రతర్క్యాయ నమః ।
ఓం అక్షయాయ నమః ।
ఓం అజయ్యాయ నమః ।
ఓం అనాధారాయ నమః ।
ఓం అనామయాయ నమః ।
ఓం అమలాయ నమః ।
ఓం అమోఘసిద్ధయే నమః ।
ఓం అద్వైతాయ నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం అప్రమితాననాయ నమః ।
ఓం అనాకారాయ నమః ।
ఓం అబ్ధిభూమ్యగ్నిబలఘ్నాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తలక్షణాయ నమః ।
ఓం ఆధారపీఠాయ నమః ।
ఓం ఆధారాయ నమః ।
ఓం ఆధారాధేయవర్జితాయ నమః ।
ఓం ఆఖుకేతనాయ నమః ।
ఓం ఆశాపూరకాయ నమః ।
ఓం ఆఖుమహారథాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుసాగరమధ్యస్థాయ నమః ॥ ౩౮౦ ॥

ఓం ఇక్షుభక్షణలాలసాయ నమః ।
ఓం ఇక్షుచాపాతిరేకశ్రియే నమః ।
ఓం ఇక్షుచాపనిషేవితాయ నమః ।
ఓం ఇంద్రగోపసమానశ్రియే నమః ।
ఓం ఇంద్రనీలసమద్యుతయే నమః ।
ఓం ఇందీవరదలశ్యామాయ నమః ।
ఓం ఇందుమండలనిర్మలాయ నమః ।
ఓం ఇధ్మప్రియాయ నమః ।
ఓం ఇడాభాగాయ నమః ।
ఓం ఇడాధామ్నే నమః ।
ఓం ఇందిరాప్రియాయ నమః ।
ఓం ఇక్ష్వాకువిఘ్నవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం ఇతికర్తవ్యతేప్సితాయ నమః ।
ఓం ఈశానమౌలయే నమః ।
ఓం ఈశానాయ నమః ।
ఓం ఈశానసుతాయ నమః ।
ఓం ఈతిఘ్నే నమః ।
ఓం ఈషణాత్రయకల్పాంతాయ నమః ।
ఓం ఈహామాత్రవివర్జితాయ నమః ।
ఓం ఉపేంద్రాయ నమః ॥ ౪౦౦ ॥

ఓం ఉడుభృన్మౌలయే నమః ।
ఓం ఉండేరకబలిప్రియాయ నమః ।
ఓం ఉన్నతాననాయ నమః ।
ఓం ఉత్తుంగాయ నమః ।
ఓం ఉదారత్రిదశాగ్రణ్యే నమః ।
ఓం ఊర్జస్వతే నమః ।
ఓం ఊష్మలమదాయ నమః ।
ఓం ఊహాపోహదురాసదాయ నమః ।
ఓం ఋగ్యజుఃసామసంభూతయే నమః ।
ఓం ఋద్ధిసిద్ధిప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం ఋజుచిత్తైకసులభాయ నమః ।
ఓం ఋణత్రయవిమోచకాయ నమః ।
ఓం స్వభక్తానాం లుప్తవిఘ్నాయ నమః ।
ఓం సురద్విషాం లుప్తశక్తయే నమః ।
ఓం విముఖార్చానాం లుప్తశ్రియే నమః ।
ఓం లూతావిస్ఫోటనాశనాయ నమః ।
ఓం ఏకారపీఠమధ్యస్థాయ నమః ।
ఓం ఏకపాదకృతాసనాయ నమః ।
ఓం ఏజితాఖిలదైత్యశ్రియే నమః ।
ఓం ఏధితాఖిలసంశ్రయాయ నమః ॥ ౪౨౦ ॥

ఓం ఐశ్వర్యనిధయే నమః ।
ఓం ఐశ్వర్యాయ నమః ।
ఓం ఐహికాముష్మికప్రదాయ నమః ।
ఓం ఐరమ్మదసమోన్మేషాయ నమః ।
ఓం ఐరావతనిభాననాయ నమః ।
ఓం ఓంకారవాచ్యాయ నమః ।
ఓం ఓంకారాయ నమః ।
ఓం ఓజస్వతే నమః ।
ఓం ఓషధీపతయే నమః ।
ఓం ఔదార్యనిధయే నమః ।
ఓం ఔద్ధత్యధుర్యాయ నమః ।
ఓం ఔన్నత్యనిస్వనాయ నమః ।
ఓం సురనాగానామంకుశాయ నమః ।
ఓం సురవిద్విషామంకుశాయ నమః ।
ఓం అఃసమస్తవిసర్గాంతపదేషుపరికీర్తితాయ నమః ।
ఓం కమండలుధరాయ నమః ।
ఓం కల్పాయ నమః ।
ఓం కపర్దినే నమః ।
ఓం కలభాననాయ నమః ।
ఓం కర్మసాక్షిణే నమః ॥ ౪౪౦ ॥

ఓం కర్మకర్త్రే నమః ।
ఓం కర్మాకర్మఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం కదంబగోలకాకారాయ నమః ।
ఓం కూష్మాండగణనాయకాయ నమః ।
ఓం కారుణ్యదేహాయ నమః ।
ఓం కపిలాయ నమః ।
ఓం కథకాయ నమః ।
ఓం కటిసూత్రభృతే నమః ।
ఓం ఖర్వాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గప్రియాయ నమః ।
ఓం ఖడ్గఖాతాంతఃస్థాయ నమః ।
ఓం ఖనిర్మలాయ నమః ।
ఓం ఖల్వాటశృంగనిలయాయ నమః ।
ఓం ఖట్వాంగినే నమః ।
ఓం ఖదురాసదాయ నమః ।
ఓం గుణాఢ్యాయ నమః ।
ఓం గహనాయ నమః ।
ఓం గస్థాయ నమః ।
ఓం గద్యపద్యసుధార్ణవాయ నమః ।
ఓం గద్యగానప్రియాయ నమః ॥ ౪౬౦ ॥

ఓం గర్జాయ నమః ।
ఓం గీతగీర్వాణపూర్వజాయ నమః ।
ఓం గుహ్యాచారరతాయ నమః ।
ఓం గుహ్యాయ నమః ।
ఓం గుహ్యాగమనిరూపితాయ నమః ।
ఓం గుహాశయాయ నమః ।
ఓం గుహాబ్ధిస్థాయ నమః ।
ఓం గురుగమ్యాయ నమః ।
ఓం గురోర్గురవే నమః ।
ఓం ఘంటాఘర్ఘరికామాలినే నమః ।
ఓం ఘటకుంభాయ నమః ।
ఓం ఘటోదరాయ నమః ।
ఓం చండాయ నమః ।
ఓం చండేశ్వరసుహృదే నమః ।
ఓం చండీశాయ నమః ।
ఓం చండవిక్రమాయ నమః ।
ఓం చరాచరపతయే నమః ।
ఓం చింతామణిచర్వణలాలసాయ నమః ।
ఓం ఛందసే నమః ।
ఓం ఛందోవపుషే నమః ॥ ౪౮౦ ॥

ఓం ఛందోదుర్లక్ష్యాయ నమః ।
ఓం ఛందవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం జగద్యోనయే నమః ।
ఓం జగత్సాక్షిణే నమః ।
ఓం జగదీశాయ నమః ।
ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం జపాయ నమః ।
ఓం జపపరాయ నమః ।
ఓం జప్యాయ నమః ।
ఓం జిహ్వాసింహాసనప్రభవే నమః ।
ఓం ఝలజ్ఝలోల్లసద్దానఝంకారిభ్రమరాకులాయ నమః ।
ఓం టంకారస్ఫారసంరావాయ నమః ।
ఓం టంకారిమణినూపురాయ నమః ।
ఓం ఠద్వయీపల్లవాంతఃస్థసర్వమంత్రైకసిద్ధిదాయ నమః ।
ఓం డిండిముండాయ నమః ।
ఓం డాకినీశాయ నమః ।
ఓం డామరాయ నమః ।
ఓం డిండిమప్రియాయ నమః ।
ఓం ఢక్కానినాదముదితాయ నమః ।
ఓం ఢౌకాయ నమః ॥ ౫౦౦ ॥

ఓం ఢుంఢివినాయకాయ నమః ।
ఓం తత్వానాం పరమాయ తత్త్వాయ నమః ।
ఓం తత్త్వంపదనిరూపితాయ నమః ।
ఓం తారకాంతరసంస్థానాయ నమః ।
ఓం తారకాయ నమః ।
ఓం తారకాంతకాయ నమః ।
ఓం స్థాణవే నమః ।
ఓం స్థాణుప్రియాయ నమః ।
ఓం స్థాత్రే నమః ।
ఓం స్థావరాయ జంగమాయ జగతే నమః ।
ఓం దక్షయజ్ఞప్రమథనాయ నమః ।
ఓం దాత్రే నమః ।
ఓం దానవమోహనాయ నమః ।
ఓం దయావతే నమః ।
ఓం దివ్యవిభవాయ నమః ।
ఓం దండభృతే నమః ।
ఓం దండనాయకాయ నమః ।
ఓం దంతప్రభిన్నాభ్రమాలాయ నమః ।
ఓం దైత్యవారణదారణాయ నమః ।
ఓం దంష్ట్రాలగ్నద్విపఘటాయ నమః ॥ ౫౨౦ ॥

See Also  Chidambareswara Stotram In Telugu

ఓం దేవార్థనృగజాకృతయే నమః ।
ఓం ధనధాన్యపతయే నమః ।
ఓం ధన్యాయ నమః ।
ఓం ధనదాయ నమః ।
ఓం ధరణీధరాయ నమః ।
ఓం ధ్యానైకప్రకటాయ నమః ।
ఓం ధ్యేయాయ నమః ।
ఓం ధ్యానాయ నమః ।
ఓం ధ్యానపరాయణాయ నమః ।
ఓం నంద్యాయ నమః ।
ఓం నందిప్రియాయ నమః ।
ఓం నాదాయ నమః ।
ఓం నాదమధ్యప్రతిష్ఠితాయ నమః ।
ఓం నిష్కళాయ నమః ।
ఓం నిర్మలాయ నమః ।
ఓం నిత్యాయ నమః ।
ఓం నిత్యానిత్యాయ నమః ।
ఓం నిరామయాయ నమః ।
ఓం పరస్మై వ్యోమ్నే నమః ।
ఓం పరస్మై ధామ్మే నమః ॥ ౫౪౦ ॥

ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరస్మై పదాయ నమః ।
ఓం పరాత్పరాయ నమః ।
ఓం పశుపతయే నమః ।
ఓం పశుపాశవిమోచకాయ నమః ।
ఓం పూర్ణానందాయ నమః ।
ఓం పరానందాయ నమః ।
ఓం పురాణపురుషోత్తమాయ నమః ।
ఓం పద్మప్రసన్ననయనాయ నమః ।
ఓం ప్రణతాజ్ఞానమోచనాయ నమః ।
ఓం ప్రమాణప్రత్యాయాతీతాయ నమః ।
ఓం ప్రణతార్తినివారణాయ నమః ।
ఓం ఫలహస్తాయ నమః ।
ఓం ఫణిపతయే నమః ।
ఓం ఫేత్కారాయ నమః ।
ఓం ఫాణితప్రియాయ నమః ।
ఓం బాణార్చితాంఘ్రియుగళాయ నమః ।
ఓం బాలకేళికుతూహలినే నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం బ్రహ్మార్చితపదాయ నమః ॥ ౫౬౦ ॥

ఓం బ్రహ్మచారిణే నమః ।
ఓం బృహస్పతయే నమః ।
ఓం బృహత్తమాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మపరాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మణ్యాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మవిత్ప్రియాయ నమః ।
ఓం బృహన్నాదాగ్ర్యచీత్కారాయ నమః ।
ఓం బ్రహ్మాండావలిమేఖలాయ నమః ।
ఓం భ్రూక్షేపదత్తలక్ష్మీకాయ నమః ।
ఓం భర్గాయ నమః ।
ఓం భద్రాయ నమః ।
ఓం భయాపహాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం భక్తిసులభాయ నమః ।
ఓం భూతిదాయ నమః ।
ఓం భూతిభూషణాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం భూతాలయాయ నమః ।
ఓం భోగదాత్రే నమః ।
ఓం భ్రూమధ్యగోచరాయ నమః ॥ ౫౮౦ ॥

ఓం మంత్రాయ నమః ।
ఓం మంత్రపతయే నమః ।
ఓం మంత్రిణే నమః ।
ఓం మదమత్తమనోరమాయ నమః ।
ఓం మేఖలావతే నమః ।
ఓం మందగతయే నమః ।
ఓం మతిమత్కమలేక్షణాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం మహావీర్యాయ నమః ।
ఓం మహాప్రాణాయ నమః ।
ఓం మహామనసే నమః ।
ఓం యజ్ఞాయ నమః ।
ఓం యజ్ఞపతయే నమః ।
ఓం యజ్ఞగోప్త్రే నమః ।
ఓం యజ్ఞఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం యశస్కరాయ నమః ।
ఓం యోగగమ్యాయ నమః ।
ఓం యాజ్ఞికాయ నమః ।
ఓం యాజకప్రియాయ నమః ।
ఓం రసాయ నమః ॥ ౬౦౦ ॥

ఓం రసప్రియాయ నమః ।
ఓం రస్యాయ నమః ।
ఓం రంజకాయ నమః ।
ఓం రావణార్చితాయ నమః ।
ఓం రక్షోరక్షాకరాయ నమః ।
ఓం రత్నగర్భాయ నమః ।
ఓం రాజ్యసుఖప్రదాయ నమః ।
ఓం లక్ష్యాలక్ష్యప్రదాయ నమః ।
ఓం లక్ష్యాయ నమః ।
ఓం లయస్థాయ నమః ।
ఓం లడ్డుకప్రియాయ నమః ।
ఓం లానప్రియాయ నమః ।
ఓం లాస్యపరాయ నమః ।
ఓం లాభకృతే నమః ।
ఓం లోకవిశ్రుతాయ నమః ।
ఓం వరేణ్యాయ నమః ।
ఓం వహ్నివదనాయ నమః ।
ఓం వంద్యాయ నమః ।
ఓం వేదాంతగోచరాయ నమః ।
ఓం వికర్త్రే నమః ॥ ౬౨౦ ॥

ఓం విశ్వతశ్చక్షుషే నమః ।
ఓం విధాత్రే నమః ।
ఓం విశ్వతోముఖాయ నమః ।
ఓం వామదేవాయ నమః ।
ఓం విశ్వనేత్రే నమః ।
ఓం వజ్రివజ్రనివారణాయ నమః ।
ఓం విశ్వబంధనవిష్కంభాధారాయ నమః ।
ఓం విశ్వేశ్వరప్రభవే నమః ।
ఓం శబ్దబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం శమప్రాప్యాయ నమః ।
ఓం శంభుశక్తిగణేశ్వరాయ నమః ।
ఓం శాస్త్రే నమః ।
ఓం శిఖాగ్రనిలయాయ నమః ।
ఓం శరణ్యాయ నమః ।
ఓం శిఖరీశ్వరాయ నమః ।
ఓం షడృతుకుసుమస్రగ్విణే నమః ।
ఓం షడాధారాయ నమః ।
ఓం షడక్షరాయ నమః ।
ఓం సంసారవైద్యాయ నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ॥ ౬౪౦ ॥

ఓం సర్వభేషజభేషజాయ నమః ।
ఓం సృష్టిస్థితిలయక్రీడాయ నమః ।
ఓం సురకుంజరభేదనాయ నమః ।
ఓం సిందూరితమహాకుంభాయ నమః ।
ఓం సదసద్వ్యక్తిదాయకాయ నమః ।
ఓం సాక్షిణే నమః ।
ఓం సముద్రమథనాయ నమః ।
ఓం స్వసంవేద్యాయ నమః ।
ఓం స్వదక్షిణాయ నమః ।
ఓం స్వతంత్రాయ నమః ।
ఓం సత్యసంకల్పాయ నమః ।
ఓం సామగానరతాయ నమః ।
ఓం సుఖినే నమః ।
ఓం హంసాయ నమః ।
ఓం హస్తిపిశాచీశాయ నమః ।
ఓం హవనాయ నమః ।
ఓం హవ్యకవ్యభుజే నమః ।
ఓం హవ్యాయ నమః ।
ఓం హుతప్రియాయ నమః ।
ఓం హర్షాయ నమః ॥ ౬౬౦ ॥

ఓం హృల్లేఖామంత్రమధ్యగాయ నమః ।
ఓం క్షేత్రాధిపాయ నమః ।
ఓం క్షమాభర్త్రే నమః ।
ఓం క్షమాపరపరాయణాయ నమః ।
ఓం క్షిప్రక్షేమకరాయ నమః ।
ఓం క్షేమానందాయ నమః ।
ఓం క్షోణీసురద్రుమాయ నమః ।
ఓం ధర్మప్రదాయ నమః ।
ఓం అర్థదాయ నమః ।
ఓం కామదాత్రే నమః ।
ఓం సౌభాగ్యవర్ధనాయ నమః ।
ఓం విద్యాప్రదాయ నమః ।
ఓం విభవదాయ నమః ।
ఓం భుక్తిముక్తిఫలప్రదాయ నమః ।
ఓం ఆభిరూప్యకరాయ నమః ।
ఓం వీరశ్రీప్రదాయ నమః ।
ఓం విజయప్రదాయ నమః ।
ఓం సర్వవశ్యకరాయ నమః ।
ఓం గర్భదోషఘ్నే నమః ।
ఓం పుత్రపౌత్రదాయ నమః ॥ ౬౮౦ ॥

ఓం మేధాదాయ నమః ।
ఓం కీర్తిదాయ నమః ।
ఓం శోకహారిణే నమః ।
ఓం దౌర్భాగ్యనాశనాయ నమః ।
ఓం ప్రతివాదిముఖస్తంభాయ నమః ।
ఓం రుష్టచిత్తప్రసాదనాయ నమః ।
ఓం పరాభిచారశమనాయ నమః ।
ఓం దుఃఖభంజనకారకాయ నమః ।
ఓం లవాయ నమః ।
ఓం త్రుటయే నమః ।
ఓం కలాయై నమః ।
ఓం కాష్ఠాయై నమః ।
ఓం నిమేషాయ నమః ।
ఓం తత్పరాయ నమః ।
ఓం క్షణాయ నమః ।
ఓం ఘట్యై నమః ।
ఓం ముహూర్తాయ నమః ।
ఓం ప్రహరాయ నమః ।
ఓం దివానక్తాయ నమః ।
ఓం అహర్నిశాయ నమః ॥ ౭౦౦ ॥

ఓం పక్షాయ నమః ।
ఓం మాసాయ నమః ।
ఓం అయనాయ నమః ।
ఓం వర్షాయ నమః ।
ఓం యుగాయ నమః ।
ఓం కల్పాయ నమః ।
ఓం మహాలయాయ నమః ।
ఓం రాశయే నమః ।
ఓం తారాయై నమః ।
ఓం తిథయే నమః ।
ఓం యోగాయ నమః ।
ఓం వారాయ నమః ।
ఓం కరణాయ నమః ।
ఓం అంశకాయ నమః ।
ఓం లగ్నాయ నమః ।
ఓం హోరాయై నమః ।
ఓం కాలచక్రాయ నమః ।
ఓం మేరవే నమః ।
ఓం సప్తర్షిభ్యో నమః ।
ఓం ధ్రువాయ నమః ॥ ౭౨౦ ॥

ఓం రాహవే నమః ।
ఓం మందాయ నమః ।
ఓం కవయే నమః ।
ఓం జీవాయ నమః ।
ఓం బుధాయ నమః ।
ఓం భౌమాయ నమః ।
ఓం శశినే నమః ।
ఓం రవయే నమః ।
ఓం కాలాయ నమః ।
ఓం సృష్టయే నమః ।
ఓం స్థితయే నమః ।
ఓం విశ్వస్మై స్థావరాయ జంగమాయ నమః ।
ఓం యస్మై నమః ।
ఓం భువే నమః ।
ఓం అద్భ్యో నమః ।
ఓం అగ్నయే నమః ।
ఓం మరుతే నమః ।
ఓం వ్యోమ్నే నమః ।
ఓం అహంకృతయే నమః ।
ఓం ప్రకృతయే నమః ॥ ౭౪౦ ॥

ఓం పుంసే నమః ।
ఓం బ్రహ్మణే నమః ।
ఓం విష్ణవే నమః ।
ఓం శివాయ నమః ।
ఓం రుద్రాయ నమః ।
ఓం ఈశాయ నమః ।
ఓం శక్తయే నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం త్రిదశేభ్యో నమః ।
ఓం పితృభ్యో నమః ।
ఓం సిద్ధేభ్యో నమః ।
ఓం యక్షేభ్యో నమః ।
ఓం రక్షోభ్యో నమః ।
ఓం కిన్నరేభ్యో నమః ।
ఓం సాధ్యేభ్యో నమః ।
ఓం విద్యాధరేభ్యో నమః ।
ఓం భూతేభ్యో నమః ।
ఓం మనుష్యేభ్యో నమః ।
ఓం పశుభ్యో నమః ।
ఓం ఖగేభ్యో నమః ॥ ౭౬౦ ॥

See Also  Pamba Ganapathi Anbin Adhipathi In Tamil – பம்பா கணபதி அன்பின் அதிபதி

ఓం సముద్రేభ్యో నమః ।
ఓం సరిద్భ్యో నమః ।
ఓం శైలేభ్యో నమః ।
ఓం భూతాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం భవోద్భవాయ నమః ।
ఓం సాంఖ్యాయ నమః ।
ఓం పాతంజలాయ నమః ।
ఓం యోగాయ నమః ।
ఓం పురాణేభ్యో నమః ।
ఓం శ్రుత్యై నమః ।
ఓం స్మృత్యై నమః ।
ఓం వేదాంగేభ్యో నమః ।
ఓం సదాచారాయ నమః ।
ఓం మీమాంసాయై నమః ।
ఓం న్యాయవిస్తరాయ నమః ।
ఓం ఆయుర్వేదాయ నమః ।
ఓం ధనుర్వేదీయ నమః ।
ఓం గాంధర్వాయ నమః ।
ఓం కావ్యనాటకాయ నమః ॥ ౭౮౦ ॥

ఓం వైఖానసాయ నమః ।
ఓం భాగవతాయ నమః ।
ఓం సాత్వతాయ నమః ।
ఓం పాంచరాత్రకాయ నమః ।
ఓం శైవాయ నమః ।
ఓం పాశుపతాయ నమః ।
ఓం కాలాముఖాయ నమః ।
ఓం భైరవశాసనాయ నమః ।
ఓం శాక్తాయ నమః ।
ఓం వైనాయకాయ నమః ।
ఓం సౌరాయ నమః ।
ఓం జైనాయ నమః ।
ఓం ఆర్హతసంహితాయై నమః ।
ఓం సతే నమః ।
ఓం అసతే నమః ।
ఓం వ్యక్తాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం సచేతనాయ నమః ।
ఓం అచేతనాయ నమః ।
ఓం బంధాయ నమః ॥ ౮౦౦ ॥

ఓం మోక్షాయ నమః ।
ఓం సుఖాయ నమః ।
ఓం భోగాయ నమః ।
ఓం అయోగాయ నమః ।
ఓం సత్యాయ నమః ।
ఓం అణవే నమః ।
ఓం మహతే నమః ।
ఓం స్వస్తయే నమః ।
ఓం హుం నమః ।
ఓం ఫట్ నమః ।
ఓం స్వధా నమః ।
ఓం స్వాహా నమః ।
ఓం శ్రౌషట్ నమః ।
ఓం వౌషట్ నమః ।
ఓం వషట్ నమః ।
ఓం జ్ఞానాయ నమః ।
ఓం విజ్ఞానాయ నమః ।
ఓం ఆనందాయ నమః ।
ఓం బోధాయ నమః ।
ఓం సంవిదే నమః ॥ ౮౨౦ ॥

ఓం శమాయ నమః ।
ఓం యమాయ నమః ।
ఓం ఏకస్మై నమః ।
ఓం ఏకాక్షరాధారాయ నమః ।
ఓం ఏకాక్షరపరాయణాయ నమః ।
ఓం ఏకాగ్రధియే నమః ।
ఓం ఏకవీరాయ నమః ।
ఓం ఏకానేకస్వరూపధృతే నమః ।
ఓం ద్విరూపాయ నమః ।
ఓం ద్విభుజాయ నమః ।
ఓం ద్వ్యక్షాయ నమః ।
ఓం ద్విరదాయ నమః ।
ఓం ద్వీపరక్షకాయ నమః ।
ఓం ద్వైమాతురాయ నమః ।
ఓం ద్వివదనాయ నమః ।
ఓం ద్వంద్వాతీతాయ నమః ।
ఓం ద్వయాతిగాయ నమః ।
ఓం త్రిధామ్నే నమః ।
ఓం త్రికరాయ నమః ।
ఓం త్రేతాయై నమః ॥ ౮౪౦ ॥

ఓం త్రివర్గఫలదాయకాయ నమః ।
ఓం త్రిగుణాత్మనే నమః ।
ఓం త్రిలోకాదయే నమః ।
ఓం త్రిశక్తీశాయ నమః ।
ఓం త్రిలోచనాయ నమః ।
ఓం చతుర్బాహవే నమః ।
ఓం చతుర్దంతాయ నమః ।
ఓం చతురాత్మనే నమః ।
ఓం చతుర్ముఖాయ నమః ।
ఓం చతుర్విధోపాయమయాయ నమః ।
ఓం చతుర్వర్ణాశ్రమాశ్రయాయ నమః ।
ఓం చతుర్విధవచోవృత్తిపరివృత్తిప్రవర్తకాయ నమః ।
ఓం చతుర్థీపూజనప్రీతాయ నమః ।
ఓం చతుర్థీతిథిసంభవాయ నమః ।
ఓం పంచాక్షరాత్మనే నమః ।
ఓం పంచాత్మనే నమః ।
ఓం పంచాస్యాయ నమః ।
ఓం పంచకృత్యకృతే నమః ।
ఓం పంచాధారాయ నమః ।
ఓం పంచవర్ణాయ నమః ॥ ౮౬౦ ॥

ఓం పంచాక్షరపరాయణాయ నమః ।
ఓం పంచతాలాయ నమః ।
ఓం పంచకరాయ నమః ।
ఓం పంచప్రణవభావితాయ నమః ।
ఓం పంచబ్రహ్మమయస్ఫూర్తయే నమః ।
ఓం పంచావరణవారితాయ నమః ।
ఓం పంచభక్ష్యప్రియాయ నమః ।
ఓం పంచబాణాయ నమః ।
ఓం పంచశివాత్మకాయ నమః ।
ఓం షట్కోణపీఠాయ నమః ।
ఓం షట్చక్రధామ్నే నమః ।
ఓం షడ్గ్రంథిభేదకాయ నమః ।
ఓం షడధ్వధ్వాంతవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం షడంగులమహాహ్రదాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖాయ నమః ।
ఓం షణ్ముఖభ్రాత్రే నమః ।
ఓం షట్ఛక్తిపరివారితాయ నమః ।
ఓం షడ్వైరివర్గవిధ్వంసినే నమః ।
ఓం షడూర్మిభయభంజనాయ నమః ।
ఓం షట్తర్కదూరాయ నమః ॥ ౮౮౦ ॥

ఓం షట్కర్మనిరతాయ నమః ।
ఓం షడ్రసాశ్రయాయ నమః ।
ఓం సప్తపాతాలచరణాయ నమః ।
ఓం సప్తద్వీపోరుమండలాయ నమః ।
ఓం సప్తస్వర్లోకముకుటాయ నమః ।
ఓం సప్తసప్తివరప్రదాయ నమః ।
ఓం సప్తాంగరాజ్యసుఖదాయ నమః ।
ఓం సప్తర్షిగణమండితాయ నమః ।
ఓం సప్తచ్ఛందోనిధయే నమః ।
ఓం సప్తహోత్రే నమః ।
ఓం సప్తస్వరాశ్రయాయ నమః ।
ఓం సప్తాబ్ధికేలికాసారాయ నమః ।
ఓం సప్తమాతృనిషేవితాయ నమః ।
ఓం సప్తచ్ఛందోమోదమదాయ నమః ।
ఓం సప్తచ్ఛందోమఖప్రభవే నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిధ్యేయమూర్తయే నమః ।
ఓం అష్టప్రకృతికారణాయ నమః ।
ఓం అష్టాంగయోగఫలభుజే నమః ।
ఓం అష్టపత్రాంబుజాసనాయ నమః ।
ఓం అష్టశక్తిసమృద్ధశ్రియే నమః ॥ ౯౦౦ ॥

ఓం అష్టైశ్వర్యప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం అష్టపీఠోపపీఠశ్రియే నమః ।
ఓం అష్టమాతృసమావృతాయ నమః ।
ఓం అష్టభైరవసేవ్యాయ నమః ।
ఓం అష్టవసువంద్యాయ నమః ।
ఓం అష్టమూర్తిభృతే నమః ।
ఓం అష్టచక్రస్ఫూరన్మూర్తయే నమః ।
ఓం అష్టద్రవ్యహవిఃప్రియాయ నమః ।
ఓం నవనాగాసనాధ్యాసినే నమః ।
ఓం నవనిధ్యనుశాసితాయ నమః ।
ఓం నవద్వారపురాధారాయ నమః ।
ఓం నవాధారనికేతనాయ నమః ।
ఓం నవనారాయణస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం నవదుర్గానిషేవితాయ నమః ।
ఓం నవనాథమహానాథాయ నమః ।
ఓం నవనాగవిభూషణాయ నమః ।
ఓం నవరత్నవిచిత్రాంగాయ నమః ।
ఓం నవశక్తిశిరోధృతాయ నమః ।
ఓం దశాత్మకాయ నమః ।
ఓం దశభుజాయ నమః ॥ ౯౨౦ ॥

ఓం దశదిక్పతివందితాయ నమః ।
ఓం దశాధ్యాయాయ నమః ।
ఓం దశప్రాణాయ నమః ।
ఓం దశేంద్రియనియామకాయ నమః ।
ఓం దశాక్షరమహామంత్రాయ నమః ।
ఓం దశాశావ్యాపివిగ్రహాయ నమః ।
ఓం ఏకాదశాదిభీరుద్రైఃస్తుతాయ నమః ।
ఓం ఏకాదశాక్షరాయ నమః ।
ఓం ద్వాదశోద్దండదోర్దండాయ నమః ।
ఓం ద్వాదశాంతనికేతనాయ నమః ।
ఓం త్రయోదశాభిదాభిన్నవిశ్వేదేవాధిదైవతాయ నమః ।
ఓం చతుర్దశేంద్రవరదాయ నమః ।
ఓం చతుర్దశమనుప్రభవే నమః ।
ఓం చతుర్దశాదివిద్యాఢ్యాయ నమః ।
ఓం చతుర్దశజగత్ప్రభవే నమః ।
ఓం సామపంచదశాయ నమః ।
ఓం పంచదశీశీతాంశునిర్మలాయ నమః ।
ఓం షోడశాధారనిలయాయ నమః ।
ఓం షోడశస్వరమాతృకాయ నమః ।
ఓం షోడశాంతపదావాసాయ నమః ।
ఓం షోడశేందుకళాత్మకాయ నమః ।
ఓం కళాసప్తదశ్యై నమః ।
ఓం సప్తదశాయ నమః ।
ఓం సప్తదశాక్షరాయ నమః ।
ఓం అష్టాదశద్వీపపతయే నమః ।
ఓం అష్టాదశపురాణకృతే నమః ।
ఓం అష్టాదశౌషధీసృష్టయే నమః ।
ఓం అష్టాదశవిధిస్మృతాయ నమః ।
ఓం అష్టాదశలిపివ్యష్టిసమష్టిజ్ఞానకోవిదాయ నమః ।
ఓం ఏకవింశాయ పుంసే నమః ।
ఓం ఏకవింశత్యంగుళిపల్లవాయ నమః ।
ఓం చతుర్వింశతితత్త్వాత్మనే నమః ।
ఓం పంచవింశాఖ్యపూరుషాయ నమః ।
ఓం సప్తవింశతితారేశాయ నమః ।
ఓం సప్తవింశతియోగకృతే నమః ।
ఓం ద్వాత్రింశద్భైరవాధీశాయ నమః ।
ఓం చతుస్త్రింశన్మహాహ్రదాయ నమః ।
ఓం షట్త్రింశత్తత్త్వసంభూతయే నమః ।
ఓం అష్టత్రింశత్కళాతనవే నమః ।
ఓం నమదేకోనపంచాశన్మరుద్వర్గనిరర్గళాయ నమః ॥ ౯౬౦ ॥

ఓం పంచాశదక్షరశ్రేణ్యే నమః ।
ఓం పంచాశద్రుద్రవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం పంచాశద్విష్ణుశక్తీశాయ నమః ।
ఓం పంచాశన్మాతృకాలయాయ నమః ।
ఓం ద్విపంచాశద్వపుఃశ్రేణ్యే నమః ।
ఓం త్రిషష్ట్యక్షరసంశ్రయాయ నమః ।
ఓం చతుఃషష్ట్యర్ణనిర్ణేత్రే నమః ।
ఓం చతుఃషష్టికళానిధయే నమః ।
ఓం చతుఃషష్టిమహాసిద్ధయోగినీబృందవందితాయ నమః ।
ఓం అష్టషష్టిమహాతీర్థక్షేత్రభైరవభావనాయ నమః ।
ఓం చతుర్నవతిమంత్రాత్మనే నమః ।
ఓం షణ్ణవత్యధికప్రభవే నమః ।
ఓం శతానందాయ నమః ।
ఓం శతధృతయే నమః ।
ఓం శతపత్రాయతేక్షణాయ నమః ।
ఓం శతానీకాయ నమః ।
ఓం శతమఖాయ నమః ।
ఓం శతధారావరాయుధాయ నమః ।
ఓం సహస్రపత్రనిలయాయ నమః ।
ఓం సహస్రఫణభూషణాయ నమః ॥ ౯౮౦ ॥

ఓం సహస్రశీర్షాపురుషాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం సహస్రపదే నమః ।
ఓం సహస్రనామసంస్తుత్యాయ నమః ।
ఓం సహస్రాక్షబలాపహాయ నమః ।
ఓం దశసాహస్రఫణభృత్ఫణిరాజకృతాసనాయ నమః ।
ఓం అష్టాశీతిసహస్రాద్యమహర్షిస్తోత్రయంత్రితాయ నమః ।
ఓం లక్షాధీశప్రియాధారాయ నమః ।
ఓం లక్షాధారమనోమయాయ నమః ।
ఓం చతుర్లక్షజపప్రీతాయ నమః ।
ఓం చతుర్లక్షప్రకాశితాయ నమః ।
ఓం చతురశీతిలక్షాణాం జీవానాం దేహసంస్థితాయ నమః ।
ఓం కోటిసూర్యప్రతీకాశాయ నమః ।
ఓం కోటిచంద్రాంశునిర్మలాయ నమః ।
ఓం శివాభవాధ్యుష్టకోటివినాయకధురంధరాయ నమః ।
ఓం సప్తకోటిమహామంత్రమంత్రితావయవద్యుతయే నమః ।
ఓం త్రయస్రింశత్కోటిసురశ్రేణీప్రణతపాదుకాయ నమః ।
ఓం అనంతనామ్నే నమః ।
ఓం అనంతశ్రియే నమః ।
ఓం అనంతానంతసౌఖ్యదాయ నమః ॥ ౧౦౦౦ ॥

ఇతి శ్రీగణపతిసహస్రనామావళిః సంపూర్ణమ్ ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Ganesha Sahasranama » 1000 Names of Ganapathi » Sri Maha Ganapati Sahasranamavali in Lyrics in Sanskrit » English » Kannada » Tamil