Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) In Tamil

॥ Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) Tamil Lyrics ॥

॥ ஶ்ரீ மனஸா தேவீ ஸ்தோத்ரம் ॥

மஹேந்த்³ர உவாச ।
தே³வி த்வாம் ஸ்தோதுமிச்சா²மி ஸாத்⁴வீனாம் ப்ரவராம் வராம் ।
பராத்பராம் ச பரமாம் ந ஹி ஸ்தோதும் க்ஷமோ(அ)து⁴னா ॥ 1 ॥

ஸ்தோத்ராணாம் லக்ஷணம் வேதே³ ஸ்வபா⁴வாக்²யானத꞉ பரம் ।
ந க்ஷம꞉ ப்ரக்ருதிம் வக்தும் கு³ணானாம் தவ ஸுவ்ரதே ॥ 2 ॥

ஶுத்³த⁴ஸத்த்வஸ்வரூபா த்வம் கோபஹிம்ஸாவிவர்ஜிதா ।
ந ச ஶப்தோ முனிஸ்தேன த்யக்தயா ச த்வயா யத꞉ ॥ 3 ॥

த்வம் மயா பூஜிதா ஸாத்⁴வி ஜனநீ ச யதா²(அ)தி³தி꞉ ।
த³யாரூபா ச ப⁴கி³னீ க்ஷமாரூபா யதா² ப்ரஸூ꞉ ॥ 4 ॥

த்வயா மே ரக்ஷிதா꞉ ப்ராணா புத்ரதா³ரா꞉ ஸுரேஶ்வரி ।
அஹம் கரோமி த்வாம் பூஜ்யாம் மம ப்ரீதிஶ்ச வர்த⁴தே ॥ 5 ॥

நித்யம் யத்³யபி பூஜ்யா த்வம் ப⁴வே(அ)த்ர ஜக³த³ம்பி³கே ।
ததா²(அ)பி தவ பூஜாம் வை வர்த⁴யாமி புன꞉ புன꞉ ॥ 6 ॥

யே த்வாமாஷாட⁴ஸங்க்ராந்த்யாம் பூஜயிஷ்யந்தி ப⁴க்தித꞉ ।
பஞ்சம்யாம் மனஸாக்²யாயாம் மாஸாந்தே வா தி³னே தி³னே ॥ 7 ॥

புத்ரபௌத்ராத³யஸ்தேஷாம் வர்த⁴ந்தே ச த⁴னானி ச ।
யஶஸ்வின꞉ கீர்திமந்தோ வித்³யாவந்தோ கு³ணான்விதா꞉ ॥ 8 ॥

யே த்வாம் ந பூஜயிஷ்யந்தி நிந்த³ந்த்யஜ்ஞானதோ ஜனா꞉ ।
லக்ஷ்மீஹீனா ப⁴விஷ்யந்தி தேஷாம் நாக³ப⁴யம் ஸதா³ ॥ 9 ॥

See Also  1000 Names Of Mahaganapati – Sahasranama Stotram 1 In Tamil

[॥ ஸ்தோத்ரம் ॥]
த்வம் ஸ்வர்க³லக்ஷ்மீ꞉ ஸ்வர்கே³ ச வைகுண்டே² கமலா கலா ।
நாராயணாம்ஶோ ப⁴க³வான் ஜரத்காருர்முனீஶ்வர꞉ ॥ 10 ॥

தபஸா தேஜஸா த்வாம் ச மனஸா ஸஸ்ருஜே பிதா ।
அஸ்மாகம் ரக்ஷணாயைவ தேன த்வம் மனஸாபி⁴தா⁴ ॥ 11 ॥

மனஸா தே³விதும் ஶக்தா சாத்மனா ஸித்³த⁴யோகி³னீ ।
தேன த்வம் மனஸாதே³வீ பூஜிதா வந்தி³தா ப⁴வே ॥ 12 ॥

யாம் ப⁴க்த்யா மானஸா தே³வா꞉ பூஜயந்த்யனிஶம் ப்⁴ருஶம் ।
தேன த்வாம் மனஸாதே³வீம் ப்ரவத³ந்தி புராவித³꞉ ॥ 13 ॥

ஸத்த்வரூபா ச தே³வீ த்வம் ஶஶ்வத்ஸத்த்வனிஷேவயா ।
யோ ஹி யத்³பா⁴வயேன்னித்யம் ஶதம் ப்ராப்னோதி தத்ஸமம் ॥ 14 ॥

[॥ ப²லஶ்ருதி ॥]
இந்த்³ரஶ்ச மனஸாம் ஸ்துத்வா க்³ருஹீத்வா ப⁴கி³னீம் ச தாம் ।
நிர்ஜகா³மஸ்வ ப⁴வனம் பூ⁴ஷாவாஸ பரிச்ச²தா³ம் ॥ 15 ॥

புத்ரேண ஸார்த⁴ம் ஸா தே³வீ சிரம் தஸ்தௌ² பிதுர்க்³ருஹே ।
ப்⁴ராத்ருபி⁴꞉ பூஜிதா ஶஶ்வன்மான்யாவந்த்³யா ச ஸர்வத꞉ ॥ 16 ॥

கோ³லோகாத்ஸுரபீ⁴ ப்³ரஹ்மம்ஸ்தத்ராக³த்ய ஸுபூஜிதாம் ।
இத³ம் ஸ்தோத்ரம் புண்யபீ³ஜம் தாம் ஸம்பூஜ்ய ச ய꞉ படே²த் ॥ 17 ॥

தஸ்ய நாக³ப⁴யம் நாஸ்தி தஸ்யவம்ஶே ப⁴வேச்ச ய꞉ ।
விஷம் ப⁴வேத்ஸுதா⁴துல்யம் ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரம் யதா³ படே²த் ॥ 18 ॥

பஞ்சலக்ஷஜபேனைவ ஸித்³த⁴ஸ்தோத்ரோ ப⁴வேன்னர꞉ ।
ஸர்பஶாயீ ப⁴வேத்ஸோ(அ)பி நிஶ்சிதம் ஸர்பவாஹன꞉ ॥ 19 ॥

See Also  Enna Thavam Seithanai Yasodha Song In Tamil – Sri Krishna Song

இதி ஶ்ரீப்³ரஹ்மவைவர்தேமஹாபுராணே த்³விதீயேப்ரக்ருதிக²ண்டே³ மனஸோபாக்²யானே மஹேந்த்³ர க்ருத ஶ்ரீமனஸாதே³வீ ஸ்தோத்ரம் ஸம்பூர்ணம் ॥

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Manasa Devi Stotram (Mahendra Krutam) in EnglishSanskritKannadaTelugu – Tamil