Sri Narasimha Ashtakam 2 In English

॥ Sri Narasimha Ashtakam 2 English Lyrics ॥

॥ śrī nr̥siṁhastakam – 2 ॥
dhyayami narasiṁhakhyaṁ brahmavēdantagōcaram ।
bhavabdhitaranōpayaṁ śaṅkhacakradharaṁ padam ॥

nīlaṁ ramaṁ ca paribhūya kr̥parasēna
stambhē svaśaktimanaghaṁ vinidhayadēva ।
prahladaraksanavidhayapatī kr̥pa tē
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 1 ॥

indradidēva nikarasya kirītakōti
pratyuptaratnapratibimbitapadapadma ।
kalpantakalaghanagarjanatulyanada
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 2 ॥

prahlada īdya pralayarkasamanavaktra
huṅkaranirjitaniśacarabr̥ndanatha ।
śrīnaradadimunisaṅghasugīyamana
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 3 ॥

ratriñcara:’drijatharatparisraṁsyamana
raktaṁ nipīya parikalpitasantramala ।
vidravita:’khilasurōgranr̥siṁharūpa
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 4 ॥

yōgīndra yōgapariraksaka dēvadēva
dīnartihari vibhavagamagīyamana ।
maṁ vīksya dīnamaśaranyamaganyaśīla
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 5 ॥

prahladaśōkavinivarana bhadrasiṁha
naktañcarēndra madakhandana vīrasiṁha ।
indradidēvajanasannutapadapadma
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 6 ॥

tapatrayabdhipariśōsanabadabagnē
taradhipapratinibhanana danavarē ।
śrīrajarajavaradakhilalōkanatha
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 7 ॥

jñanēna kēcidavalambya padambujaṁ tē
kēcitsukarmanikarēna parē ca bhaktya ।
muktiṁ gataḥ khalu jana kr̥paya murarē
śrīnarasiṁha paripalaya maṁ ca bhaktam ॥ 8 ॥

namastē narasiṁhaya namastē madhuvairinē ।
namastē padmanētraya namastē duḥkhaharinē ॥

See Also  1008 Names Of Sri Krishna In English

iti śrīnr̥siṁhastakam ।

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Ashtakam 2 in English – SanskritKannadaTeluguTamil