Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim In Sanskrit

॥ Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim Sanskrit Lyrics ॥

॥ श्री नृसिंह अष्टोत्तर शतनामावली ॥
ओं नारसिंहाय नमः ।
ओं महासिंहाय नमः ।
ओं दिव्यसिंहाय नमः ।
ओं महाबलाय नमः ।
ओं उग्रसिंहाय नमः ।
ओं महादेवाय नमः ।
ओं स्तम्भजाय नमः ।
ओं उग्रलोचनाय नमः ।
ओं रौद्राय नमः ॥ ९ ॥

ओं सर्वाद्भुताय नमः ।
ओं श्रीमते नमः ।
ओं योगानन्दाय नमः ।
ओं त्रिविक्रमाय नमः ।
ओं हरये नमः ।
ओं कोलाहलाय नमः ।
ओं चक्रिणे नमः ।
ओं विजयाय नमः ।
ओं जयवर्धनाय नमः ॥ १८ ॥

ओं पञ्चाननाय नमः ।
ओं परब्रह्मणे नमः ।
ओं अघोराय नमः ।
ओं घोरविक्रमाय नमः ।
ओं ज्वलन्मुखाय नमः ।
ओं ज्वालमालिने नमः ।
ओं महाज्वालाय नमः ।
ओं महाप्रभवे नमः ।
ओं निटिलाक्षाय नमः ॥ १८ ॥

ओं सहस्राक्षाय नमः ।
ओं दुर्निरीक्षाय नमः ।
ओं प्रतापनाय नमः ।
ओं महादम्ष्ट्रायुधाय नमः ।
ओं प्राज्ञाय नमः ।
ओं चण्डकोपिने नमः ।
ओं सदाशिवाय नमः ।
ओं हिरण्यकशिपुध्वंसिने नमः ।
ओं दैत्यदानवभञ्जनाय नमः ॥ ३६ ॥

See Also  Sri Lakshmi Nrusimha Karavalamba Stotram In English

ओं गुणभद्राय नमः ।
ओं महाभद्राय नमः ।
ओं बलभद्राय नमः ।
ओं सुभद्रकाय नमः ।
ओं करालाय नमः ।
ओं विकरालाय नमः ।
ओं विकर्त्रे नमः ।
ओं सर्वकर्तृकाय नमः ।
ओं शिम्शुमाराय नमः ॥ ४५ ॥

ओं त्रिलोकात्मने नमः ।
ओं ईशाय नमः ।
ओं सर्वेश्वराय नमः ।
ओं विभवे नमः ।
ओं भैरवाडम्बराय नमः ।
ओं दिव्याय नमः ।
ओं अच्युताय नमः ।
ओं कविमाधवाय नमः । [*कवये,माधवाय*]
ओं अधोक्षजाय नमः ॥ ५४ ॥

ओं अक्षराय नमः ।
ओं शर्वाय नमः ।
ओं वनमालिने नमः ।
ओं वरप्रदाय नमः ।
ओं विश्वम्भराय नमः ।
ओं अद्भुताय नमः ।
ओं भव्याय नमः ।
ओं श्रीविष्णवे नमः ।
ओं पुरुषोत्तमाय नमः ॥ ६३ ॥

ओं अनघास्त्राय नमः ।
ओं नखास्त्राय नमः ।
ओं सूर्यज्योतिषे नमः ।
ओं सुरेश्वराय नमः ।
ओं सहस्रबाहवे नमः ।
ओं सर्वज्ञाय नमः ।
ओं सर्वसिद्धिप्रदायकाय नमः ।
ओं वज्रदम्ष्ट्राय नमः ।
ओं वज्रनखाय नमः ॥ ७२ ॥

See Also  108 Names Of Narasimha Swamy In English

ओं महानन्दाय नमः ।
ओं परन्तपाय नमः ।
ओं सर्वमन्त्रैकरूपाय नमः ।
ओं सर्वयन्त्रविदारणाय नमः ।
ओं सर्वतन्त्रात्मकाय नमः ।
ओं अव्यक्ताय नमः ।
ओं सुव्यक्ताय नमः ।
ओं भक्तवत्सलाय नमः ।
ओं वैशाखशुक्लभूतोत्थाय नमः ॥ ८१ ॥

ओं शरणागतवत्सलाय नमः ।
ओं उदारकीर्तये नमः ।
ओं पुण्यात्मने नमः ।
ओं महात्मने नमः ।
ओं चण्डविक्रमाय नमः ।
ओं वेदत्रयप्रपूज्याय नमः ।
ओं भगवते नमः ।
ओं परमेश्वराय नमः ।
ओं श्रीवत्साङ्काय नमः ॥ ९० ॥

ओं श्रीनिवासाय नमः ।
ओं जगद्व्यापिने नमः ।
ओं जगन्मयाय नमः ।
ओं जगत्पालाय नमः ।
ओं जगन्नाथाय नमः ।
ओं महाकायाय नमः ।
ओं द्विरूपभृते नमः ।
ओं परमात्मने नमः ।
ओं परञ्ज्योतिषे नमः ॥ ९९ ॥

ओं निर्गुणाय नमः ।
ओं नृकेसरिणे नमः ।
ओं परतत्त्वाय नमः ।
ओं परन्धाम्ने नमः ।
ओं सच्चिदानन्दविग्रहाय नमः ।
ओं लक्ष्मीनृसिंहाय नमः ।
ओं सर्वात्मने नमः ।
ओं धीराय नमः ।
ओं प्रह्लादपालकाय नमः ॥ १०८ ॥

See Also  Sri Lakshmi Narayana Ashtakam In Kannada

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim in English – Hindi – KannadaTeluguTamil