Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim In Telugu

॥ Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim Telugu Lyrics ॥

॥ శ్రీ నృసింహ అష్టోత్తర శతనామావళిః ॥
ఓం నారసింహాయ నమః ।
ఓం మహాసింహాయ నమః ।
ఓం దివ్యసింహాయ నమః ।
ఓం మహాబలాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రసింహాయ నమః ।
ఓం మహాదేవాయ నమః ।
ఓం స్తంభజాయ నమః ।
ఓం ఉగ్రలోచనాయ నమః ।
ఓం రౌద్రాయ నమః ॥ ౯ ॥

ఓం సర్వాద్భుతాయ నమః ।
ఓం శ్రీమతే నమః ।
ఓం యోగానందాయ నమః ।
ఓం త్రివిక్రమాయ నమః ।
ఓం హరయే నమః ।
ఓం కోలాహలాయ నమః ।
ఓం చక్రిణే నమః ।
ఓం విజయాయ నమః ।
ఓం జయవర్ధనాయ నమః ॥ ౧౮ ॥

ఓం పంచాననాయ నమః ।
ఓం పరబ్రహ్మణే నమః ।
ఓం అఘోరాయ నమః ।
ఓం ఘోరవిక్రమాయ నమః ।
ఓం జ్వలన్ముఖాయ నమః ।
ఓం జ్వాలమాలినే నమః ।
ఓం మహాజ్వాలాయ నమః ।
ఓం మహాప్రభవే నమః ।
ఓం నిటిలాక్షాయ నమః ॥ ౨౭ ॥

ఓం సహస్రాక్షాయ నమః ।
ఓం దుర్నిరీక్షాయ నమః ।
ఓం ప్రతాపనాయ నమః ।
ఓం మహాదంష్ట్రాయుధాయ నమః ।
ఓం ప్రాజ్ఞాయ నమః ।
ఓం చండకోపినే నమః ।
ఓం సదాశివాయ నమః ।
ఓం హిరణ్యకశిపుధ్వంసినే నమః ।
ఓం దైత్యదానవభంజనాయ నమః ॥ ౩౬ ॥

See Also  Sri Ganesha Moola Mantra Pada Mala Stotram In Telugu

ఓం గుణభద్రాయ నమః ।
ఓం మహాభద్రాయ నమః ।
ఓం బలభద్రాయ నమః ।
ఓం సుభద్రకాయ నమః ।
ఓం కరాళాయ నమః ।
ఓం వికరాళాయ నమః ।
ఓం వికర్త్రే నమః ।
ఓం సర్వకర్తృకాయ నమః ।
ఓం శింశుమారాయ నమః ॥ ౪౫ ॥

ఓం త్రిలోకాత్మనే నమః ।
ఓం ఈశాయ నమః ।
ఓం సర్వేశ్వరాయ నమః ।
ఓం విభవే నమః ।
ఓం భైరవాడంబరాయ నమః ।
ఓం దివ్యాయ నమః ।
ఓం అచ్యుతాయ నమః ।
ఓం కవిమాధవాయ నమః – [*కవయే,మాధవాయ*]
ఓం అధోక్షజాయ నమః ॥ ౫౪ ॥

ఓం అక్షరాయ నమః ।
ఓం శర్వాయ నమః ।
ఓం వనమాలినే నమః ।
ఓం వరప్రదాయ నమః ।
ఓం విశ్వంభరాయ నమః ।
ఓం అద్భుతాయ నమః ।
ఓం భవ్యాయ నమః ।
ఓం శ్రీవిష్ణవే నమః ।
ఓం పురుషోత్తమాయ నమః ॥ ౬౩ ॥

ఓం అనఘాస్త్రాయ నమః ।
ఓం నఖాస్త్రాయ నమః ।
ఓం సూర్యజ్యోతిషే నమః ।
ఓం సురేశ్వరాయ నమః ।
ఓం సహస్రబాహవే నమః ।
ఓం సర్వజ్ఞాయ నమః ।
ఓం సర్వసిద్ధిప్రదాయకాయ నమః ।
ఓం వజ్రదంష్ట్రాయ నమః ।
ఓం వజ్రనఖాయ నమః ॥ ౭౨ ॥

See Also  Srimadakhilanda Koti In Telugu – Sri Ramadasu Keerthanalu

ఓం మహానందాయ నమః ।
ఓం పరంతపాయ నమః ।
ఓం సర్వమంత్రైకరూపాయ నమః ।
ఓం సర్వయంత్రవిదారణాయ నమః ।
ఓం సర్వతంత్రాత్మకాయ నమః ।
ఓం అవ్యక్తాయ నమః ।
ఓం సువ్యక్తాయ నమః ।
ఓం భక్తవత్సలాయ నమః ।
ఓం వైశాఖశుక్లభూతోత్థాయ నమః ॥ ౮౧ ॥

ఓం శరణాగతవత్సలాయ నమః ।
ఓం ఉదారకీర్తయే నమః ।
ఓం పుణ్యాత్మనే నమః ।
ఓం మహాత్మనే నమః ।
ఓం చండవిక్రమాయ నమః ।
ఓం వేదత్రయప్రపూజ్యాయ నమః ।
ఓం భగవతే నమః ।
ఓం పరమేశ్వరాయ నమః ।
ఓం శ్రీవత్సాంకాయ నమః ॥ ౯౦ ॥

ఓం శ్రీనివాసాయ నమః ।
ఓం జగద్వ్యాపినే నమః ।
ఓం జగన్మయాయ నమః ।
ఓం జగత్పాలాయ నమః ।
ఓం జగన్నాథాయ నమః ।
ఓం మహాకాయాయ నమః ।
ఓం ద్విరూపభృతే నమః ।
ఓం పరమాత్మనే నమః ।
ఓం పరంజ్యోతిషే నమః ॥ ౯౯ ॥

ఓం నిర్గుణాయ నమః ।
ఓం నృకేసరిణే నమః ।
ఓం పరతత్త్వాయ నమః ।
ఓం పరంధామ్నే నమః ।
ఓం సచ్చిదానందవిగ్రహాయ నమః ।
ఓం లక్ష్మీనృసింహాయ నమః ।
ఓం సర్వాత్మనే నమః ।
ఓం ధీరాయ నమః ।
ఓం ప్రహ్లాదపాలకాయ నమః ॥ ౧౦౮ ॥

See Also  108 Names Of Chandra 2 In Telugu

– Chant Stotra in Other Languages –

Sri Narasimha Ashtottara Shatanamavalim in EnglishSanskritKannada – Telugu – Tamil